Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 57 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
Effective management teams and organizational behavior: A research-based model for team development. Routledge 2021 (ISBN 9780367486730) 246 p.
UiO Untitled
 
2 Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A.; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik; Lang-Ree, Ole Christian.
Predicting army cadets’ performance: The role of character strengths, GPA and GMA. Journal of Military Studies 2021
FORSV USN UiO UiT Untitled
 
3 Boe, Ole; Bang, Henning.
Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers. International Journal of Emergency Mental Health 2021
FORSV USN Untitled
 
2020
4 Bang, Henning.
Organisasjonskultur. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215042930) 265 p.
UiO Untitled
 
5 Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning; Boe, Ole; Martinsen, Øyvind L.; Lang-Ree, Ole Christian; Røysamb, Espen.
The Multidimensional Self-Control Scale (MSCS): Development and validation. Psychological Assessment 2020 ;Volume 32.(11) p. 1057-1074
BI FHI FORSV USN UiO Untitled
 
2019
6 Austad, Sara Kasia; Johansen, Rino Bandlitz; Bang, Henning; Boe, Ole.
Balanced leadership behavior in the Norwegian Armed Forces. International Applied Military Psychology Symposium (IAMPS); 2019-05-06 - 2019-05-10
FORSV USN SUNNAAS UiO Untitled
 
7 Austad, Sara Kasia; Johansen, rino; Bang, Henning; Boe, Ole.
Differences in Balanced leadership Behavior in the Norwegian Armed Forces. 61st International Military Testing Association; 2019-10-07 - 2019-10-11
FORSV USN SUNNAAS UiO Untitled
 
8 Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A..
Measuring character strengths: Are self-ratings or other-ratings best?. Third World Conference on Personality; 2019-04-02 - 2019-04-06
FORSV USN UiO Untitled
 
9 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-0549683-5) 286 p.
UiO Untitled
 
10 Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre; Bang, Henning.
Karakterstyrker hos den militære leder. I: Militær ledelse. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3305-2. p. 117-134
FORSV USN UiO Untitled
 
2018
11 Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik; Nilsen, Fredrik A..
OBSCIF - A reliable and valid observational instrument for measuring character strenghts. The 11th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI18); 2018-11-11 - 2018-11-13
FORSV USN UiO Untitled
 
12 Bang, Henning; Boe, Ole; Eilertsen, Dag-Erik; Nilsen, Fredrik A..
OBSCIF – A RELIABLE AND VALID OBSERVATIONAL INSTRUMENT FOR MEASURING CHARACTER STRENGTHS. ICERI proceedings 2018 p. 5465-5473
FORSV USN UiO Untitled
 
13 Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Lang-Ree, Ole Christian.
Character strengths predict academic and military performance. 9th European Positive Psychology Conference; 2018-06-27
FORSV UiO UiT Untitled
 
2017
14 Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Eilertsen, Dag-Erik.
Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program?. ICERI proceedings 2017 p. 7297-7302
FORSV UiO Untitled
 
15 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
What characterizes effective management teams? A research - based approach. Consulting Psychology Journal: Practice and Research 2017 ;Volume 69.(4) p. 334-359
UiO Untitled
 
16 Boe, Ole; Bang, Henning.
The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. Athens Journal of Social Sciences 2017 ;Volume 4.(2) Suppl. April 2017 p. 161-174
FORSV UiO Untitled
 
17 Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A.; Eilertsen, Dag-Erik.
Character strengths as important predictors for success in the military. 59th International Military Testing Association; 2017-10-09 - 2017-10-13
FORSV UiO Untitled
 
18 Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per; Bang, Henning.
Important Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers. International Applied Military Psychology Symposium (IAMPS 2017); 2017-05-08 - 2017-05-11
FORSV UiO Untitled
 
19 Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per; Bang, Henning.
Measuring important character strengths in Norwegian Special Forces officers. EDULEARN proceedings 2017 p. 1623-1631
FORSV Untitled
 
2016
20 Bang, Henning; Boe, Ole.
Karakter hos militære ledere: eksempler på forskning for og i offisersutdanningen. Krigsskoleseminaret 9.mai 2016; 2016-05-09 - 2016-05-09
FORSV Untitled
 
21 Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A..
OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets.. Oslo: Krigsskolen 2016 3 p.
FORSV Untitled
 
22 Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A..
OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter.. Oslo: Krigsskolen 2016 3 p.
FORSV Untitled
 
23 Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A..
Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets. EDULEARN proceedings 2016 p. 7803-7808
FORSV UiO Untitled
 
24 Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A..
OBSCIF: Evaluating Character strengths. 58th International Military Testing Association (IMTA) 2016; 2016-11-07 - 2016-11-11
FORSV UiO Untitled
 
25 Boe, Ole; Bang, Henning.
Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers. 7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG 2016); 2016-04-28 - 2016-04-30
FORSV UiO Untitled
 
26 Boe, Ole; Bang, Henning.
The Big 12: The Most Important Character Strengths for Officers. I: Psychology Abstracts Tenth Annual International Conference on Psychology 23-26 May 2016, Athens, Greece. Athens Institute for Education and Research (ATINER) 2016 ISBN 978-960-598-052-8. p. 22-22
FORSV Untitled
 
27 Boe, Ole; Bang, Henning.
The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. Atiner Conference Paper Series 2016 ;Volume PSY2016. p. 1-15
FORSV UiO Untitled
 
28 Boe, Ole; Davidson, Sofia Ellen; Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning.
A study of observed character strengths in military cadets during a combat fatigue course. ICERI proceedings 2016 p. 6068-6077
FORSV UiO Untitled
 
29 Boe, Ole; Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M.; Bang, Henning.
Measuring character strengths. 58th International Military Testing Association (IMTA) 2016; 2016-11-07 - 2016-11-11
FORSV UiO Untitled
 
30 Boe, Ole; Heiskel, Bengt Andre; Grande, Øyvind Moholdt; Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning.
Measuring character strengths: A methodological study of military cadets during a field exercise. ICERI proceedings 2016 p. 6057-6067
FORSV Untitled
 
31 Davidson, Sofia Ellen; Bang, Henning; Boe, Ole.
OBSCIF: Self-assessment and observed behaviour. 58th International Military Testing Association (IMTA) 2016; 2016-11-07 - 2016-11-11
FORSV UiO Untitled
 
2015
32 Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre.
Vurderingsskjemaer for karakterstyrker på Stridskurset 2015 for selv, kollega og veileder 7.0. Krigsskolen Oslo 2015
FORSV UiO Untitled
 
33 Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre; Eilertsen, Dag-Erik.
Evaluating character strengths in cadets during a military field exercise: Consistency between different evaluation sources. EDULEARN proceedings 2015 p. 7076-7082
FORSV UiO Untitled
 
34 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
effect. A web-based survey for measuring effectiveness in management teams. cut-e Nordic Oslo, Norway 2015
UiO Untitled
 
35 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I: Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1658-1. p. 279-302
UiO Untitled
 
36 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset; Molly-Søholm, Thorkil; Elmholdt, Claus.
Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag 2015 (ISBN 9788777069543) 244 p.
UiO Untitled
 
37 Boe, Ole; Bang, Henning.
Status i prosjektet: Karakter hos militære ledere. FoU-møte KS; 2015-03-27 - 2015-03-27
FORSV UiO Untitled
 
38 Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre.
Developing an observational instrument for measuring character strengths during military field exercises. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015 ;Volume 197. p. 1126-1133
FORSV UiO Untitled
 
39 Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre.
Experienced military officer’s perception of important character strengths. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015 ;Volume 190. p. 339-345
FORSV UiO Untitled
 
40 Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre.
Selecting the most relevant character strengths for Norwegian Army officers: An educational tool. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015 ;Volume 197. p. 801-809
FORSV UiO Untitled
 
2014
41 Bang, Henning; Boe, Ole.
Kartlegging og utvikling av karakterstyrker hos kadetter ved Krigsskolen. LGM-møte; 2014-09-08 - 2014-09-08
FORSV UiO Untitled
 
42 Boe, Ole; Bang, Henning.
Character in military leaders - a short project description for VIA. Linderud: Krigsskolen 2014 2 p.
FORSV UiO Untitled
 
2013
43 Bang, Henning.
Organisasjonskultur : en begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volume 50.(4) p. 326-336
UiO Untitled
 
44 Bang, Henning.
What characterizes effective management teams?. Leading teams - leadership development program in Kongsberg Group; 2013-04-10 - 2013-04-11
UiO Untitled
 
2012
45 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-41083-1) 293 p.
UiO Untitled
 
2011
46 Bang, Henning.
Organisasjonskultur. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215007823) 249 p.
UiO Untitled
 
2010
47 Bang, Henning.
Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter. Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2010 164 p.
UiO Untitled
 
48 Bang, Henning.
Teamarbeid - et gode eller et onde?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volume 47.(1) p. 2-3
UiO Untitled
 
49 Bang, Henning; Fuglesang, Synne Løvdahl; Ovesen, Mariann Reinås; Eilertsen, Dag-Erik.
Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior. Scandinavian Journal of Psychology 2010 ;Volume 51.(3) p. 253-261
UiO Untitled
 
50 Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset.
Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volume 47. p. 4-15
UiO Untitled
 
    Show next list