Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-44 of 44

2019
1 Andersen, Gisle.
Forskning for politikk: Om uavhengighet i direktoratsektoren. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. p. 153-175
NORCE Untitled
 
2 Andersen, Gisle.
Lytta ikkje til eigne miljøråd (av Anne Kari Hinna og Gunnar Wiederstrøm, Bergen). Klassekampen [Newspaper] 2019-04-10
NORCE Untitled
 
3 Andersen, Gisle.
Vår paradoksale naturforståelse. sosiologen.no 2019
NORCE Untitled
 
4 Andersen, Gisle.
Why Is Nature Valuable? The Historical Trajectory Of Environmental Debates In Norway. 14th Conference of the European Sociological Association Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging; 2019-08-20 - 2019-08-24
NORCE Untitled
 
2018
5 Andersen, Gisle.
Convention Theory. Introduction for the CULCOPRA workshop. CULCOPRA workshop; 2018-06-20 - 2018-06-20
NORCE Untitled
 
6 Andersen, Gisle.
Hva innebærer en ‘økosystembasert’ miljø- og naturforvaltning?. Vinterseminaret 2018; 2018-02-02 - 2018-02-04
UiB Untitled
 
7 Andersen, Gisle.
Norwegian parliamentary discourses on nature, environmentalism and petroleum 1900 – 2015. Petrocultures 2018: Transitions; 2018-08-29 - 2018-09-01
NORCE Untitled
 
8 Andersen, Gisle.
The analytical status of orders of worth – with examples from the changing valuation of nature in Norwegian parliamentary debates. French-pragmatic analysis. PhD-course spring 2018 (PLU8030); 2018-05-21 - 2018-05-23
NORCE Untitled
 
9 Dale, Brigt; Andersen, Gisle.
Til Dovre faller? Norsk olje og grønn omstilling.. I: Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02876-7.
NF UiB Untitled
 
10 Neby, Simon; Andersen, Gisle.
From carbon accounting to climate accountability? The role of knowledge production systems for coordinating wicked climate policies. COCAL workshop; 2018-05-24 - 2018-05-25
NORCE Untitled
 
11 Tellmann, Silje Maria; Andersen, Gisle.
Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volume 2.(5) p. 357-362
NIFU NORCE UiO Untitled
 
2017
12 Andersen, Gisle.
Norsk naturforvaltning og miljølovgivning i historisk perspektiv.. Invitert innlegg; 2017-03-16
UiB Untitled
 
13 Andersen, Gisle.
Parlamentets natur. Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013). Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02814-9) 670 p.
UiB Untitled
 
14 Kristoffersen, Berit; Dale, Brigt; Andersen, Gisle.
Imagining a post-petroleum society: Scenarios and changing materialities of oil in Norway.. The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) IX 2017; 2017-06-08 - 2017-06-12
NF UiB UiT Untitled
 
2016
15 Andersen, Gisle.
Gode diagnoser er basert på skitten empiri. sosiologen.no 2016 p. -
UiB Untitled
 
16 Andersen, Gisle.
Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013). Bergen: Universitetet i Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3327-8) 504 p.
UiB Untitled
 
2015
17 Andersen, Gisle.
Natur over tid (intervju i NaturVest 3/2015, side 6-7). NaturVest [Business/trade/industry journal] 2015-08-15
UiB Untitled
 
18 Andersen, Gisle.
Naturen er ikke hva den engang var. sosiologen.no 2015 p. -
UiB Untitled
 
19 Andersen, Gisle; Sollund, Ragnhild.
Introduksjon til temanummer om miljøsosiologi. Sosiologi i dag 2015 ;Volume 45.(1) p. 5-7
UiB UiO Untitled
 
20 Grønkjær, Louise; Andersen, Gisle.
Kan Norge på én gang være grønt foregangsland og storproducent af olie?. Information [Newspaper] 2015-05-06
UiB Untitled
 
2014
21 Andersen, Gisle.
Faktaark fra Miljø 2015: Politikernes miljøargumenter gjennom tidene (Faktaark 9-14). Norges Forskningsråd [Internet] 2014-05-01
UiB Untitled
 
22 Blanchard, Anne; Hauge, Kjellrun Hiis; Andersen, Gisle; Fosså, Jan Helge; Grøsvik, Bjørn Einar; Handegard, Nils Olav; Kaiser, Matthias; Meier, Sonnich; Olsen, Erik Joel Steinar; Vikebø, Frode Bendiksen.
Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway. Marine Policy 2014 ;Volume 43. p. 313-320
HAVFORSK UiB Untitled
 
23 Hauge, Kjellrun Hiis; Blanchard, Anne; Andersen, Gisle; Boland, Ragnhild; Grøsvik, Bjørn Einar; Howell, Daniel; Meier, Sonnich; Olsen, Erik Joel Steinar; Vikebø, Frode Bendiksen.
Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area. Marine Policy 2014 ;Volume 44. p. 82-89
HAVFORSK UiB Untitled
 
24 Pileberg, Silje; Andersen, Gisle.
Politikernes miljøargumenter gjennom tidene. forskning.no [Internet] 2014-05-21
UiB Untitled
 
25 Wiik, Halfdan; Andersen, Gisle.
Forestillinger om kunnskap og kontroll med framtida. www.besteforeldreaksjonen.no [Internet] 2014-06-13
UiB Untitled
 
2013
26 Andersen, Gisle.
Grunnlovens miljøvernparagraf: Historisk bakgrunn, natursyn & verdsetting. Natur, miljø og teknologi (Sesjon på Vinterseminaret 2013); 2013-01-25 - 2013-01-27
UiB Untitled
 
27 Andersen, Gisle.
On critique: a sociology of emancipation. Acta Sociologica 2013 ;Volume 56.(1) p. 86-88
UiB Untitled
 
2012
28 Andersen, Gisle.
Hvordan verdsettes natur i norsk miljøpolitikk?. Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn, sesjon om "Natur, miljø og teknologi".; 2012-01-20 - 2012-01-22
UiB Untitled
 
29 Andersen, Gisle; Mangset, Marte.
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volume 53.(2) p. 157-188
UiB Untitled
 
2011
30 Amundsen, Helene; Andersen, Gisle; Kristoffersen, Berit; Dale, Brigt; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 p. 29-29
CICERO UiB UiT Untitled
 
31 Andersen, Gisle.
Hva er en verdiorden?. Boltanski og Thévenot: verdier, natur, materialitet; 2011-01-25 - 2011-01-25
UiB Untitled
 
32 Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt?. Lofotposten 2011 p. 9-
UiB UiO UiT Untitled
 
33 Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt?. Bladet Vesterålen 2011 p. 23-
UiB UiO UiT Untitled
 
34 Andersen, Gisle; Mangset, Marte.
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Vinterseminar 2011: Norsk sosiologi - i går, i dag, i morgen; 2011-01-28 - 2011-01-30
UiB Untitled
 
2010
35 Andersen, Gisle.
En kunnskapssosiologisk studie av verdsettingprinsipper i norsk miljøpolitikk. Miljø2015 II; 2010-02-16 - 2010-02-17
UiB Untitled
 
36 Andersen, Gisle.
Hva er et godt miljøpolitisk argument?. Miljø2015 II; 2010-02-16 - 2010-02-17
UiB Untitled
 
2008
37 Andersen, Gisle.
En innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsopplegg. Introduksjonsforelesning om forskningsprosessen i forbindelse med Holbergprisen i skolen, foredrag for elever ved Langhaugen Vgs; 2008-08-28 - 2008-08-28
UiB Untitled
 
38 Andersen, Gisle.
En innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsopplegg. Introduksjonsforelesning om forskningsprosessen i forbindelse med Holbergprisen i skolen, foredrag for elever ved Bergen Katedralskole; 2008-09-08 - 2008-09-08
UiB Untitled
 
39 Andersen, Gisle.
En innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsopplegg. Introduksjonsforelesning om forskningsprosessen i forbindelse med Holbergprisen i skolen, foredrag for elever ved Bergen Handelsgymnasium; 2008-08-20 - 2008-08-20
UiB Untitled
 
2007
40 Andersen, Gisle.
Empiriske studier av politikk i lys av Boltanski og Thévenots perspektiv. Vitenskapsstudier og empiriske studier av politikk; 2007-05-24 - 2007-05-24
UiB Untitled
 
41 Andersen, Gisle.
En innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsopplegg. Introduksjonsforelesning om forskningsprosessen i forbindelse med Holbergprisen i skolen, foredrag for elever ved Bergen Handelsgymnasium; 2007-09-06 - 2007-09-06
UiB Untitled
 
42 Andersen, Gisle.
Legitimeringsarbeid i stortingsdebatter - en anvendelse av Boltanski og Thévenots perspektiv. FFS seminar våren 2007; 2007-02-22 - 2007-02-22
UiB Untitled
 
43 Andersen, Gisle.
Maten som er trygg nok En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter. Bergen: UiB 2007 237 p.
UiB Untitled
 
2005
44 Andersen, Gisle; Granlund, Lise.
Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Et hjelpehefte. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00930-1) 120 p.
UiB Untitled