Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-35 of 35

2021
1 Åstrøm, Anne-Kristine N; Berge, Karin Goplerud; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Reporting suspicion of child maltreatment - a 5 yr follow-up of public dental health care workers in Norway. Acta Odontologica Scandinavica 2021 p. -
UiB THTKS Untitled
 
2019
2 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Bjørknes, Ragnhild; Breivik, Kyrre; Åstrøm, Anne Nordrehaug.
Explaining the intention of dental health personnel to report suspected child maltreatment using a reasoned action approach. BMC Health Services Research 2019 ;Volume 19. p. -
NORCE THTKS UiB Untitled
 
2018
3 Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Why are they reluctant to report? A study of the barriers to reporting to child welfare services among public dental healthcare personnel. Health and Social Care in the community 2018 p. 1-9
THTKS UiB Untitled
 
4 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Fra tannvern til barnevern. Odontologiska riksstamman i Sverige,; 2018-11-16 - 2018-11-16
THTKS Untitled
 
5 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Fra tannvern til barnevern?. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt; 2018-08-21 - 2018-08-21
THTKS Untitled
 
6 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern. Rettsmedisinsk tannlegeundersøkelse ved Statens Barnehus. Hvor står vi og hvor går vi?; 2018-01-18 - 2018-01-19
UiB Untitled
 
7 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelsepersonells rolle i å forebygge og avdekke barnemishandling.. Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner; 2018-11-12 - 2018-11-12
THTKS Untitled
 
8 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Teamwork makes the dream work. Kompetansenettverk vest, oral helse, barnemishandling og omsorgsvikt. Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner.; 2018-12-13 - 2018-12-13
THTKS Untitled
 
9 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Bjørknes, Ragnhild; Åstrøm, Anne Nordrehaug.
Reasosns for reporting suspicion of child maltreatment and responses from the child welfare- a cross sectional study of Norwegian Public dental health care personnel. BMC Oral Health 2018 ;Volume 18.(1) p. 1-10
THTKS UiB Untitled
 
10 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3781-8)
UiB Untitled
 
2017
11 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Avdekking av barnemishandling og omsorgssvikt i den offentlege tannhelsetenesta. Forskningsdag Institutt for klinisk odontologi UIB; 2017-12-14 - 2017-12-14
UiB Untitled
 
12 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Dental Health and Child Welfare Services, for the Child's Best Interest. San Diego international conference on child and family maltreatment; 2017-01-30 - 2017-02-03
UiB Untitled
 
13 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Bjørknes, Ragnhild; Åstrøm, Anne Nordrehaug.
Dental personnel's reasons for Reporting child maltreatment. 95th General Session & Exhibition of the IADR; 2017-03-22 - 2017-03-25
UiB Untitled
 
2016
14 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Det blir hevda at tannhelsepersonell er i unik posisjon til å sjå dei utsette borna, men ser me dei?. Samfunnsodontologisk forum; 2016-06-07 - 2016-06-09
UiB Untitled
 
15 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Bjørknes, Ragnhild.
Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica 2016 ;Volume 74.(8) p. 626-632
UiB Untitled
 
16 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Næss, Linda.
HEART- YOUTH (Helse, Ernæring, Aktivitet, Rusforebygging, Tannhelse). Samfunnsodontologisk forum; 2016-06-07 - 2016-06-07
UiB Untitled
 
2015
17 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Stemme i vest http://www.rvtsvest.no/stemme-i-vest-ingfrid-vaksdal-brattabo/. Nettside RVTS vest 2015
UiB Untitled
 
18 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern – samhandling til beste for barnet. Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys. Tverrfaglig konferanse, barnevern, tannhelse, politi, helsesøstre m.fl.; 2015-12-02 - 2015-12-02
UiB Untitled
 
19 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern- samhandling til beste for barnet. Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys. Tverrfaglig konferanse, barnevern, tannhelse, politi, helsesøstre m.fl.; 2015-12-03 - 2015-12-03
UiB Untitled
 
2014
20 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
– Må våge å se etter. Tønsbergs Blad [Newspaper] 2014-12-06
UiB Untitled
 
21 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
– Må våge å se for å våge å melde. Sandefjords Blad [Newspaper] 2014-12-06
UiB Untitled
 
22 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Her oppdager de overgrep. Østlands-Posten [Newspaper] 2014-12-06
UiB Untitled
 
23 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Må våge å se for å våge å melde. Østlands-Posten [Newspaper] 2014-12-06
UiB Untitled
 
24 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Spør alle landets tannleger om de har meldt ifra om omsorgssvikt. Bergens Tidene [Newspaper] 2014-11-20
UiB Untitled
 
25 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern – samhandling til barnets beste. Landsmøte for Den offentlige tannhelsetjenesten; 2014-10-17 - 2014-10-17
UiB Untitled
 
26 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern – samhandling til barnets beste. Resultater fra pilotundersøkelsen.. Seminar; 2014-12-17 - 2014-12-17
UiB Untitled
 
27 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelsepersonell og meldeplikt: Tannhelse og barnevern, samhandling til - ...det beste for barnet.. Den norske tannlegeforenings Tidene [Journal] 2014-12-11
UiB Untitled
 
28 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig. Aftenposten [Newspaper] 2014-11-20
UiB Untitled
 
29 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig. Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2014-11-21
UiB Untitled
 
30 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannleger avdekker vold og overgrep. Aftenposten [Newspaper] 2014-11-21
UiB Untitled
 
31 Bjørknes, Ragnhild; Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tredoblet antall overgrepsmeldinger. Fædrelandsvennen [Newspaper] 2014-11-21
UiB Untitled
 
32 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Helsepersonell og meldeplikt til barnevernet.. Fagdag Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest – Hordaland; 2014-03-24 - 2014-03-24
UiB Untitled
 
33 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Informasjon om studien og implementering av spørreundersøkelsen: Tannhelse og barnevern samhandling til beste for barnet. Seminarrekke, i totalt 11 fylkeskommuner i Norge, fra Vadsø i nord til Aust Agder i sør; 2014-09-10 - 2014-11-13
UiB Untitled
 
34 Brattabø, Ingfrid Vaksdal.
Tannhelse og barnevern – samhandling til beste for barnet. Landsmøtet Norsk tannpleierforening; 2014-05-22 - 2014-05-22
UiB Untitled
 
2012
35 Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Næss, Linda.
Written Agreement Between the Public Dental Service and the Child Welfare in Norway - an Agreement with Possibilities?. Role of the Dentist in Child Rights’ Protection System: Good Practice; 2012-06-07 - 2012-06-07
UiB Untitled