Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-5 of 5

2020
1 Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik.
Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging. Lillestrøm: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 2020 (ISBN 978-82-8257-059-6) 92 p.
KRUS NTNU OUS STO Untitled
 
2 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Hard cases make bad law? Preventive detention and the 22 July case. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2020 ;Volume 43.(2) p. 71-84
KRUS Untitled
 
3 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i loven om forvaring. Forskersonen.no 2020
KRUS Untitled
 
4 Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Får siktede korrekt varetektsfradrag i forbindelse med isolasjon?. Rett24.no 2020
KRUS Untitled
 
5 Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Likhet for loven? Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(6) p. 368-387
KRUS Untitled