Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Lehre, Anne- Catherine W G; Frønes, Tove Stjern; Kaarstein, Hege.
TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver. I: Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215045092. s. 73-102
UiO Untitled
 
2020
2 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
NORSK 5 fra Cappelen Damm. Lærerveiledning. Cappelen Damm AS 2020 (ISBN 9788202638412) 254 s.
UiO Untitled
 
3 Buchholtz, Nils; Stuart, Amelie; Frønes, Tove Stjern.
Equity, equality and diversity—Putting educational justice in the Nordic model to a test. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 13-41
UiO Untitled
 
4 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Forord. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059.
UiO Untitled
 
5 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 10-20
UiO Untitled
 
6 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 242-249
UiO Untitled
 
7 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215040059) 280 s.
UiO Untitled
 
8 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 397-412
UiO Untitled
 
9 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 (ISBN 9783030616472) 412 s.
UiO Untitled
 
10 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Contributions from Large-Scale Studies.. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 1-10
UiO Untitled
 
11 Frønes, Tove Stjern; Rasmusson, Maria; Bremholm, Jesper.
Equity and diversity in reading comprehension—A case study of PISA 2000–2018.. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 305-335
UiO Untitled
 
12 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid.
Kapittel 8. Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 196-221
UiO Untitled
 
13 Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid.
Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 21-45
UiO Untitled
 
14 Magnusson, Camilla G.; Frønes, Tove Stjern.
Kapittel 4. Norske elevers kunnskap om strategier for leseforståelse. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 79-106
UiO Untitled
 
15 Ryen, Jostein Andresen; Frønes, Tove Stjern.
Kapittel 6. Å forstå det man leser – å trekke slutninger i skjønnlitteratur og sakprosa. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 135-165
UiO Untitled
 
16 Weyergang, Cecilie; Frønes, Tove Stjern.
Kapittel 7. Å lese kritisk: Elevers vurderinger av teksters troverdighet og pålitelighet. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 166-195
UiO Untitled
 
2019
17 Frønes, Tove Stjern.
En del unge sliter med å vurdere tekster på nettet. Barnevakten [Fagblad] 2019-06-06
UiO Untitled
 
18 Frønes, Tove Stjern.
Navigation, når vi læser på nettet. Forskerklumme, Viden om læsning..
UiO Untitled
 
19 Frønes, Tove Stjern.
Å lese kritisk på nettet – les deg til gode nettsøk. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 306-307
UiO Untitled
 
20 Frønes, Tove Stjern.
Å lese på nett. Forskningsdagene; 2019-09-26 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
21 Frønes, Tove Stjern; Jostein Andresen, Ryen.
Øyeskanneranalyser i prøveutvikling. Elevers øyebevegelser når de leser og løser oppgaver. Skriv!Les! 2019; 2019-05-07 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
22 Frønes, Tove Stjern; Skar, Morten.
Åpne tekstoppgaver i leseprøver – trenger vi dem egentlig?. Skriv!Les! 2019; 2019-05-07 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
23 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
2018
24 Frønes, Tove Stjern.
Bli en målrettet navigatør. NDLA Norge 2018
UiO Untitled
 
25 Frønes, Tove Stjern.
Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. NRK [Radio] 2018-08-20
UiO Untitled
 
26 Frønes, Tove Stjern.
Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. NRK [Internett] 2018-08-20
UiO Untitled
 
27 Frønes, Tove Stjern.
Ungdommers forståelse og navigasjon i nett-tekster. Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiO Untitled
 
28 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet.. Status for Literacy 2018. Tænd for teksterne - digital literacy i skolen; 2018-09-06 - 2018-09-06
UiO Untitled
 
29 Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern; Thomson, Jenny.
Digitisation of reading assessment. I: Learning to read in a digital world. John Benjamins Publishing Company 2018 ISBN 9789027201225. s. 205-224
UiO UIS Untitled
 
2017
30 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202542849) 245 s.
UiO Untitled
 
31 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Tekstbok. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530211) 304 s.
UiO Untitled
 
32 Frønes, Tove Stjern.
Navigasjon som nettlesing - femtenåringers navigasjonsstrategier. Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
33 Frønes, Tove Stjern.
Navigating while reading online - a log file case study of navigational strategies. Books and screens and the reading brain; 2017-09-27 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
34 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?. Oppstartsseminar for MANO "Master i norsk i skolen"; 2017-08-09 - 2017-08-10
UiO Untitled
 
35 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Oslo: Universitetet i Oslo, 2017 342 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(277)
UiO Untitled
 
36 Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Grunnbok A. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530181) 187 s.
UiO Untitled
 
37 Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530235) 190 s.
UiO Untitled
 
2016
38 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505141) 215 s.
UiO Untitled
 
39 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505158) 215 s.
UiO Untitled
 
40 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Lærerens bok. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505165) 235 s.
UiO Untitled
 
41 Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido Tekstbok 6. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505134) 300 s.
UiO Untitled
 
42 Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Tekstbok. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505110) 300 s.
UiO Untitled
 
43 Frønes, Tove Stjern.
Resultater i lesing.. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 136-171
UiO Untitled
 
2015
44 Frønes, Tove Stjern.
Navigational strategies in PISA digital reading. What can PISa tell us? PISA International Research Conference 2015; 2015-11-09 - 2015-11-10
UiO Untitled
 
2013
45 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Aasebø, Marie Cecilie.
Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (1/2) s. 13-31
UiO Untitled
 
46 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Eriksen, Anna.
Nordic results from the PISA digital reading assessment. AEA-Europe 14th Annual Conference; 2013-11-06 - 2013-11-09
UiO Untitled
 
2012
47 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-0236438-0. s. 58-84
UiO Untitled
 
48 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 135-153
UiO Untitled
 
49 Narvhus, Eva Kristin; Frønes, Tove Stjern.
PISAs digitale leseprøve - elever på nett. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2012-05-09 - 2012-05-11
UiO Untitled
 
2011
50 Frønes, Tove Stjern.
De gode leserne - resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver. Trøndelagskonferansen; 2011-10-27 - 2011-11-28
UiO Untitled
 
    Vis neste liste