Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 173 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Aas, I.H. Monrad.
The telemedicine virtual organisation The collaboration problem and its solution. Saarbrücken: Scholar's Press 2017 (ISBN 978-3-330-65007-7) 55 s.
SIV Untitled
 
2016
2 Aas, I.H. Monrad.
Improving Global Assessment of Functioning (GAF). International Journal of Emergency Mental Health 2016 ;Volum 18.(1) s. 742-
SIV Untitled
 
3 Aas, I.H. Monrad.
Telemedicine - Not just simply the death of distance - The organisational problem and its solution. Successes and Failures in Telehealth (SFT - 16); 2016-11-01 - 2016-11-03
SIV Untitled
 
4 Aas, I.H. Monrad; Bryers, Carrie.
Interview:Telemedicine -Not just simply the death of distance- The organisational problem and its solution. Auckland, New Zealand [Internett] 2016-11-03
SIV Untitled
 
5 Aas, I.H. Monrad; Sonesson, Ove; Torp, Steffen.
A Qualitative Study of Clinicians Experience with Rating of the Global Assessment of Functioning (GAF) Scale. Community mental health journal 2016 ;Volum 54. s. 107-116
USN SIV Untitled
 
2015
6 Aas, I.H. Monrad.
Analysis for Change in Health Sector Organization. Journal of Health Science 2015 ;Volum 3.(6) s. 156-169
SIV Untitled
 
7 Aas, I.H. Monrad.
Hjemmesykepleien og ny teknologi [Home Healthcare and New Technology]. Dagens medisin 2015 (14) s. -
SIV Untitled
 
8 Aas, I.H. Monrad.
Towards a better Global Assessment of Functioning (GAF):Improving scale properties. International Journal of Emergency Mental Health 2015 ;Volum 17.(1) s. 197-202
SIV Untitled
 
2014
9 Aas, I.H. Monrad.
Collecting information for rating Global Assessment of Functioning (GAF): Sources of information and methods for information collection. Current Psychiatry Reviews 2014 ;Volum 10.(4) s. 330-347
SIV Untitled
 
10 Aas, I.H. Monrad.
Hva driver forskere med og hva har store forskere prestert?. Annet; 2014-05-09 - 2014-05-09
SIV Untitled
 
11 Aas, I.H. Monrad; Sonesson, Ove; Torp, Steffen.
Qualitative study of clinicians' experience with rating of the Global Asessment of Functioning (GAF) scale. European psychiatry 2014 ;Volum 29. Suppl. 1 s. 304-
USN SIV Untitled
 
2013
12 Aas, I.H. Monrad.
Solve the Humanware Problem: Take the full advantage of Telemedicine. Computer Technology and Application 2013 ;Volum 4. s. 431-436
SIV Untitled
 
13 Aas, I.H. Monrad.
The health sector towards the information age: The telemedicine virtual organization. US-China Education Review. B 2013 ;Volum 3. s. 646-650
SIV Untitled
 
14 Aas, I.H. Monrad.
The Virtual Organization in Telemedicine: Problems and Solutions. Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources 2013 ;Volum 6. s. 286-290
SIV Untitled
 
15 Aas, I.H. Monrad.
The Virtual Organization in Telemedicine: Problems and Solutions. Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth 2013 ;Volum 1.(3) s. 95-96
SIV Untitled
 
16 Aas, I.H. Monrad; Moumtzoglou, Anastasius; Kastania, Anastasia.
E-Health Technologies and Improving Patient Safety: Exploring Organizational Factors. IGI Global 2013 (ISBN 978-1-4666-2657-7) 299 s.
SIV Untitled
 
17 Kennedy, James; Aas, I.H. Monrad.
Axis V: Essential Supplement to the DSM-5. Psychiatric Services 2013 ;Volum 64.(10) s. 1066-1066
SIV Untitled
 
2012
18 Aas, I.H. Monrad.
Information basis for rating Global Assessment of Functioning (GAF). European psychiatry 2012 ;Volum 27. Suppl. 1 s. 797-
SIV Untitled
 
19 Aas, I.H. Monrad.
Kvalitative studier av klinikeres erfaringer. Felles forskningssemninar for Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF; 2012-09-13 - 2012-09-14
SIV Untitled
 
20 Aas, I.H. Monrad; Desai, Nirav.
Interview with Dr Monrad Aas. The Hands on Telehealth Interview Show [Internett] 2012-11-20
SIV Untitled
 
2011
21 Aas, I.H. Monrad.
Charles Darwin. Annet; 2011-03-07 - 2011-03-07
SIV Untitled
 
22 Aas, I.H. Monrad.
Grid Technology: E-Learning in Telemedicine and Organizational Collaboration. I: Grid Technologies for E-Health Applications for Telemedicine Services and Delivery. IGI Global 2011 ISBN 978-1-61692-010-4. s. 18-35
SIV Untitled
 
23 Aas, I.H. Monrad.
Organisational consequences of telemedicine. Generalization of findings from Norwegian studies. eHealth and TeleMed 2011 (London): Raising the standard - improving care, cutting costs; 2011-11-28 - 2011-11-29
SIV Untitled
 
24 Aas, I.H.M..
Guidelines for rating Global Assessment of Functioning (GAF). Annals of General Psychiatry 2011 ;Volum 10. s. -
SIV Untitled
 
2010
25 Aas, I.H.M..
Global Assessment of Functioning (GAF): properties and frontier of current knowledge. Annals of General Psychiatry 2010 ;Volum 9. s. -
SIV Untitled
 
2009
26 Aas, I.H. Monrad.
Nettverksorganisasjon - Noe for norsk helsetjeneste? Del 2: Organisasjonene, menneskene, ledelse og styring, kostnad og nytte, hvorfor nettverk, konklusjon [Network organization - Something for Norwegian health care? Part 2: Organizations people, leadership and governance, costs and benefits, why networks, conclusions]. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2009 (1) s. 31-34
SIV Untitled
 
2008
27 Aas, I.H. Monrad.
Nettverksorganisasjonen - Noe for norsk helsetjeneste? Del 1: Introduksjon, ny teknologi og nettverk, definisjoner, diagram over nettverk, horisontal organisering, kunnskapsutviklingen og tilpasningsdyktige nettverk [Network organization - something for Norwegian healthcare? Part 1: Introduction, new technology and networks, definitions, diagram of networks, horizontal organization, development of knowledge and adaptable networks]. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2008 (6) s. 34-38
SIV Untitled
 
28 Aas, I.H. Monrad.
Organisationelle Herausforderung an das Gesundheitswesen: Flächendeckende Versorgung mit Telemedizin. Telemedizin - Strategien für Nord-Rhein Westfalen; 2008-05-27 - 2008-05-27
SIV Untitled
 
29 Aas, I.H. Monrad.
Telemedisin som organisatorisk utfordring. Møte i Store Auditorium ved Radiumhospitalet; 2008-09-18 - 2008-09-18
SIV Untitled
 
30 Aas, I.H. Monrad.
Virtuelle organisasjoner og virtuelle team [Virtual organizations and virtual teams]. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2008 (5) s. 16-19
SIV Untitled
 
2007
31 Aas, I.H. Monrad.
Global Assessment of Functioning. Need for further development. XIXth World Congress of Social Psychiatry; 2007-10-21 - 2007-10-24
SIV Untitled
 
32 Aas, I.H. Monrad.
The future of telemedicine - take the organizational challenge!. Journal of Telemedicine and Telecare 2007 ;Volum 13. s. 379-381
SIV Untitled
 
33 Aas, I.H. Monrad.
The organizational challenge for health care from telemedicine and e-health. Oslo: The Work Research Institute 2007 (ISBN 978-82-7609-208-0) 150 s.
SIV Untitled
 
34 Aas, I.H. Monrad.
Utvikling av idé til forskningsprosjekt. Forskningsseminar; 2007-03-19 - 2007-03-20
SIV Untitled
 
2006
35 Aas, I.H. Monrad.
Organizational decentralization brings both risks and advantages. Diagnostic Imaging 2006 s. -
SIV Untitled
 
36 Aas, I.H. Monrad.
Organization and Telemedicine. Telemedicine journal and e-health 2006 ;Volum 12. s. 206-206
SIV Untitled
 
37 Aas, I.H. Monrad.
Organizational centralization in radiology. Journal of Telemedicine and Telecare 2006 ;Volum 12. s. 27-32
SIV Untitled
 
38 Aas, I.H. Monrad.
Organizational decentralization in radiology. Journal of Telemedicine and Telecare 2006 ;Volum 12. Suppl. 1 s. 1-3
SIV Untitled
 
2005
39 Aas, I.H. Monrad.
Fjernstyrt sykepleie - Er elektronisk overvåking i hjemmet noe for norsk hjemmesykepleie? [Telehomecare: something for Norwegian home health care]. Sykepleien 2005 (9) s. 46-48
HIOA Untitled
 
40 Aas, I.H. Monrad.
ICT-supported cooperative work: healthcare and the concept of learning organizations. I: Human and Organizational Dynamics in e-Health. Radcliffe Publishing 2005 ISBN 1857756665. s. 303-317
HIOA Untitled
 
41 Aas, I.H. Monrad.
Organizational cooperation in teleradiology. Journal of Telemedicine and Telecare 2005 ;Volum 11. s. 45-50
SIV Untitled
 
42 Aas, I.H. Monrad.
Sykepleiernes behov og muligheter for å varsle:resultater fra spørreskjemaundersøkelsen. I: Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 82-7609-154-7. s. 95-111
HIOA Untitled
 
43 Aas, I.H. Monrad; Geitung, Jonn Terje.
Teleradiology and picture archiving and communications systems: changed pattern of communication between clinicians and radiologists. Journal of Telemedicine and Telecare 2005 ;Volum 11.(1) s. 20-22
OSLOMET HVprivate Untitled
 
2004
44 Aas, I.H. Monrad.
A qualitative study of the organizational consequences of telemedicine, Telemedical work and cooperation, Organizing for remote consultations in health care. UK: Centre for Health Planning and Management, Keele University 2004 265 s.
SIV Untitled
 
45 Aas, I.H. Monrad.
Further research needs concerning ICT for health care. The practical, legal, and ethical issues of extended networking in e-health solutions; 2004-05-10 - 2004-05-11
SIV Untitled
 
46 Aas, I.H. Monrad.
Telemedisin i Hjemmesykepleien [Telehomecare]. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2004 (3) s. 24-28
SIV Untitled
 
47 Aas, I.H. Monrad.
Towards learning organizations with telemedicine. International Journal of Healthcare Technology and Management 2004 ;Volum 6. s. 108-120
SIV Untitled
 
48 Aas, I.H. Monrad; Geitung, Jonn Terje.
Teleradiology and PACS changing pattern of communication between clinicians and radiologists. Telemed & eHealth '04 Citizen Centered Care, London, 29-30 November 2004; 2004-11-29 - 2004-11-30
HVprivate SIV Untitled
 
2003
49 Aas, I.H. Monrad.
Den telemedisinske fjernkonsulatsjonen. Organisatoriske konsekvenser og levedyktighet. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2003 (6) s. 38-40
SIV Untitled
 
50 Aas, I.H. Monrad.
Levedyktig fjernkonsultasjon [Viable remote consultation]. Dagens medisin 2003 (4) s. 6-6
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste