Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: østbø Munch   All publishing channels

Showing results 1-24 of 24

1 Østbø, Christine Bjerkan.
Adverbialdistribusjonen i nordiske dialekter. En litteraturoversikt. Språklig variasjon på mange vis; 2006-03-26 - 2006-03-28
UiT Untitled
 
2 Østbø, Christine Bjerkan.
Negation in Scandinavian dialects. NORMS Workshop on Negation; 2006-11-22 - 2006-11-22
UiT Untitled
 
3 Østbø, Christine Bjerkan.
The distribution of Negation in Scandinavian dialects. Workshop for PhD students and young researchers at the ScanDiaSyn Grand Meeting in Solf, Finland; 2006-06-08 - 2006-06-11
UiT Untitled
 
4 Østbø, Christine Bjerkan.
The function word 'så' and Norwegian CP-syntax. Inversion and verb movement; 2006-01-30 - 2006-01-31
UiT Untitled
 
5 Østbø, Christine Bjerkan.
The Norwegian particle 'så'. NORMS workshop on pragmatic particles; 2006-06-12 - 2006-06-12
UiT Untitled
 
6 Berg, Sigrun Høgetveit; Østbø Munch, Christine Bjerkan.
Nekting i språket rommar stort mangfald. forskning.no [Internet] 2013-11-20
UiT Untitled
 
7 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Østbø Munch, Christine B..
Fire veier til godt språkmiljø. Første steg 2018 (2) p. 40-43
DMMH Untitled
 
8 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Østbø Munch, Christine B..
Ingen hurrarop for Bravo-leker. Adresseavisen 2016
DMMH Untitled
 
9 Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Østbø Munch, Christine B..
Språkpakker er ingen gavepakker. Første steg 2017 (1) p. -
DMMH Untitled
 
10 Østbø, Christine Bjerkan.
Om posisjonen til setningsnegasjonen ikke/ikkje - med data fra NorDiaSyns spørreskjema. Møte om norsk språk 13; 2009-11-26 - 2009-11-28
UiT Untitled
 
11 Østbø, Christine Bjerkan.
On embedded V2 in the dialect of Setesdal. NORMS Workshop on Verb Placement; 2007-01-26 - 2007-01-27
UiT Untitled
 
12 Østbø, Christine Bjerkan.
Setningsnegasjon i skandianviske dialekter. Et problem for syntaktisk teori?. Språkforum; 2007-11-02 - 2007-11-02
UiT Untitled
 
13 Østbø, Christine Bjerkan.
Two different negative markers in Scandinavian. Workshop on Negation and Polarity; 2007-03-08 - 2007-03-10
UiT Untitled
 
14 Østbø Munch, Christine B..
"Det e jo det som e så kult" - Om innføyde setninger hos en gutt på fem år. I: Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028606. p. 135-152
DMMH Untitled
 
15 Østbø Munch, Christine B..
Distribusjonen til negasjonen i skandinaviske dialekter. Målbryting 2006 p. 105-117
DMMH Untitled
 
16 Østbø Munch, Christine B..
"Gresskarmannen har en død koffert, ikke sant?" - Om språket i to gutters lek med LEGO. I: Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028606. p. 35-52
DMMH Untitled
 
17 Østbø Munch, Christine B..
Negative imperativer i norsk i et historisk perspektiv - noen spekulasjoner. Den sjette dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk; 2016-01-08 - 2016-01-10
DMMH Untitled
 
18 Østbø Munch, Christine B..
On the change from verb-initial negative imperatives to negation-initial imperatives in Norwegian. 22nd Germanic Linguistic Annual Conference (GLAC 22); 2016-05-20 - 2016-05-22
DMMH Untitled
 
19 Østbø Munch, Christine B..
Pronoun Shift in Norwegian Dialects. Grand Meeting at Sommarøya 2010; 2010-06-06 - 2010-06-09
UiT Untitled
 
20 Østbø Munch, Christine B..
Topic doubling. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 2014 ;Volume 1. p. 423-435
UiT Untitled
 
21 Østbø Munch, Christine B.; Garbacz, Piotr.
Additive Negation. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 2014 ;Volume 1. p. 467-475
UiT Untitled
 
22 Østbø Munch, Christine B.; Garbacz, Piotr.
Doubling of Negation. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 2014 ;Volume 1. p. 458-467
UiT Untitled
 
23 Østbø Munch, Christine B.; Garbacz, Piotr.
Tags and Negative Polarity Items. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 2014 ;Volume 1. p. 415-423
UiT Untitled
 
24 Østbø Munch, Christine Bjerkan.
North Germanic Negation. A Microcomparative Perspective. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2013 (ISBN 978-82-8244-105-6) 332 p.
UiT Untitled