Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 67 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ingen naturlig kobling. Vårt land 2019 p. 16-17
MF Untitled
 
2 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Inklusjon, eksklusjon og norskhet i Sjømannskirken. Kirke og kultur 2019 ;Volume 124.(1) p. 36-53
MF Untitled
 
3 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ole Jacob Madsen: Generasjon prestasjon – hva er det som feiler oss?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3.(4) p. 284-286
MF Untitled
 
2018
4 Aukland, Knut; Tømmerås, Heidi Hansen; Iversen, Ragnhild Laird; Iversen, Lars Åsmund Laird; Thomas, Andrew John.
Uenighet i klasserommet. KRLEpodden med Knut Aukland: en podcast om KRLE-faget og religion i skolen Oslo 2018
OSLOMET HIOF MF NTNU UiT Untitled
 
5 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Bekjennelser fra en frafallen. Vårt land 2018 p. 20-21
MF Untitled
 
6 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Burde Den norske kirke skifte navn?. Vårt land 2018 p. 18-19
MF Untitled
 
7 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Falsk motsetning. Vårt land 2018 p. 18-19
MF Untitled
 
8 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Folkekirkens nasjonale slagside. Morgenbladet 2018
MF Untitled
 
9 Iversen, Lars Åsmund Laird.
From safe spaces to communities of disagreement. British Journal of Religious Education 2018 p. 1-12
MF Untitled
 
10 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ingen ny politisert symbolkamp, takk. Vårt land 2018 p. 31-31
MF Untitled
 
11 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Inger Furseth (red.): Religious Complexity in the Public Sphere – Comparing Nordic Countries. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volume 2.(2) p. 194-197
MF Untitled
 
12 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Rasisme i lånte fjær. Vårt land 2018 p. 18-19
MF Untitled
 
13 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Sveinung Sandberg, Jan C. Andersen, Tiffany L.U. Gasser, Marius Linge, Idil A.A. Mohamed, Samah A. Shokr, Sébastien Tutenges: Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme. Kirke og kultur 2018 ;Volume 122.(4) p. 395-397
MF Untitled
 
14 Iversen, Lars Åsmund Laird; Iversen, Ragnhild Laird.
Vi bør snakke om religionsstatistikk!. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2018 ;Volume 30.(2) p. 28-33
USN MF Untitled
 
2017
15 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Det jeg ville si. Vårt land 2017 p. 18-18
MF Untitled
 
16 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ledekultur og sammenhengskraft. Vårt land 2017 p. 21-21
MF Untitled
 
17 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Norske tilstander. Vårt land 2017 p. 14-15
MF Untitled
 
18 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Uenighetsfellesskap : kan skolen være et treningsrom for offentlig uenighet?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. p. 101-116
MF Untitled
 
2016
19 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Synspunkt: Globaliserte bedehus. Vårt land 2016 p. 3-3
MF Untitled
 
20 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Synspunkt: Hitlistene nå til dags. Vårt land 2016 p. 3-3
MF Untitled
 
21 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Synspunkt: Hvordan har du det?. Vårt land 2016 p. 3-3
MF Untitled
 
22 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Synspunkt: Innvandring og kriminalitet. Vårt land 2016 p. 3-3
MF Untitled
 
23 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Synspunkt: Når alt går opp. Vårt land 2016 p. 3-3
MF Untitled
 
24 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Uenighetsfellesskap - en inkluderende innfallsvinkel til medborgerskap. I: Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Oslo: Senter for Studier av Holocaust og Livsynsminortiteter 2016 ISBN 978-82-92988-60-2. p. 22-35
MF Untitled
 
2015
25 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Alle blir kneblet. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
26 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ekte lykke uten mening. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
27 Iversen, Lars Åsmund Laird.
"Folket" vant. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
28 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Født sjåvinist?. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
29 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Følelsestonen. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
30 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Haukene og duene. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
31 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Tausheten om Garissa. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
32 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Troll bør temmes. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
33 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Vi har ikke felles verdier. Vårt land 2015 p. 3-3
MF Untitled
 
2014
34 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014 ;Volume 55.(1) p. 128-131
MF Untitled
 
35 Iversen, Lars Åsmund Laird.
De norske kirker. Vårt land 2014 p. 29-29
MF Untitled
 
36 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Det står om friheten. Vårt land 2014 p. 3-3
MF Untitled
 
37 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Fundamentalisme er moderne. Vårt land 2014 p. 34-34
MF Untitled
 
38 Iversen, Lars Åsmund Laird.
"Her står jeg og kan ikke annet". Vårt land 2014 p. 28-28
MF Untitled
 
39 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Hva med offentlige friskoler?. Vårt land 2014 p. 41-41
MF Untitled
 
40 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Idealisme eller nymoralisme : er de svært religiøse i ferd med å bli politisk korrekte?. Vårt land 2014 p. 27-27
MF Untitled
 
41 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Islamkritikk. Vårt land 2014 p. 23-23
MF Untitled
 
42 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Makten i det normale. Vårt land 2014 p. 30-30
MF Untitled
 
43 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Mikroaggresjon. Vårt land 2014 p. 3-3
MF Untitled
 
44 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Nyttårsforsetter. Vårt land 2014 p. 3-3
MF Untitled
 
45 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Presenting the iterative curriculum discourse analysis (ICDA) approach. British Journal of Religious Education 2014 ;Volume 36.(1) p. 53-71
MF Untitled
 
46 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Selvoppfyllende fordommer. Vårt land 2014 p. 3-3
MF Untitled
 
47 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Uenighetsfellesskap : blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02337-3)
MF Untitled
 
48 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Uenighetsfellesskapet. Vårt land 2014 p. 3-3
MF Untitled
 
49 Iversen, Lars Åsmund Laird.
Ungdomsarbeidet. I: Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO-forlaget 2014 ISBN 978-82-8249-147-1. p. 91-108
MF Untitled
 
50 Iversen, Lars Åsmund Laird; Gule, Lars; Elgvin, Olav; Huseby, Vilde Blix.
Frykter muslimer isoleres i Norge. Vårt land [Newspaper] 2014-08-29
FAFO HIOA MF Untitled
 
    Show next list