Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 58 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Toft, Maren.
Arv rett på konto. Morgenbladet [Newspaper] 2020-01-24
UiO Untitled
 
2 Toft, Maren.
Arven etter imperialismen. Morgenbladet [Newspaper] 2020-06-19
UiO Untitled
 
3 Toft, Maren.
Den nye maktgenerasjonen. nrk.no [Newspaper] 2020-01-01
UiO Untitled
 
4 Toft, Maren.
Den stjålne jords taktikk. Morgenbladet [Newspaper] 2020-09-11
UiO Untitled
 
5 Toft, Maren.
Rige børn leger best. Weekendavisen [Newspaper] 2020-09-11
UiO Untitled
 
6 Toft, Maren.
Subjektive erfaringer. Morgenbladet [Newspaper] 2020-03-14
UiO Untitled
 
7 Toft, Maren.
Ulikhet dreper. Morgenbladet [Newspaper] 2020-04-30
UiO Untitled
 
8 Toft, Maren; Friedman, Sam.
Family Wealth and the Class Ceiling: The Propulsive Power of The Bank of Mum and Dad. Sociology 2020
UiO Untitled
 
9 Toft, Maren; Friedman, Sam.
Family Wealth and the Class Ceiling: The Propulsive Power of The Bank of Mum and Dad. Sociology 2020 p. -
UiO Untitled
 
10 Toft, Maren; Jarness, Vegard.
Upper-class romance: homogamy at the apex of the class structure. European Societies 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
2019
11 Flemmen, Magne; Toft, Maren.
Sluttreplikk til Rogne om klasseforskning. sosiologen.no 2019
UiO Untitled
 
12 Toft, Maren.
Family wealth and the class ceiling. The propulsive power of the bank of mum and dad. Young CAS workshop; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
13 Toft, Maren.
Hvem blir rike i Norge i dag?. Rørsla. Podcast til Frifagbevegelse [Radio] 2019-01-31
UiO Untitled
 
14 Toft, Maren.
Hvordan økt ulikhet legitimerer økt ulikhet. Morgenbladet [Newspaper] 2019-03-29
UiO Untitled
 
15 Toft, Maren.
Medier og fattige myter. Morgenbladet [Newspaper] 2019-05-20
UiO Untitled
 
16 Toft, Maren.
NRK Nyhetsmorgen: Norges 400 rikeste. NRK nyhetsmorgen [Radio] 2019-09-26
UiO Untitled
 
17 Toft, Maren.
Sosiologifestival presenterer: Skillelinjer, klasse, konflikt. Sosiologifestival 2019; 2019-09-24 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
18 Toft, Maren.
Stedbundne rikinger. Morgenbladet [Newspaper] 2019-01-04
UiO Untitled
 
19 Toft, Maren.
Sverige, ikke spesielt egalitært. Morgenbladet [Newspaper] 2019-09-24
UiO Untitled
 
20 Toft, Maren.
Velferdspolitikkens paradoksale utfall. Morgenbladet [Newspaper] 2019-11-04
UiO Untitled
 
21 Toft, Maren.
Å kartlegge livsbiografier i toppsjiktet av klassestrukturen. Socius [Business/trade/industry journal] 2019-11-11
UiO Untitled
 
22 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Var klassesamfunnet noen gang på hell?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(2) p. 137-155
UiO Untitled
 
23 Toft, Maren; Jarness, Vegard.
Mapping the matrimonial market of elites. Workshop: Studying elites; 2019-04-02 - 2019-04-03
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Øversveen, Emil; Stuvøy, Ingvill; Toft, Maren.
Sosiale skillelinjer, klasse og konflikt (panelsamtale). Sosiologifestivalen 2019; 2019-09-24 - 2019-09-24
NTNU UiO Untitled
 
2018
25 Toft, Maren.
Biographies of privilege. Spatiotemporal structures of upper-class formation. Universitetet i Oslo: Det samfunnsvitenskapelig faktultet 2018 225 p.
UiO Untitled
 
26 Toft, Maren.
De rike bor i en boble. Klassekampen [Newspaper] 2018-10-26
UiO Untitled
 
27 Toft, Maren.
De som lever i vedvarende rikdom gjennom hele livet, er blant de aller mest isolerte her i landet. Forskning.no [Internet] 2018-10-15
UiO Untitled
 
28 Toft, Maren.
Forskjell på folk. Morgenbladet [Newspaper] 2018-11-11
UiO Untitled
 
29 Toft, Maren.
Høy utdannelse, lav vekt. Morgenbladet [Newspaper] 2018-10-05
UiO Untitled
 
30 Toft, Maren.
Mobility closure in the upper class: assessing time and forms of capital. British Journal of Sociology 2018 ;Volume 70.(1) p. 109-137
UiO Untitled
 
31 Toft, Maren.
Overklassen reproduserer seg selv. Uniforum [Internet] 2018-10-12
UiO Untitled
 
32 Toft, Maren.
P4 nyhetene. P4 [Radio] 2018-10-26
UiO Untitled
 
33 Toft, Maren.
Sju å se opp for. Klassekampen [Newspaper] 2018-12-31
UiO Untitled
 
34 Toft, Maren.
Timing the Class Ceiling: Trajectories of ‘getting in’ and ‘getting ahead’. Elites, Inequality and Power; 2018-08-29 - 2018-08-29
UiO Untitled
 
35 Toft, Maren.
Upper-class trajectories: capital-specific pathways to power. Socio-Economic Review 2018 ;Volume 16.(2) p. 341-364
UiO Untitled
 
36 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Hvordan (ikke) studere klassesamfunnet. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
37 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Klassesamfunnet: graven er tom. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
38 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Klassestrukturen er ikke en målefeil. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
39 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
The gendered reproduction of the upper class. I: New Directions in Elite Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1138059191. p. 113-133
UiO Untitled
 
2017
40 Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology 2017 ;Volume 51.(6) p. 1277-1298
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
41 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. p. 359-376
ISF UiO Untitled
 
42 Toft, Maren.
Enduring contexts. Persistent segregation through the life course. RC28: Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research; 2017-08-08 - 2017-08-10
UiO Untitled
 
43 Toft, Maren.
Enduring contexts: Segregation by affluence throughout the life course. Sociological Review 2017 ;Volume 66.(3) p. 645-664
UiO Untitled
 
44 Toft, Maren.
Vedvarende segregasjon gjennom livsløpet. Den norske sosiologforeningenes vinterseminar; 2017-02-03 - 2017-02-05
UiO Untitled
 
45 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Was class society really ever on the wane? Revisiting and reframing the 'Death of class' debate. SCUD/Rising inequalities-meeting; 2017-09-14 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
2016
46 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren.
En klassedelt oppvekst. Dagsavisen 2016
ISF UiO Untitled
 
47 Toft, Maren.
Enduring contexts. Persistent segregation by affluence through the life course. LaCOSA II: International conference on sequence analysis and related methods; 2016-06-08 - 2016-06-10
UiO Untitled
 
48 Toft, Maren.
Løpebaner i maktfeltet. Sosiologforeningens vinterseminar; 2016-01-22 - 2016-01-24
UiO Untitled
 
49 Toft, Maren.
Maktens navle - en bokomtale av Makteliten. 252 kvinner og menn som styrer Norge (Knut Olav Åmås red.). Sosiologen.no [Internet] 2016-10-24
UiO Untitled
 
50 Toft, Maren.
The Third Dimension of Social Space. The contemporary relevance of the work of Pierre Bourdieu; 2016-07-04 - 2016-07-06
UiO Untitled
 
    Show next list