Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 117 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten.
Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202693992)
HINN MF NTNU UiO Untitled
 
2 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Hofmann, Bjørn Morten.
"Det frie valgets dilemma". Klassekampen 2021 p. 20-21
HINN UiO Untitled
 
3 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
"Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet 2021 ;Volume 9. p. 29-
HINN UiO Untitled
 
2020
4 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020 ;Volume 76.(121) p. 16-17
HVL UIA UiO Untitled
 
5 Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge; Magelssen, Morten.
Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics 2020 ;Volume 21.(1) p. 1-7
UiO Untitled
 
6 Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten; Steine, Siri.
Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2020 p. 1319-1326
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
7 Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten.
Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics 2020 p. -
AHUS NTNU UiO Untitled
 
8 Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Arnekleiv, Birgit.
Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics 2020 p. 1-11
VID UiO Untitled
 
9 Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten.
Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volume 6.(1) p. -
UiO Untitled
 
10 Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics 2020
VID UiO Untitled
 
11 Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Hartling, Ole; Ståhle, Fabian; Horn, Morten Andreas; Magelssen, Morten.
Dødshjelp: Lovverk, praksis og holdninger i de skandinaviske land. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. p. 51-74
OUS UiO Untitled
 
12 Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten.
Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 (10)
NTNU UiO Untitled
 
13 Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Magelssen, Morten.
Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202616571) 317 p.
OUS UiO Untitled
 
14 Horn, Morten Andreas; Magelssen, Morten.
Fem spor i dødshjelpsdebatten. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. p. 21-34
OUS UiO Untitled
 
15 Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volume 140.(18) p. 1-5
OUS UiO Untitled
 
16 Litleskar, Liv Astrid; Tolås Strander, Mette; Førde, Reidun; Magelssen, Morten.
Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning. BMC Medical Ethics 2020 ;Volume 21.
UiO Untitled
 
17 Magelssen, Morten.
Språk og virkelighet i dødshjelpsdebatten. I: Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. p. 35-50
UiO Untitled
 
18 Magelssen, Morten; Ewnetu, Demelash Bezabih.
Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics 2020 p. -
UiO Untitled
 
19 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205534605) 249 p.
UiO Untitled
 
20 Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.
Forord. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. p. 5-7
UiO Untitled
 
21 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar.
Hva er "etikk" i helsetjenesten?. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. p. 15-27
UiO Untitled
 
22 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie; Thoresen, Lisbeth.
Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics 2020 ;Volume 21.(82)
UiO Untitled
 
23 Magelssen, Morten; Shaw, Joseph.
Intentions of Physicians and End of Life Care Team. I: Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-40032-3. p. 315-334
UiO Untitled
 
24 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Sædløyse og morskap på tinget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 (3-4) p. 317-324
HINN UiO Untitled
 
25 Solberg, Berge; Magelssen, Morten.
Abort og fosterdiagnostikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. p. 139-149
NTNU UiO Untitled
 
2019
26 Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten.
Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volume 139.(16) p. 1574-1578
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
27 Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit; Magelssen, Morten.
Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volume 139.(1) p. 1-7
UiO Untitled
 
28 Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, Morten.
Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics 2019 ;Volume 14.(3) p. 115-121
NHH NTNU UiO Untitled
 
29 Hofmann, Bjørn Morten; Førde, Reidun; Magelssen, Morten.
Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volume 139.(14)
NTNU UiO Untitled
 
30 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Ikke det offentliges ansvar. Dagens medisin 2019 (19)
NTNU UiO Untitled
 
31 Magelssen, Morten; Bærøe, Kristine.
Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.(1) p. 1-8
UiB UiO Untitled
 
32 Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU UiO Untitled
 
33 Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne.
Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.
NHH SNF UiO Untitled
 
34 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard; Førde, Reidun.
Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics 2019 ;Volume 46.(2) p. 66-70
HAUKELAND HMR UiB UiO Untitled
 
35 Pahle, Andreas; Vogt, Henrik; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Testen sier "Downs". Hva nå?. Dagbladet 2019 p. 30-31
NTNU UiO Untitled
 
2018
36 Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp; Magelssen, Morten.
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volume 4.(1) p. 40-49
NORCE UiO UiT Untitled
 
37 Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten.
In pursuit of goodness in bioethics: Analysis of an exemplary article. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(60) p. 1-11
NTNU UiO Untitled
 
38 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Fostertest: Liten viten, stor vilje. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 p. 25-
NTNU UiO Untitled
 
39 Hofmann, Bjørn Morten; Magelssen, Morten.
Uvitenhet om NIPT i Uviten-spalten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018 p. 37-
NTNU UiO Untitled
 
40 Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian.
Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volume 8.(1) p. 22-36
UiO Untitled
 
41 Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth.
How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics 2018 ;Volume 26.(4) p. 1243-1255
UiO Untitled
 
42 Magelssen, Morten.
Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-56935-8. p. 140-165
UiO Untitled
 
43 Magelssen, Morten; Førde, Reidun.
Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken. Nytt Norsk Tidsskrift 2018
UiO Untitled
 
44 Magelssen, Morten; Holmøy, Trygve; Horn, Morten Andreas; Fondenes, Ove; Dybwik, Knut Gustav; Førde, Reidun.
Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Neurology 2018 ;Volume 265.(11) p. 2730-2736
AHUS HAUKELAND NORD NLSH OUS UiO Untitled
 
45 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Solbakk, Jan Helge.
Abortlov uten diskriminering. Vårt land 2018 p. 14-15
MF UiO Untitled
 
46 Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volume 138.(2) p. 134-137
UiO Untitled
 
47 Magelssen, Morten; Solberg, Berge; Supphellen, Magne; Haugen, Guttorm.
Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19.(80) p. 1-8
NHH NTNU OUS UiO Untitled
 
48 Materstvedt, Lars Johan; Magelssen, Morten.
Missvisande och felaktigt från Smer. Läkartidningen 2018
NTNU UiO Untitled
 
49 Myskja, Bjørn Kåre; Magelssen, Morten.
Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration. BMC Medical Ethics 2018 ;Volume 19. p. -
NTNU UiO Untitled
 
2017
50 Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius; Magelssen, Morten.
Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry 2017 ;Volume 14.(1) p. 151-157
AHUS UiO Untitled
 
    Show next list