Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Diakonale praksiser og perspektiver (DIAPP)

Forskningsgruppeleder

Hans Stifoss-Hanssen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen vil styrke utviklingen av diakonifaget og diakonivitenskapen ved VID, og føre sammen de ulike faglige miljøene i VID der det forskes på diakonale praksiser og diakonale perspektiver, også for ph.d. studenter med prosjekter innenfor dette feltet. Forskningsgruppen er en arena som reflekterer og drøfter prosjekter fra et spesifikt diakonifaglig perspektiv, også for eksterne forskere og ph.d. studenter uten institusjonell kobling til det diakonalvitenskapelige feltet. VID, som et ledende fagmiljø på feltet i Norden, trenger et spesifikt og tverrfaglig diakonivitenskapelig forskningsmiljø. Gjennom en egen forskningsgruppe i Diakonale praksiser og perspektiver vil VID kunne utvikle sin unike empirisk baserte tilnærming til diakonivitenskap som et tverrfaglig forskningsområde både metodisk og teoretisk. En forskningsgruppe i diakonivitenskap er et viktig bidrag til å realisere VIDS forskningsstrategi, nærmere bestemt det som handler om VID-signaturen og som skal vise seg i fokus på sosial bærekraft.

Lenker