Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 123 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks; Jensen, Ruth.
Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Oslo: Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2021 (ISBN 978-82-93847-02-1) 114 p.
UiO Untitled
 
2020
2 Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas; Ottesen, Eli.
DETTE SIER EVA2020 Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold.
UiO Untitled
 
3 Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas; Ottesen, Eli.
Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2020 (ISBN 978-82-93847-00-7) 177 p.
UiO Untitled
 
4 Lunde, Ida; Ottesen, Eli.
Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway: A visual network analysis. European Educational Research Journal 2020
UiO Untitled
 
2019
5 Jensen, Ruth; Karseth, Berit; Ottesen, Eli.
Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. p. 13-20
UiO Untitled
 
6 Jensen, Ruth; Karseth, Berit; Ottesen, Eli.
Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60554-4) 223 p.
UiO Untitled
 
7 Ottesen, Eli.
Skoleledelse og kunnskapsarbeid. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. p. 163-178
UiO Untitled
 
8 Ottesen, Eli; Karseth, Berit; Jensen, Ruth.
Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. p. 211-218
UiO Untitled
 
2018
9 Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar; Ottesen, Eli.
NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite. Nordisk pedagogisk forening Oslo 2018
UiO Untitled
 
10 Ottesen, Eli.
Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2018 ;Volume 2.(2-3) p. 181-195
UiO Untitled
 
11 Ottesen, Eli.
Evaluation with a purpose?. I: School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge 2018 ISBN 978-0-8153-7647-7. p. 106-114
UiO Untitled
 
12 Ottesen, Eli.
What can case studies tell us about evaluation and assessment. I: School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge 2018 ISBN 978-0-8153-7647-7. p. 88-96
UiO Untitled
 
13 Ottesen, Eli.
Working against the grain: a values-based School in Norway. I: School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge 2018 ISBN 978-0-8153-7647-7. p. 67-77
UiO Untitled
 
14 Ottesen, Eli; Stephens, Fiona.
Introduction. I: School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge 2018 ISBN 978-0-8153-7647-7. p. 1-7
UiO Untitled
 
15 Ottesen, Eli; Stephens, Fiona.
School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge 2018 (ISBN 978-0-8153-7647-7) 117 p.
UiO Untitled
 
2016
16 Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti; Ottesen, Eli.
Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 ;Volume 100.(2) p. 143-154
UiO Untitled
 
17 Møller, Jorunn; Ottesen, Eli.
Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. p. 182-198
UiO Untitled
 
18 Møller, Jorunn; Ottesen, Eli.
Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati 2016 ;Volume 25.(1) p. 113-132
UiO Untitled
 
19 Ottesen, Eli.
Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge 2016 ;Volume 10.(4) p. 69-81
UiO Untitled
 
20 Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor.
Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge 2016 ;Volume 10.(4) p. 166-182
UiO Untitled
 
21 Ottesen, Eli; Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti.
Rektor i et spenningsfelt: Mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. p. 216-228
UiO Untitled
 
22 Ottesen, Eli; Møller, Jorunn.
Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal 2016 ;Volume 15.(4) p. 428-446
UiO Untitled
 
2015
23 Vennebo, Kirsten Foshaug.
School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Oslo: Faculty of Educational Sciences, University in Oslo 2015 152 p.
UiB UiO Untitled
 
2014
24 Aas, Marit; Ottesen, Eli.
A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case. Forskningskonferanse; 2014-03-04
UiO Untitled
 
25 Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein; Gram, Ida.
Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014
UiO Untitled
 
26 Ottesen, Eli.
Methodological issues: Connections and interdependencies in talk as action. Etudes doctorales Sciences de l'education; 2014-03-14 - 2014-03-14
UiO Untitled
 
27 Ottesen, Eli.
Talk in practice: producing and reproducing knowledge; negotiating and enacting identities. Etudes doctorales Science de l'education; 2014-03-13 - 2014-03-13
UiO Untitled
 
28 Ottesen, Eli.
Teachers' storied experience: Rules or tools for action?. I: Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts. Bloomsbury Academic 2014 ISBN 978-1-4725-1298-7. p. 95-108
UiO Untitled
 
29 Ottesen, Eli; Møller, Jorunn.
Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. the European Conference of Educational Research 2014; 2014-09-02 - 2014-09-05
UiO Untitled
 
30 Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli.
The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change 2014
UiO Untitled
 
2013
31 Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli; Precey, Robin.
CODA: Moving Forward with Confidence and Courage. I: Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers 2013 ISBN 9789462091320. p. 185-190
UiO Untitled
 
32 Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli; Precey, Robin.
Leadership for Inclusive Education: Setting the Context. I: Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers 2013 ISBN 9789462091320. p. 1-7
UiO Untitled
 
33 Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli; Precey, Robin.
Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers 2013 (ISBN 9789462091320) 190 p.
UiO Untitled
 
34 Ottesen, Eli.
Changing contexts for democratic leadership in Schools: The case of Norway. The European Conference on Educational Research; 2013-09-10 - 2013-09-13
UiO Untitled
 
35 Ottesen, Eli.
Evalueringer av utdanningsreformer. Kunnskapsløftet som case; 2013-10-18 - 2013-10-18
UiO Untitled
 
36 Ottesen, Eli.
Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt. I: Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02138-6. p. 119-134
UiO Untitled
 
37 Ottesen, Eli.
Inclusion: A Critique of Selected National Policy Frameworks. I: Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers 2013 ISBN 9789462091320. p. 81-90
UiO Untitled
 
38 Ottesen, Eli.
Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue. I: Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers 2013 ISBN 9789462091320. p. 121-130
UiO Untitled
 
39 Ottesen, Eli.
The Knowledge Promotion: All-embracing reform intentions and gradual institutional change. NERA 2013; 2013-03-07 - 2013-03-09
UiO Untitled
 
40 Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor.
Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program. NERA 2013; 2013-03-07 - 2013-03-09
UiO Untitled
 
41 Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit; Prøitz, Tine Sophie.
Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal 2013 ;Volume 12.(4) p. 463-479
NIFU UiO Untitled
 
2012
42 Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie; Hertzberg, Frøydis.
Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. Oslo: NIFU 2012 (ISBN 978-82-7218-844-2) 326 p. NIFU-rapport(20)
USN NIFU UiO Untitled
 
43 Møller, Jorunn; Ottesen, Eli.
Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier. I: Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Kommuneforlaget AS 2012 ISBN 978-82-446-2121-2. p. 171-187
UiO Untitled
 
44 Ottesen, Eli.
Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?. Utdanningskonferansen i Rogaland; 2012-10-23 - 2012-10-24
UiO Untitled
 
45 Ottesen, Eli.
Ledelse av skolens læringsprosesser. Kurs for skoleledere i Hordaland; 2012-03-21 - 2012-03-21
UiO Untitled
 
46 Ottesen, Eli.
Lærerutdanning, teknologi og identitet. I: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-0236438-0. p. 206-224
UiO Untitled
 
47 Ottesen, Eli.
Teachers' storied experiences as resources in professional development. 40th Congress of the Nordic Educational Research Association; 2012-03-08 - 2012-03-10
UiO Untitled
 
2011
48 Andersen, Fred Carlo; Ottesen, Eli.
School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education 2011 ;Volume 22.(4) p. 285-299
UiO Untitled
 
49 Andersen, Fred Carlo; Ottesen, Eli.
Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. I: Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01797-6. p. 250-264
UiO Untitled
 
50 Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos; Vedøy, Gunn.
Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States. I: US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer 2011 ISBN 978-9400705418. p. 153-177
UiO Untitled
 
    Show next list