Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 77 << Previous 1 2    Next >>

2018
1 Frisch, Nina Scott.
Barnehagens historie i et kunst- og håndverksfaglig lys. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 21-51
DMMH Untitled
 
2 Frisch, Nina Scott.
Modelling as a foundation for creativity. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2018 ;Volume 11.(3)
DMMH Untitled
 
3 Frisch, Nina Scott.
Tegning. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 247-272
DMMH Untitled
 
4 Frisch, Nina Scott.
Tegning og visuell barnekultur. I: Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027661. p. 197-227
DMMH Untitled
 
5 Frisch, Nina Scott; Letnes, Mari Ann; Moe, Jørgen.
Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215027661) 350 p.
DMMH NTNU Untitled
 
2017
6 Bergman, Silje; Frisch, Nina Scott.
Design Learning for Tomorrow, Vol.10, Nr.2, 2017, Editorial, 1–3. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2017 ;Volume 10.(2) p. 1-3
DMMH USN Untitled
 
2016
7 Frisch, Nina Scott.
Kunst og håndverk - fra barnehage til skole: Visuell kontrolert tegning i barnehagen. Plenumspresentasjon. Nettverkskonferanse formgiving, kunst og håndverk i UH-sekstoren 2016 ved DMMH; 2016-01-25 - 2016-01-26
DMMH Untitled
 
8 Frisch, Nina Scott.
Visually controlled drawing in kindergarten. EECERA DUBLIN happiness, relationships, emotion and deep level learning; 2016-08-31 - 2016-09-02
DMMH Untitled
 
2015
9 Frisch, Nina Scott.
Arkitektur, lek og læring i barnehagerommet. Fagdag for ansatte i barnehagen; 2015-02-13 - 2015-02-13
DMMH Untitled
 
10 Frisch, Nina Scott.
Children`s drawing developement. Erasmus+ - Mobility Teaching Assignment; 2015-03-09 - 2015-03-12
DMMH Untitled
 
11 Frisch, Nina Scott.
Norwegian early childhood education and care. Erasmus+ - Mobility Teaching Assignment; 2015-03-09 - 2015-03-12
DMMH Untitled
 
12 Frisch, Nina Scott.
Søknad om akkreditering / NOKUT. Masterstudium i barnekultur og kunstpedagogikk. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole 2015 89 p.
DMMH Untitled
 
13 Frisch, Nina Scott.
Tegning - for morgendagens Norge. FORM 2015 (5) p. -
DMMH Untitled
 
14 Frisch, Nina Scott.
To see the visually controlled: seeing-drawing in formal and informal contexts. Cutting edge kulturskole! Forskning, fag og praksiser i manesjen; 2015-10-27 - 2015-10-28
DMMH Untitled
 
15 Frisch, Nina Scott.
Å lære ved å se - visualisert med to case av visuelt kontrollert tegning. Nettverkskonferanse formgiving. kunst og håndverk i UH sektoren; 2015-01-26 - 2015-01-27
DMMH Untitled
 
2014
16 Frisch, Nina Scott.
"Drawing alive!" A sociocultural theoretical framework is seen as usefull when having a focus on the development of verbal tools within the field of drawing teaching. National art education association (NAEA) conference; 2014-03-28 - 2201-03-31
DMMH Untitled
 
2013
17 Frisch, Nina Scott.
Hekta på tegning: Løpeildeffekten som læring. I: Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232103645. p. 63-79
DMMH Untitled
 
18 Frisch, Nina Scott.
Hooked on peer`s drawings: Learning through the visual wildfire. I: Design learning for tomorrow. Design education from kindergarten to Phd.Proceedings of the 2nd international conference for design education researchers. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-93298-05-2. p. 1983-1995
DMMH Untitled
 
19 Frisch, Nina Scott.
Hooked on peers`drawings: Learning through the visual wildfire. International Conference for Design Education Researchers; 2013-05-14 - 2013-05-17
DMMH Untitled
 
20 Frisch, Nina Scott.
I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2013
DMMH Untitled
 
21 Frisch, Nina Scott.
Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232103645) 140 p.
DMMH Untitled
 
22 Frisch, Nina Scott.
Tegningen lever!...i barnehagen. Dialogkonferansen; 2013-10-30 - 2013-10-31
DMMH Untitled
 
23 Frisch, Nina Scott; Gunnes, Margrete.
Dialoger rundt stilleben. I: Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232103645. p. 43-52
DMMH Untitled
 
24 Postholm, May Britt; Frisch, Nina Scott.
Tegningen lever!. FoU i praksis 2013; 2013-04-22 - 2013-04-23
DMMH NTNU Untitled
 
25 Postholm, May Britt; Frisch, Nina Scott.
Tegningen lever!. NOFA4 2013; 2013-05-29 - 2013-05-31
DMMH NTNU Untitled
 
26 Postholm, May Britt; Frisch, Nina Scott.
Tegningen lever! Sosiokulturell teori og tegning. I: Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232103645. p. 17-42
DMMH NTNU Untitled
 
2012
27 Frisch, Nina Scott.
The Visual Wildfire - the Norwegian study. The social aspects on learning to draw the seen. National Art Education Assosiation; 2012-03-02 - 2012-03-04
DMMH Untitled
 
28 Frisch, Nina Scott.
The Wild Fire Effect: Learning to Draw as a Social Process. NAEA National Convention; 2012-03-01 - 2012-03-04
NORD Untitled
 
29 Landvik, Tordis; Frisch, Nina Scott; Frøyland, Kari.
Land Art på stranda - spektakulert prosjekt. Lofotposten [Newspaper] 2012-05-12
NORD Untitled
 
2011
30 Frisch, Nina Scott.
The Wildfire effect: The social aspect og learning to draw the seen. ISCAR Congress 2011; 2011-09-05 - 2011-09-10
NORD Untitled
 
31 Frisch, Nina Scott.
Ways of talking about drawing practices. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2011 ;Volume 4.(2)
NORD Untitled
 
32 Frisch, Nina Scott; Price, Katrin.
Fra småkryp til skulptur: to perspektiv - teori og praksis. Hva er den gode lærer? Praksislæreren som lærerutdanner; 2011-04-08
NORD Untitled
 
2010
33 Frisch, Nina Scott.
Disputerte på Vega-tegninger. Brønnøysunds Avis [Newspaper] 2010-06-18
NORD Untitled
 
34 Frisch, Nina Scott.
Herming er læring. Forskningsdagene 2010; 2010-09-28 - 2010-09-28
NORD Untitled
 
35 Frisch, Nina Scott.
Kulturskolene - har de noen verdi?. Konferanse; 2010-10-19 - 2010-10-19
NORD Untitled
 
36 Frisch, Nina Scott.
Ny avhandling med fokus på tegning presentert på NTNU. FORM 2010 ;Volume 44.(3) p. 30-
NORD Untitled
 
37 Frisch, Nina Scott.
Når øyet styrer hånden. "Etter Interreg" : Barnehagen ? et læringsmiljø preget av skaperglede, undring og utforskertrang?; 2010-09-30 - 2010-09-30
NORD Untitled
 
38 Frisch, Nina Scott.
To see the visually controlled. Forelesning; 2010-11-29 - 2010-11-29
NORD Untitled
 
39 Frisch, Nina Scott.
To see the visually controlled: seeing-drawing in formal and informal contexts: a qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in Northern Norway. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010 (ISBN 9788247121191) 308 p.
NORD Untitled
 
40 Frisch, Nina Scott.
Å se det visuelt kontrollerte: se-tegneprosesser i formelle og uformelle kontekster. utenTitteltekst; 2010-11-01 - 2010-11-01
NORD Untitled
 
41 Frisch, Nina Scott.
To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal and informal contexts. A qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in Northern Norway. Trondheim: Norwegian University of Science and technology 2010 (ISBN 978-82-471-2119-1) 306 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(79)
OSLOMET NTNU Untitled
 
2009
42 Frisch, Nina Scott.
With or against the flow? (Making formal and informal socio-visual drawing processes visible) Med eller mot strømmen. Literacy as world making, 37th NERA Congress 2009 (Nordic Educational Research); 2009-03-05 - 2009-03-07
NORD Untitled
 
2008
43 Frisch, Nina Scott.
Når øyet styrer hånden : om mestringsprosesser i barnehagen. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2008 ;Volume 1.(1)
NORD Untitled
 
44 Frisch, Nina Scott.
Om pedagogisk dokumentasjon : teori, forskning og verdier. Pedagogisk ledelse i samspill med barnehageperspektivet, fagdag; 2008-08-18 - 2008-08-18
NORD Untitled
 
2006
45 Frisch, Nina Scott.
Drawing in preschools: A didactic experience. International Journal of Art & Design Education 2006 ;Volume 25.(1) p. 74-85
NORD Untitled
 
2005
46 Frisch, Nina Scott.
"Det va øran æ hi glømt av!" om tegneprosesser i barnehagen. I: Kvalitative forskere i teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag 2005 p. 85-97
NORD Untitled
 
47 Frisch, Nina Scott.
Forsker på barnetegning. Rana Blad Helg / Helgeland Arbeiderblad Helg [Newspaper] 2005-05-14
NORD Untitled
 
48 Frisch, Nina Scott.
Kasus - hva og hvorfor? : en drøfting av kasusstudien som metode med et sideblikk til kunstfaglige eksempler. DesignDialog; 2005-12-01 - 2005-12-01
NORD Untitled
 
49 Frisch, Nina Scott.
Med eller mot strømmen? : tegneprosesser i og utenfor skolen, en sammenligning fra Vega. Forskningsdagene; 2005-09-28 - 2005-09-28
NORD Untitled
 
50 Frisch, Nina Scott.
"Se tennene!" barnetegning - en skatt og et slags spor. Nordisk Pedagogik 2005 ;Volume 25.(Vol. 25, nr 2) p. 108-122
NORD Untitled
 
    Show next list