Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 131 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Arntzen, Annett; Bjørnstad, Nora Thorp.
Corona: Slik forsterker corona forskjellene mellom fattig og rik. VG Podkast [Internet] 2020-04-15
USN Untitled
 
2 Arntzen, Annett; Engaas, Bjørn Reidar.
Hos oss har vi «studenterjobs» allerede. Dagens næringsliv 2020
USN Untitled
 
2019
3 Arntzen, Annett.
Skal forske på utsatte byområder. Forskning.no [Business/trade/industry journal] 2019-11-29
USN Untitled
 
4 Arntzen, Annett.
Store levekårsforskjeller – økt livskvalitet et viktig mål. Fredriksstad Blad 2019
USN Untitled
 
5 Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine.
29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health 2019 ;Volume 47.(6) p. 598-605
FHI OSLOMET USN NORCE NTNU SSB UiB Untitled
 
2018
6 Arntzen, Annett.
Halve Norge «naver». Er det så ille? Over 2,6 millioner nordmenn mottok penger fra Nav i fjor. Tallene mistolkes av mange, ifølge eksperter.. E24 [Internet] 2018-06-08
USN Untitled
 
7 Arntzen, Annett.
Hva vil regjeringen gjøre for skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen?. Dagsavisen [Newspaper] 2018-06-06
USN Untitled
 
8 Arntzen, Annett.
Levekår og integrering i store byer. Regjeringsoppnevnt utvalg.. NRK Vestfold og Telemark [Radio] 2018-11-27
USN Untitled
 
9 Arntzen, Annett.
Slik er helsesituasjonen. Smaalenene [Newspaper] 2018-10-22
USN Untitled
 
2017
10 Arntzen, Annett; Dahl, Espen; Giæver, Øyvind.
Welfare state and health inequalities under economic recession: Introduction. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volume 45.(18) Suppl. 18 p. 3-8
OSLOMET USN Untitled
 
11 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Policy Recommendation Paper: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. : RAO 2017 (ISBN 978-606-8516-73-8) 19 p.
USN Untitled
 
12 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Proceedings: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Bucuresti: RAO 2017 (ISBN 978-606-8516-72-1) 287 p.
USN Untitled
 
13 Nate, Silviu; Arntzen, Annett.
Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. I: Proceedings: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Bucuresti: RAO 2017 ISBN 978-606-8516-72-1. p. 7-11
USN Untitled
 
2016
14 Arntzen, Annett.
Sosial skjevheter påvirker unges liv!. Fredrikstad Blad 2016 p. 8-9
USN Untitled
 
15 Arntzen, Annett.
Sosiale forskjeller i unges liv. Hva forteller Ungdata. Moss Avis 2016 p. 10-11
USN Untitled
 
16 Arntzen, Annett; Dahl, Espen.
De viktige forskjellene. Tønsbergs blad 2016 p. 10-11
OSLOMET USN Untitled
 
17 Arntzen, Annett; Dahl, Espen.
Sosial ulikhet rammer ungdom. Sandefjords Blad 2016 p. 12-13
OSLOMET USN Untitled
 
18 Nyberg, Tor Erik; Grøgaard, Jens Brandi; Arntzen, Annett.
Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner i Norge?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volume 57.(4) p. 397-434
USN Untitled
 
2015
19 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle. Halden Arbeiderblad 2015 p. 8-
USN Untitled
 
20 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle som bor i Østfold. Moss Avis 2015 p. 10-11
USN Untitled
 
21 Arntzen, Annett.
God livskvalitet for alle som bor i Østfold - For å nå målene trengs kompetanse og ferdigheter. Moss Avis 2015 p. 8-
USN Untitled
 
22 Arntzen, Annett.
Kokker dør tidligere enn leger. Tønsbergs Blad [Newspaper] 2015-02-10
USN Untitled
 
23 Arntzen, Annett.
Kokker dør tidligere enn leger. Øyene [Internet] 2015-02-10
USN Untitled
 
24 Arntzen, Annett.
Sosial ulikhet i helse er urettferdig på minst 5 måter. Telemarksavisa [Internet] 2015-02-10
USN Untitled
 
25 Arntzen, Annett.
Taper mange år grunnet sosial ulikhet i helse. Sandefjord Blad [Newspaper] 2015-02-09
USN Untitled
 
26 Arntzen, Annett.
Tiltak for alle har best effekt. Østlandsposten [Newspaper] 2015-02-13
USN Untitled
 
2014
27 Arntzen, Annett.
Bra ungdom, men noen sliter : kunnskap som kan brukes for å fjerne ulikheter. Fredrikstad Blad 2014 p. 8-9
USN Untitled
 
28 Arntzen, Annett.
Et klassedelt helsevesen. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 42-43
USN Untitled
 
29 Arntzen, Annett.
Et viktig poeng med velferdsstaten har alltid vært å sikre individets selvstendighet. Hvis den nye politikken fører til at færre søker hjelp, vil dette fundamentet forsvinne. Forskning.no 2014
USN Untitled
 
30 Arntzen, Annett.
Forskning gir motstridende svar. Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står utenfor jobb eller skoleplass tilbake til opplæring eller arbeid?. Tønsbergs blad 2014
USN Untitled
 
31 Arntzen, Annett.
Hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv : påpeker betydningen av kjønnsforskjellene i helseforskning og helsepolitikk. Moss Avis 2014 p. 10-11
USN Untitled
 
32 Arntzen, Annett.
Hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv i helseforskningen?. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 44-45
USN Untitled
 
33 Arntzen, Annett.
Innvandrerhelse. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 40-41
USN Untitled
 
34 Arntzen, Annett.
Kvinner er sykere - men dør fortere : hva vil det si å ha et kjønnsperspektiv i helseforskningen. Fredrikstad Blad 2014 p. 8-9
USN Untitled
 
35 Arntzen, Annett.
Mistenksomhet truer velferdsstaten. Oss tillitsvagte 2014 ;Volume 12.(9) p. 6-
USN Untitled
 
36 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsordningene : Sosiale ulikheter. Smaalenenes avis 2014 p. 17-
USN Untitled
 
37 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsordningene : Tar et oppgjør med etablerte «sannheter». Moss Avis 2014 p. 18-19
USN Untitled
 
38 Arntzen, Annett.
Myter om velferdsstaten. Tønsbergs blad 2014 p. 10-11
USN Untitled
 
39 Arntzen, Annett.
Statistikk om kvinners og menns helse - likheter og forskjeller. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 46-47
USN Untitled
 
40 Arntzen, Annett.
Tidlig innsats for unge utenfor. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 30-31
USN Untitled
 
41 Arntzen, Annett.
Ungdom - bedre enn sitt rykte. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 48-49
USN Untitled
 
42 Arntzen, Annett.
Utdanning og helseulikheter. I: Sosial ulikhet i helse - kronikkhefte : samlet dokument: kronikker utarbeidet under prosjektet HEPROGRES høsten 2011 - høsten 2012, samt etter at prosjektet ble avsluttet 30.11.2012. : Østfold fylkeskommune 2014 ISBN 978-82-91932-53-8. p. 28-29
USN Untitled
 
2013
43 Arntzen, Annett.
Betydningen av sosial ulikhet i livets første faser. Sarpsborg Arbeiderblad 2013 p. -2
USN Untitled
 
44 Arntzen, Annett.
«En god barndom varer livet ut». Kvinner i forskning; 2013-09-23
USN Untitled
 
45 Arntzen, Annett.
Fortsatt sosial ulikhet i livets første fase. Fredrikstad Blad 2013 p. 8-9
USN Untitled
 
46 Arntzen, Annett.
Gode norskferdigheter gir bedre helse. Moss Avis 2013 p. -12
USN Untitled
 
47 Arntzen, Annett.
Hva skjer i Sandefjord? En pilotstudie om unge utenfor arbeidsmarkedet. 12K-Konferansen; 2013-02-06
USN Untitled
 
48 Arntzen, Annett.
Hva skjer i Sandefjord? En pilotstudie om unge utenfor arbeidsmarkedet. Minikonferanse; 2013-04-17
USN Untitled
 
49 Arntzen, Annett.
Sosial ulikhet i spedbarns og barns helse «En god barndom varer livet ut». Seminar; 2013-11-07
USN Untitled
 
50 Arntzen, Annett.
Studies on immigrants in Norway. Møte; 2013-08-15
USN Untitled
 
    Show next list