Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 139 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Stenseth, Geir.
Bonde vann kampen om seterretten mot finansgigant. Nationen [Newspaper] 2020-06-05
UiO Untitled
 
2 Stenseth, Geir.
Donald Trump om valget: – Jeg tror dette vil ende i Høyesterett. VG [Internet] 2020-09-24
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom jordskifte og ekspropriasjon, særlig i lys av HR-2019-1152-A. Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling; 2020-09-17 - 2020-09-18
UiO Untitled
 
4 Stenseth, Geir.
Forsker om riksrettssaken: – Trump vil si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk. VG [Internet] 2020-02-02
UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir.
Forskningsprosjekter: Futgraze & Plan-og ekspropriasjonsrett. Sanner-seminar; 2020-01-06 - 2020-01-07
UiO Untitled
 
6 Stenseth, Geir.
Frykter Stone-benådning: – Noe som ligner på autoritære systemer. VG [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
7 Stenseth, Geir.
Hva har skjedd med Amerika – og hvem kan reformere henne?. Dagens næringsliv 2020 p. 36-36
UiO Untitled
 
8 Stenseth, Geir.
Hva skjer hvis Trump taper valget, men nekter å akseptere resultatet? Her er tre mulige scenarioer.. Aftenposten [Newspaper] 2020-08-01
UiO Untitled
 
9 Stenseth, Geir.
Jusprofessor Geir Stenseth beskriv pelserstatningane som «ganske standard». Nationen [Internet] 2020-02-20
UiO Untitled
 
10 Stenseth, Geir.
Jusprofessor til VG: Aldri ført en riksrettssak uten vitner. VG [Newspaper] 2020-01-23
UiO Untitled
 
11 Stenseth, Geir.
Kamala Harris som visepresident – hvem er hun, egentlig?. Dagens næringsliv 2020 p. 39-39
UiO Untitled
 
12 Stenseth, Geir.
Léon Duguit, Ragnar Knoph og norsk privatrett (især tingsrett). Institutt for privatrett - lunsj med fag; 2020-05-20 - 2020-05-20
UiO Untitled
 
13 Stenseth, Geir.
Om jordskifte som ekspropriasjon mot naturalerstatning: Høyesteretts avklaringer om grunneiervern og påregnelig utnyttelse ved «urbant jordskifte» (HR-2019-1152-A). Årlig konferanse: Tingsrett; 2020-02-06 - 2020-02-07
UiO Untitled
 
14 Stenseth, Geir.
Riksrettssaken mot Trump: Dommeren kan komme til å avgjøre. VG [Internet] 2020-01-31
UiO Untitled
 
15 Stenseth, Geir.
Seieren kan la vente på seg i USA. Dagsavisen [Newspaper] 2020-10-01
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir.
Trump nominerer Amy Coney Barrett til høyesterettsdommer. VG [Internet] 2020-09-26
UiO Untitled
 
17 Stenseth, Geir.
USA-ekspert om Trump-benådninger: – Sender et krystallklart signal. VG [Internet] 2020-02-19
UiO Untitled
 
18 Stenseth, Geir.
USA-eksperter mener Pete Buttigieg rir på en medgangsbølge. VG [Newspaper] 2020-02-06
UiO Untitled
 
19 Stenseth, Geir.
USA-kjenner om at høyesterett kan måtte avgjøre valget: – Tror de vil gripe inn. Dagsavisen [Internet] 2020-09-30
UiO Untitled
 
20 Stenseth, Geir.
Vitnene Trump frykter mest. VG [Newspaper] 2020-01-18
UiO Untitled
 
21 Stenseth, Geir; Sucarrat, Elling Vincent Disen.
«Futgraze»: Særlig om gjerde- og beiterett, og eks. fra nyere rettspraksis. Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling; 2020-09-17 - 2020-09-18
UiO Untitled
 
2019
22 Babie, Paul T.; Burdon, Peter D.; Da Rimini, Francesca; Metcalf, Cherie; Stenseth, Geir.
The idea of property: A comparative review of recent empirical research methods. Indiana Journal of Global Legal Studies 2019 ;Volume 26.(2) p. 401-436
UiO Untitled
 
23 Stenseth, Geir.
Bortfall av eiendomsrett ved passivitet. Privatrettssymposiet; 2019-01-10
UiO Untitled
 
24 Stenseth, Geir.
Digitale domsutvalg (faglærerutvalg) i Lovdata Pro til studier og eksamen. Undervisningslunsj; 2019-01-30
UiO Untitled
 
25 Stenseth, Geir.
Ekspert om riksrett: Politisk stunt og strategisk tabbe. VG [Newspaper] 2019-12-18
UiO Untitled
 
26 Stenseth, Geir.
Fordeling av planskapte verdier. NMBU (Institutt for eiendom og jus) besøker Naturressursgruppen; 2019-09-06
UiO Untitled
 
27 Stenseth, Geir.
Hvilken betydning skal tomteverdier ha for odelstaksten (HR-2019-647-A)?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
28 Stenseth, Geir.
Mistet strandrett ved konkludent adferd – HR-2019-280-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
29 Stenseth, Geir.
Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press 2018. 201 sider + register. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019
UiO Untitled
 
30 Stenseth, Geir.
Prinsipielle avklaringer om «urbant jordskifte» – HR-2019-1152-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
31 Stenseth, Geir.
Rettsvitenskapelig metode – i videste forstand. Seminar om rettsvitenskapelig metode; 2019-02-14
UiO Untitled
 
32 Stenseth, Geir.
The Importance of the Social Function of Property—Norway. I: Leon Duguit and the Social Obligation Norm og Property. : Springer 2019 ISBN 978-981-13-7188-2. p. 123-143
UiO Untitled
 
2018
33 Stenseth, Geir.
Fikk ikke eiendomsrett til hytte – HR-2017-2064-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
34 Stenseth, Geir.
Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter – HR-2018-456-P. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
35 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom objektivt og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten – HR-2017-2338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2)
UiO Untitled
 
36 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Naturressurslunsj; 2018-09-28 - 2018-09-28
UiO Untitled
 
37 Stenseth, Geir.
HR-2018-1004-A: Vinterbrøytet vei eller skiløype?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
38 Stenseth, Geir.
HR-2018-865-S: tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
39 Stenseth, Geir.
Hvor sterk er eiendomsrettens stilling i norsk rett?. Tidsskrift for eiendomsrett 2018 ;Volume 14.(1) p. 3-5
UiO Untitled
 
40 Stenseth, Geir.
Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt – HR-2017-2160-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1)
UiO Untitled
 
41 Stenseth, Geir.
Mistet jaktrett etter 55 år – HR-2018-1782-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
42 Stenseth, Geir.
Norsk gardsdrift utan odel – korleis hadde det vore?. Seminar om dokument 12:16 og 12:33 – Grunnlovsforslag om å avskaffe odels- og åsetesretten; 2018-03-14 - 2018-03-14
UiO Untitled
 
43 Stenseth, Geir.
Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt – HR-2018-1721-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (4)
UiO Untitled
 
44 Stenseth, Geir.
Professor om bygging ved verneverdig jugendvilla: – Vi har en lovgivning som ikke gir svaret. Dagsavisen Fremtiden [Newspaper] 2018-10-27
UiO Untitled
 
45 Stenseth, Geir.
Weidemann og konstitusjonen. Stenbergseminaret; 2018-09-08 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
46 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Constitutional Property Law. 6th Annual Private Law Consortium; 2018-05-14 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
47 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Boklunsj: Property Aspects of Intellectual Property. Av Ole Andreas Rognstad. Institutt for privatretts instituttlunsjer; 2018-09-19 - 2018-09-19
UiO Untitled
 
48 Stenseth, Geir; Stenvik, Are.
Ole-Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (3)
UiO Untitled
 
2017
49 Stenseth, Geir.
"A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris 2017 (11) p. 11-29
HINN UiO Untitled
 
50 Stenseth, Geir.
An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Naturressurslunsj; 2017-12-01 - 2017-12-01
UiO Untitled
 
    Show next list