Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2020
1 Julnes, Signe Gunn.
The night shift per se – nurses’ lived experience. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2020
HIM Untitled
 
2019
2 Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad; Julnes, Signe Gunn.
Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 966-973
HIM Untitled
 
3 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
4 Julnes, Signe Gunn; Heiene, Mait; Brunvoll, Bjørn.
Håper solfilm vil hjelpe. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-08-06
HIM Untitled
 
5 Myrvang, Tove; Julnes, Signe Gunn; Rønning, Gry; Reitan, Laila Solli.
Sykepleiernes utvikling av klinisk kompetanse i bruk av observasjons- og vurderingsverktøy til pasienter med tidlig forverring på sengepost. Regional forskingskonferanse; 2019-10-02 - 2019-10-03
HIM HMR Untitled
 
2017
6 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
7 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
2016
8 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(1) s. 19-33
HIM Untitled
 
9 Julnes, Signe Gunn; Jensen, Kaspara Bugge.
Mentors' experience of nursing students' knowledge in clinical practice. Klinisk Sygepleje 2016 ;Volum 30.(3) s. 183-195
HIM Untitled
 
10 Orøy, Aud Jorun; Julnes, Signe Gunn.
Avansert klinisk sykepleierolle i kommunehelsetjenesten. Romsdals Budstikke. 2016 s. 39-
HIM Untitled
 
2015
11 Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning. Fjordkonferansen 2015, Loen 18. og 19. juni; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM NTNU Untitled
 
12 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1501)
HIM Untitled
 
13 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-247-7) 27 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1518)
HIM Untitled
 
14 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volum 11.(1) s. 122-136
HIM Untitled
 
2014
15 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Romsdals Budstikke. 2014 ;Volum 172.(220) s. 31-
HIM Untitled
 
16 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Tidens Krav 2014 ;Volum 105.(226)
HIM Untitled
 
17 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volum 10.(2) s. 91-105
HIM Untitled
 
18 Julnes, Signe Gunn.
Nursing students communication skills to patients with intellectual disability. Scientific Writing at Finnøya; 2014-11-19 - 2014-11-21
HIM Untitled
 
2013
19 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode for bachelorstudenter i sykepleie. Pedagogisk Forum; 2013-01-09
HIM Untitled
 
2012
20 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Den 9. Sykepleierkongressen - "Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år"; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
21 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
22 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Den 9. Sykepleierkongressen - "Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år"; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
23 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Ødegård, Atle.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
24 Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan.
Communication in hospital : implications of training, collaboration, policy and practice. ISAAC 2012: International Society of Augmentative and Alternative Communication; 2012-07-28 - 2012-08-04
HIM Untitled
 
25 Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan.
Sykepleiernes erfaringer med personer med psykisk utviklingshemming/funksjonshemming med liten eller ingen verbal kommunikasjon. Den 9. Sykepleierkongressen - "Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år"; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
26 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
27 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
2010
28 Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn; Molka-Danielsen, Judith.
A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability. I: ISAAC 2010 : Final Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC 2010 s. 258-258
HIM Untitled
 
29 Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn; Molka-Danielsen, Judith Ann.
A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability. ISAAC 2010 : Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29
HIM Untitled
 
30 Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode. Høgskolen i Moldes forskningsdager; 2010-09-19 - 2010-09-30
HIM Untitled
 
31 Julnes, Signe Gunn.
Ut av ensomheten med Second Life?. Romsdals Budstikke. 2010 (2010-10-01) s. 35-
HIM Untitled
 
32 Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith.
An exploration of leisure activities in real and virtual worlds. Third International Conference of IASSID-Europe : Integrating Bio-medical and Psycho-Social-Educational Perspectives; 2010-10-20 - 2010-10-27
HIM Untitled
 
33 Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith.
Fritidsaktiviteter i den virkelige og den virtuelle verden. Høgskolen i Moldes forskningsdager; 2010-09-24 - 2010-10-03
HIM Untitled
 
34 Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith Ann.
An exploration of leisure activities in real and virtual worlds. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2010 ;Volum 23.(5) s. 509-509
HIM Untitled
 
2008
35 Dahl, Kari; Julnes, Signe Gunn; Vatne, Solfrid.
Den glemte anamnesen ... er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentsjon i den elektroniske pasientjournalen?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2008 ;Volum 10.(4) s. 16-27
HIM Untitled
 
2005
36 Julnes, Signe Gunn.
Hjertesviktpasientens erfaring med informasjon, kunnskap og etterlevelse og deres helserelaterte livskvalitet. Trondheim: S. G. Julnes 2005 118 s.
HIM NTNU Untitled