Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 91 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Dekker, Sidney.
How deregulation can become overregulation: An empirical study into the growth of internal bureaucracy when governments take a step back. Safety Science 2020 ;Volume 128.
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
2 Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective. Aquaculture 2020 ;Volume 524. p. -
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2019
3 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid Jørgine; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore.
Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 - 2019:00668 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06361-5) 31 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
4 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport - 2019:00669 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06363-9) 39 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
5 Kongsvik, Trond; Dahl, Øyvind; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Safety climate and health complaints in the Norwegian aquaculture industry. International Journal of Industrial Ergonomics 2019 ;Volume 74. p. -
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
6 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Reporting of Hazardous Events in Aquaculture Operations - The Significance of Safety Climate. Journal of Agromedicine 2019 ;Volume 24.(4) p. 424-433
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine.
The making of a louse- Constructing governmental technology for sustainable aquaculture. Environmental Science and Policy 2019 ;Volume 104. p. 121-128
OCEAN SAMFORSK Untitled
 
8 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06326-4) 49 p.
OCEAN Untitled
 
9 Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Widell, Kristina Norne.
Menneske, maskin og interaksjon dem imellom ved pilotlinja for makrellfiletering. : SINTEF Ocean 2019 21 p.
OCEAN Untitled
 
10 Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth.
Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019 ;Volume 70.(2) p. 100-106
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
11 Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Sikkerhetsstyrings-system kun for sertifikatets skyld? Sånn kan fiskeri unngå fellene. NOFO Redersamling oljevernfartøy; 2019-11-18 - 2019-11-18
SAMFORSK OCEAN Untitled
 
12 Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond.
Systematisk HMS-arbeid i havbruk ti år etter «Fare på merde». NCE Aquatech Clusters fagseminar; 2019-11-29 - 2019-11-29
SAMFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
13 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (5) p. 58-61
OCEAN SINTEF Untitled
 
14 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
En sikkerhetsnasjon.. Fiskeribladet 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
15 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Kongsvik, Trond; Sandsund, Mariann.
Hva viser forskningen om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet i havbruksnæringen?. Frokostseminar: Status for arbeidsmiljø i havbruksnæringen; 2019-08-22 - 2019-08-22
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
16 Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie.
Design for økt sikkerhet i havbruksnæringen. Norsk Fiskeoppdrett 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
17 Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
The significance of experience. Safety management in the context of Norwegian aquaculture.. Working on safety (WOS2019); 2019-09-23 - 2019-09-26
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
18 Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie.
Sickness Absence and Hospitalization among Workers on Board Norwegian Fishing Vessels. Journal of Agromedicine 2019 ;Volume 24.(4) p. 357-363
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
19 Bloecher, Nina; Thorvaldsen, Trine.
Begroing i lakseoppdrett - strategier og konsekvenser. Norske Fiskeoppdrett 2018 (12)
OCEAN Untitled
 
20 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
21 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Occupational health and safety in Norwegian aquaculture - National profile for a FAO report on global aquaculture OHS. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06630-2) 22 p.
OCEAN Untitled
 
22 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Improving safety management in Norwegian fish farms Organizational aspects that influence safety. IFISH5 International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
Sikkerhetsstyring i fiskeoppdrett. En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7570-516-5) 60 p.
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
24 Kongsvik, Trond; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine.
- Oppdretterne setter laksen over egen sikkerhet. Kyst.no [Business/trade/industry journal] 2018-02-28
OCEAN SAMFORSK NTNU Untitled
 
25 Kongsvik, Trond; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal.
Safety climate and compliance in the Norwegian aquaculture industry - employees’ perceptions at different company levels. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. p. 157-164
OCEAN NTNU SAMFORSK Untitled
 
26 Mehta, Shraddha; Chen, Wenhao; Thakur, Maitri; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Sosial livsløpsvurdering - Et verktøy for vurdering av sosial bærekraft i Lakseoppderttsnæringen.. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
27 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volume 1541.39 p. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
28 Thorvaldsen, Trine.
An anthropological study of safety, regulation and fishermen's work practice. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN Untitled
 
29 Thorvaldsen, Trine.
Arbeidsmiljøutfordringer sett fra ansattes ståsted. NCE Aquatech Cluster partnerkonferanse; 2018-11-23 - 2018-11-23
OCEAN Untitled
 
30 Thorvaldsen, Trine.
HMS i havbruk. Fellesforbundets bransjekonferanse 2018; 2018-11-20 - 2018-11-20
OCEAN Untitled
 
31 Thorvaldsen, Trine.
Safety climate and compliance in the Norwegian aquaculture industry - employees' perceptions at different company levels. European safety and reliability conference ESREL 2018; 2018-06-17 - 2018-06-21
OCEAN Untitled
 
32 Thorvaldsen, Trine.
Undersøkelse om fiskernes helse: Stortrives med jobben, men mange sliter med helseplager. Navigare [Journal] 2018-10-01
OCEAN Untitled
 
33 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetelling i praksis - status og forbedringsområder. Norsk Fiskeoppdrett 2018 (8)
OCEAN Untitled
 
34 Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne.
Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - En beskrivelse av dagens status. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06894-8) 26 p.
OCEAN Untitled
 
35 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06773-6) SINTEF Rapport(2018:01362)
OCEAN SINTEF Untitled
 
36 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
A study of employees' perceptions of interaction between work and health in the Norwegian fish farming industry. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN NTNU Untitled
 
37 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. HAVBRUK 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Thorvaldsen, Trine; kaustell, Kim O.; Mattila, Tiina; Høvadanum, Annbjørg; Christiansen, Jørgen Møller; Hovmand, Sarah; Snorrason, Hilmar; Tomasson, Kristinn; Holmen, Ingunn Marie.
What works? Results of a Nordic survey on fishers' perceptions of safety measures. Marine Policy 2018 ;Volume 95. p. 95-101
OCEAN Untitled
 
39 Thorvaldsen, Trine; Olsen, Leonore; Grimsmo, Leif.
Health and safety in crab fishing. IFISH5, The International Fishing Industry Safety and Health conference; 2018-06-10 - 2018-06-13
OCEAN SINTEF Untitled
 
40 Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06646-3) 29 p.
OCEAN SINTEF UiT UNN Untitled
 
2017
41 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine.
Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 - OC2017 A-116. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-292-8) 19 p.
OCEAN Untitled
 
42 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Aarsæther, Karl Gunnar.
OMAE2017-62023 Development of a Simulator Training Platform for Fish Farm Operations. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN Untitled
 
43 Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Aarsæther, Karl Gunnar.
OMAE2017-62023 Development of a Simulator Training Platform for Fish Farm Operations. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3B: Structures, Safety and Reliability. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5766-3. p. -
OCEAN Untitled
 
44 Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita.
Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017 ;Volume 68.(4) p. 203-210
OCEAN Untitled
 
45 Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter.
Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance. Maritime Studies 2017 ;Volume 16.(9) p. 1-20
OCEAN UiT Untitled
 
46 Thorvaldsen, Trine.
Fra frie menn til trygge arbeidere. En antropologisk studie av sikkerhet, regulering og yrkesfiskeres arbeidspraksis.. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 (ISBN 978-82-326-2472-0) 246 p.
NTNU Untitled
 
47 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie.
Fiskeres oppfatning av arbeidsmiljø og sikkerhet. Hva virker?. Sikker Fisker 2017; 2017-05-11
OCEAN NTNU Untitled
 
48 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk. Fellesforbundets bransjekonferanse havbruk; 2017-10-24
OCEAN NTNU Untitled
 
49 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond.
HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 - OC2017 A-113. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-289-8) 30 p.
OCEAN NTNU Untitled
 
50 Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond; Ratvik, Ingeborg.
Høy trivsel blant ansatte i havbruk. Norsk Fiskeoppdrett 2017 (5)
OCEAN NTNU Untitled
 
    Show next list