Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 50

2020
1 Seip, Hildegunn Marie T..
Det er forskjell på folk. Vårt land 2020 p. 3-3
AHS Untitled
 
2 Seip, Hildegunn Marie T..
En annen verden er mulig. Vårt land 2020 p. 3-3
AHS Untitled
 
3 Seip, Hildegunn Marie T..
Fremmedkrigerne og barna våre. Vårt land 2020 p. 3-3
AHS Untitled
 
4 Seip, Hildegunn Marie T..
Klimafordrevne nå. Vårt land 2020 p. 3-3
AHS Untitled
 
5 Seip, Hildegunn Marie T..
Leve enklere: En vei til frihet. I: Veien videre. Arven etter Edin Løvås. Verbum Forlag 2020 ISBN 9788254314272. p. 112-121
AHS Untitled
 
6 Seip, Hildegunn Marie T..
Tid for en Green New Deal. Vårt land 2020 p. 3-3
AHS Untitled
 
2019
7 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Dancing faith: contemporary Christian dance in Norway. Journal of Contemporary Religion 2019 ;Volume 34.(3) p. 529-549
AHS Untitled
 
8 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Demokratiske problemer. Vårt land 2019 p. 3-3
ATH Untitled
 
9 Seip, Hildegunn Marie T..
Et ressursblikk på dagens ungdom. Nettverkssamling: Når ungdom oppdager egne ressurser; 2019-04-25 - 2019-04-25
AHS Untitled
 
10 Seip, Hildegunn Marie T..
Generasjon klimaopprør. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
11 Seip, Hildegunn Marie T..
Hjerter i Chile. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
12 Seip, Hildegunn Marie T..
Håpet gir seg ikke. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
13 Seip, Hildegunn Marie T..
Klarer verden å samarbeide i tide?. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
14 Seip, Hildegunn Marie T..
Politikk i bevegelse. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
15 Seip, Hildegunn Marie T..
Skogens uro. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
16 Seip, Hildegunn Marie T..
Sorgen i Moria. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
17 Seip, Hildegunn Marie T..
Ungdommens råskap. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
18 Seip, Hildegunn Marie T..
Utenfor synsfeltet. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
19 Seip, Hildegunn Marie T..
Vi tåler det visst. Vårt land 2019 p. 3-3
AHS Untitled
 
2018
20 Schuff, Hildegunn Marie T..
Navigating Cultures: Narratives of Becoming Among Young Refugees in Norway. Human Arenas 2018
AHS SSHF UiO Untitled
 
21 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Alternative virkeligheter. Vårt land 2018 p. 3-3
ATH Untitled
 
22 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Da verden våkna. Vårt land 2018
ATH Untitled
 
23 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
De som reiser alene. Vårt land 2018 p. 3-3
ATH Untitled
 
24 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Håpet gror i byene. Vårt land 2018 p. 3-3
ATH Untitled
 
25 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Kvinnekroppen som slagmark. Vårt land 2018 p. 3-3
ATH Untitled
 
26 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
På flukt fra oss selv. Vårt land 2018 p. 3-3
ATH Untitled
 
27 Seip, Hildegunn Marie T..
Miljøengasjement av en annen verden. Pan. Harvest Publishing 2018
AHS Untitled
 
2017
28 Schuff, Hildegunn Marie T..
Det fellesskapte menneske : En drøfting av psykologiens individualistiske menneskesyn. I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. p. 130-153
ATH Untitled
 
29 Schuff, Hildegunn Marie T..
Identitet i kulturmøter : Å oppdage seg selv gjennom den andre. I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. p. 182-207
ATH Untitled
 
30 Schuff, Hildegunn Marie T..
Tiggere - i menneskeverdets periferi? : Nettdebatt mellom dehumanisering og medmenneskelighet. I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. p. 282-311
ATH Untitled
 
2016
31 Schuff, Hildegunn Marie T..
Supporting identity development in cross-cultural children and young people : resources, vulnerability, creativity. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2016 ;Volume 3.(1) p. 23-
AHS SSHF Untitled
 
2015
32 Schuff, Hildegunn Marie T..
Flerstemte kulturmøter. Multimodal integrering i et gospelkor. I: Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Portal forlag 2015 ISBN 9788283140361. p. 64-82
ATH Untitled
 
33 Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen.
Barnas beste - bare når det passer oss?. Fædrelandsvennen 2015 p. 22-22
ATH Untitled
 
2014
34 Schuff, Hildegunn Marie T.
Inclusion and participation in a multicultural gospel choir. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2014 ;Volume 1.(2) p. -
AHS Untitled
 
2013
35 Balsnes, Anne Haugland; Schuff, Hildegunn Marie T.
"Min styrke når jeg er svak på fremmed sted." Om korsang, flyktninghelse og integrering. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. p. 316-335
ATH Untitled
 
36 Barbosa da Silva, Antonio; Fjeld, Bjørn Øyvind; Schuff, Hildegunn Marie T.
Skaperverk, forvalteransvar og disippelskap. Bibelsk miljøetikk - en utfordring til evangelikale tradisjoner. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. p. 142-168
ATH Untitled
 
37 Schuff, Hildegunn Marie T.
Dans. [Artistic or museum-related presentation] Nettutstillingen RESEP: Religion og estetikk. Universitetet i Agder; Kristiansand. 2013-03-11
ATH Untitled
 
38 Schuff, Hildegunn Marie T.
Dansen vender tilbake. I: Sanselig Religion. Verbum Forlag 2013 ISBN 978-82-543-1253-7. p. 38-39
ATH Untitled
 
39 Schuff, Hildegunn Marie T.
Danser inn i kirka igjen (video). [Artistic or museum-related presentation] Nettutstillingen RESEP: Religion og estetikk. Universitetet i Agder; Kristiansand. 2013-11-01
ATH Untitled
 
40 Schuff, Hildegunn Marie T.
Kristi kropp i bevegelse. Endringer i dansens plass i kirken. I: Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-985-6. p. 81-97
ATH Untitled
 
41 Schuff, Hildegunn Marie T.
Kroppens tilbedelse. I: Sanselig Religion. Verbum Forlag 2013 ISBN 978-82-543-1253-7. p. 36-37
ATH Untitled
 
42 Schuff, Hildegunn Marie T.
Tro i bevegelse. Dans som kristen praksis. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. p. 411-433
ATH Untitled
 
43 Schuff, Hildegunn Marie T.
Veier videre. Forsoning i krigsflyktningers liv. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. p. 252-271
ATH Untitled
 
44 Schuff, Hildegunn Marie T.
Å danse for Gud. Mellom det sanne, det gode, det skjønne – og det «gøye». I: Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-985-6. p. 98-122
ATH Untitled
 
45 Schuff, Hildegunn Marie T; Salvesen, Reidar; Hagelia, Hallvard.
Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 (ISBN 978-82-92712-87-0) 438 p.
ATH Untitled
 
46 Skjegstad, Øyvind; Schuff, Hildegunn Marie T; Salvesen, Reidar.
Evangelium, kunnskap og engasjement i hundre år. En historie om Ansgarskolen. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. p. 11-40
ATH Untitled
 
2012
47 Schuff, Hildegunn Marie T.
Dancing towards personal and spiritual growth. Nordic Journal of Dance: practice, education and research 2012 ;Volume 3. p. 31-39
AHS Untitled
 
48 Schuff, Hildegunn Marie T; Schuff, Christofóros.
Climate justice as a spiritual challenge in an oil-rich country: the case of Norway. I: Klimata simboli teologija un maksla = Climate symbols in theology and art. Jurmala: Latvian Christian Academy 2012 ISBN 978-9984-775-18-0. p. 102-118
ATH Untitled
 
2010
49 Schuff, Hildegunn Marie T.
Moving on: An interview study of reconciliation practices among war refugees. Oslo: Universitetet i Oslo 2010 100 p.
ATH Untitled
 
2006
50 Schuff, Hildegunn Marie T.
Å være barn blant flere språk. En kasusstudie av et flerspråklig barn i skiftende språklige kontekster. NOA - Norsk som andrespråk 2006 ;Volume 2. p. 41-76
AHS Untitled