Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2018
1 Aune, Sigrun; Bryn, Anders; Hovstad, Knut.
Loss of semi-natural grassland in a boreal landscape: impacts of agricultural intensification and abandonment. Journal of Land Use Science 2018 ;Volum 13.(4) Suppl. 1 s. 375-390
NIBIO UiO Untitled
 
2 Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders.
Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia 2018 ;Volum 49.(2) s. 135-148
NIBIO UiO Untitled
 
2017
3 Aune, Sigrun; Bryn, Anders; Hovstad, Knut.
Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway. IAVS Annual Symposium; 2017-06-20 - 2017-06-24
NIBIO UiO Untitled
 
4 Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål.
Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 9788217019435) ;Volum 3.50 s. NIBIO Rapport(120)
NIBIO Untitled
 
2016
5 Aune, Sigrun.
Naturtypekartlegging av slåttemark. Torshaugen, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01742-4) ;Volum 2.19 s. NIBIO Rapport(139)
NIBIO Untitled
 
6 Aune, Sigrun.
Skjøtselsplan for artsrik slåttemark. Fjølstadtrøa, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01741-7) ;Volum 2.19 s. NIBIO Rapport(138)
NIBIO Untitled
 
7 Aune, Sigrun; Hovstad, Knut.
Successional change after grassland abandonment. I: The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. European Grassland Federation EGF 2016 ISBN 978-82-17-01677-9. s. 560-562
NIBIO Untitled
 
8 Aune, Sigrun; Hovstad, Knut.
Successional change after grassland abandonment. Grazing in a changing Nordic region; 2016-09-12 - 2016-09-15
NIBIO Untitled
 
9 Grenne, Synnøve; Aune, Sigrun.
Rekartlegging og skjøtselsplan for slåttemark, Vennberg. Gnr 78 bnr 3. Malvik kommune, Sør‐Trøndelag fylke. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01740-0) ;Volum 2.27 s. NIBIO Rapport(137)
NIBIO Untitled
 
2015
10 Aune, Sigrun; Hovstad, Knut.
Land-use change and successional patterns in boreal semi-natural grasslands.. CHeriScape Conference IV: Facing global change through landscape.; 2015-09-23 - 2015-09-25
NIBIO Untitled
 
11 Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape. Ecological change, changing ecology. 2nd Conference of the Norwegian Ecologial Society (NØF); 2015-03-12 - 2015-03-13
NIBIO UiO Untitled
 
2014
12 Mathisen, Ingrid Ertshus; Mikheeva, Anna; Tutubalina, Olga V.; Aune, Sigrun; Hofgaard, Annika.
Fifty years of tree line change in the Khibiny Mountains, Russia: advantages of combined remote sensing and dendroecological approaches. Applied Vegetation Science 2014 ;Volum 17.(1) s. 6-16
NIBIO NINA Untitled
 
2013
13 Johansen, Line; Aune, Sigrun; Vesterbukt, Per; Kvalvik, Maja Sjöskog; Grenne, Synnøve.
Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i utvalgte deler av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Resultater. : Bioforsk 2013 (ISBN 978-82-17-01087-6) ;Volum 8.36 s. Bioforsk Rapport(65)
NIBIO Untitled
 
14 Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun; Grenne, Synnøve; Johansen, Line.
Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Resultater. Ås: Bioforsk 2013 (ISBN 978-82-17-01096-8) ;Volum 8.79 s. Bioforsk Rapport(75)
NIBIO Untitled
 
15 Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun; Johansen, Line.
Basiskartlegging etter NiN i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Erfaringer og drøftinger i bruk av NiN og kartleggingsinstruks. Ås: Bioforsk 2013 (ISBN 978-82-17-01068-5) ;Volum 8.12 s. Bioforsk Rapport(39)
NIBIO Untitled
 
2012
16 Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hansen, Inger.
Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite - Rovviltavvisende inngjerding i Indre Namdal. Bioforsk TEMA 2012 ;Volum 7.(16) s. -
NIBIO Untitled
 
17 Aune, Sigrun; Bele, Bolette.
Skjøtselsplan for slåttemark. Haugen-Lia og Haugen-Høgreina i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-01014-2) ;Volum 7.21 s. Bioforsk Rapport(162)
NIBIO Untitled
 
18 Aune, Sigrun; Bele, Bolette.
Skjøtselsplan for slåttemark og kystlynghei. Langholmen og Ånsøya i Fleinvær, Gildeskål kommune, Nordland fylke. : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-00992-4) ;Volum 7.27 s. Bioforsk Rapport(140)
NIBIO Untitled
 
19 Aune, Sigrun; Bele, Bolette.
Skjøtselsplan for slåttemark. Skyttevollen og Skyttebakkan i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-01015-9) ;Volum 7.28 s. Bioforsk Rapport(163)
NIBIO Untitled
 
20 Aune, Sigrun; Bele, Bolette.
Skjøtselsplan for slåttemark. «Unnleinn» i Indre Kjelling, Gildeskål kommune, Nordland fylke. : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-00993-1) ;Volum 7.15 s. Bioforsk Rapport(141)
NIBIO Untitled
 
21 Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette.
Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde i 2011. : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-00833-0) ;Volum 6.77 s. Bioforsk Rapport(114)
NIBIO Untitled
 
22 Johansen, Line; Aune, Sigrun.
Kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 og NiN i utvalgte deler av Lomsdal Visten nasjonalpark (Nordland). : Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-01037-1) 18 s. Bioforsk Rapport(188)
NIBIO Untitled
 
23 Svalheim, Ellen; Aune, Sigrun.
Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel. Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke. Ås: Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-00988-7) ;Volum 7.26 s. Bioforsk Rapport(138)
NIBIO Untitled
 
24 Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun.
Skjøtselsplaner for slåttemark. Fjellgardene, Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Ås: Bioforsk 2012 (ISBN 978-82-17-01003-6) ;Volum 7.129 s. Bioforsk Rapport(148)
NIBIO Untitled
 
2011
25 Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hansen, Inger.
Kartlegging av beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite.. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00755-5) ;Volum 6.66 s. Bioforsk Rapport(18)
NIBIO Untitled
 
26 Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas.
Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2010. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00786-9) ;Volum 6.43 s. Bioforsk Rapport(57)
NIBIO Untitled
 
27 Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas; Bär, Annette.
Skjøtselsplan for Sør-Åkerøya og omkringliggende øyer. Alstahaug kommune, Nordland.. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00844-6) ;Volum 6.32 s. Bioforsk Rapport(123)
NIBIO Untitled
 
28 Aune, Sigrun; Hofgaard, Annika; Søderstrøm, Lars.
Contrasting climate- and land-use-driven tree encroachment patterns of subarctic tundra in northern Norway and the Kola Peninsula. Canadian Journal of Forest Research 2011 ;Volum 41.(3) s. 437-449
NINA NTNU Untitled
 
29 Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas.
Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00872-9) ;Volum 6.29 s. Bioforsk Rapport(147)
NIBIO Untitled
 
30 Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette.
Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00757-9) ;Volum 6.65 s. Bioforsk Rapport(20)
NIBIO Untitled
 
31 Johansen, Line; Bele, Bolette; Vesterbukt, Per; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve; Aune, Sigrun.
NiN-naturtypekartlegging i utvalgte naturvernområder i Sør-Trøndelag 2011. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00871-2) ;Volum 6.17 s. Bioforsk Rapport(146)
NIBIO Untitled
 
2010
32 Aune, Sigrun; Bär, Annette.
Skjøtselsplan for Ness, Hamarøy kommune. : Bioforsk 2010 (ISBN 978-82-17-00622-0) ;Volum 5.26 s. Bioforsk Rapport(34)
NIBIO Untitled
 
33 Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas.
Skjøtselsplan for Brennvika naturreservat, Steigen kommune. : Bioforsk 2010 (ISBN 978-82-17-00703-6) ;Volum 5.22 s. Bioforsk Rapport(142)
NIBIO Untitled
 
34 Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas.
Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat, Bodø kommune. : Bioforsk 2010 (ISBN 978-82-17-00704-3) ;Volum 5.21 s. Bioforsk Rapport(143)
NIBIO Untitled
 
35 Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas.
Sårbarhetsanalyse Vega. Status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet. : Bioforsk 2010 (ISBN 978-82-17-00646-6) ;Volum 5.75 s. Bioforsk Rapport(68)
NIBIO Untitled
 
36 Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hatten, Lise.
Skjøtselsplan for Lånan. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune. : Bioforsk 2010 (ISBN 978-82-17-00605-3) ;Volum 5.50 s. Bioforsk Rapport(4)
NIBIO Untitled