Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 54 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Opstad, Leiv.
Attitudes towards multiple choice questions among business students. Conference proceedings: The Future of Education 2020 p. 180-185
NTNU Untitled
 
2 Opstad, Leiv.
Attitudes towards Statistics among Business Students: Do Gender, Mathematical Skills and Personal Traits Matter?. Sustainability 2020 ;Volume 12.(15) p. -
NTNU Untitled
 
3 Opstad, Leiv.
Business Students' Preferences and Attitudes Toward Multiple-Choice Questions and Exam Form. Does the Big Five Matter?. WEI International Academic Conference Proceedings 2020 p. 25-46
NTNU Untitled
 
4 Opstad, Leiv.
Innføring i makroøkonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-68109-8) 353 p.
NTNU Untitled
 
5 Opstad, Leiv.
Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205521117) 456 p.
NTNU Untitled
 
6 Opstad, Leiv Trygve.
Why are There Different Grading Practices Based on Students’ Choice of Business Major?. Educational Process: International Journal 2020 ;Volume 9.(1) p. 43-57
NTNU Untitled
 
7 Opstad, Leiv; Årethun, Torbjørn.
Factors that Explain Undergraduate Business Students’ Performance in Their Chosen Field. Does Gender Matter?. Global Conference on Business and Finance Proceedings 2020 ;Volume 15.(2) p. 2-11
HVL NTNU Untitled
 
8 Opstad, Leiv; Årethun, Torbjørn.
Skills, Gender, and Performance Matter when Undergraduate Business Students Choose Specialisation within Business Courses. International Journal of Management, Knowledge and Learning 2020 ;Volume 9.(1) p. 95-107
HVL NTNU Untitled
 
9 Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacke, Astrid Kleppe; Kivle, Benedicte Maria Tveter; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo, Memory Jayne; Slettebø, Tor.
Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-64-7) 91 p. VID Rapport(8)
VID NTNU Untitled
 
2019
10 Opstad, Leiv.
DIFFERENT ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AMONG ECONOMIC AND BUSINESS STUDENTS AND CHOICE OF BUSINESS COURSE MAJOR IN NORWAY. Social Sciences and Education Research Review (SSERR) 2019 ;Volume 6.(2) p. 6-30
NTNU Untitled
 
11 Opstad, Leiv Trygve; Årethun, Torbjørn.
Choice of Courses in Mathematics at Upper-Secondary School and Attitudes towards Mathematics among Business Students: The Case of Norway. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2019 ;Volume 18.(7) p. 228-244
HVL NTNU Untitled
 
12 Opstad, Leiv; Årethun, Torbjørn.
Attitude towards mathematics among economics and business students in Norway. Is there any gender difference?. I: Proceedings of the 16th International Conference on Enterprises, Systems, Accounting, Logistics and Management (16th ICESALM 2019). International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2019 ISBN 978-960-9465-46-5. p. 93-109
HVL NTNU Untitled
 
13 Opstad, Leiv; Årethun, Torbjørn.
Factors Influencing Students' Choice of Mathematical Level at High School and the Impact this has on Performance on Business Courses in Norway. WEI International Academic Conference Proceedings 2019 p. 28-40
HVL NTNU Untitled
 
2018
14 Opstad, Leiv.
'Success in Business studies and mathematical background: The case of Norway'. Journal of Applied Research in Higher Education 2018 ;Volume 10.(3) p. 399-408
NTNU Untitled
 
2017
15 Opstad, Leiv.
Matematikkens betydning for suksess ved økonomisk-administrative studier. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. p. 347-362
NTNU Untitled
 
16 Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars.
Tar vi opp de rette studentene ved økonomisk-administrative studier?. Samfunnsøkonomen 2017 ;Volume 2017.(1) p. 21-29
NTNU Untitled
 
2016
17 Fallan, Lars; Opstad, Leiv Trygve.
Student Self-Efficacy and Gender-Personality Interactions. International Journal of Higher Education (IJHE) 2016 ;Volume 5.(3) p. 32-44
NTNU Untitled
 
2015
18 Bonesrønning, Hans; Opstad, Leiv.
Can student effort be manipulated? Does it matter?. Applied Economics 2015 ;Volume 47.(15) p. 1511-1524
NTNU Untitled
 
2014
19 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Beyond Gender Performance in Accounting: Does Personality Distinction Matter?. Accounting Education 2014 ;Volume 23.(4) p. 343-361
NTNU Untitled
 
2013
20 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Økonomistyring. Har kjønn og personlighetstype betydning for studenters prestasjoner i driftsregnskap?. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. p. 241-262
NHH NTNU Untitled
 
21 Opstad, Leiv.
Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44686-1) 400 p.
NTNU Untitled
 
22 Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars.
I hvilken grad kan studentenes arbeidsinnsats påvirkes?. UNIPED 2013 ;Volume 36.(2) p. 4-24
NTNU Untitled
 
2012
23 Bonesrønning, Hans; Opstad, Leiv.
How Much is Students' College Performance Affected by Quantity of Study?. International Review of Economics Education 2012 ;Volume 11.(2) p. 46-63
NTNU Untitled
 
24 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Attitudes towards study effort response to higher grading standards: do gender and personality distinctions matter?. Journal of Education and Learning 2012 (2)
NTNU Untitled
 
2011
25 Opstad, Leiv.
Innføring i makroøkonomi - oppgaver og løsninger. Cappelen Damm AS 2011 (ISBN 978-82-02-30913-8) 198 p.
NTNU Untitled
 
26 Opstad, Leiv.
Massiv flytte- motstand på TØH. Adresseavisen [Newspaper] 2011-12-27
NTNU Untitled
 
27 Opstad, Leiv; Rolfsen, Hans Ole.
Fungerer målestokksanalyse som et styringsverktøy i offentlig sektor?. I: Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01908-6. p. 133-146
NTNU Untitled
 
2010
28 Bonesrønning, Hans; Opstad, Leiv.
How much is students' college performance affected by quantity of study?. Konferanse; 2010-09-02 - 2010-09-03
NTNU Untitled
 
29 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Student Performance in Principles of Macroeconomics: the Importance of Gender and Personality Type. International Review of Economics Education 2010 ;Volume 9.(1) p. 76-92
NTNU Untitled
 
30 Opstad, Leiv.
Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen Damm Akademisk 2010 (ISBN 9788202286071) 344 p.
NTNU Untitled
 
31 Opstad, Leiv; Fallan, Lars.
Student response to higher grading standards: Do gender and personality distinction matter?. FIBE; 2010-01-06 - 2010-01-08
NTNU Untitled
 
2009
32 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Student Performance in Principles of Macroeconomics: The Importance of Gender and Personality Type. International Review of Economics Education 2009
NTNU Untitled
 
33 Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans.
Are College Grades Affected by Quantity of Study?. 6th Norwegian-German Seminar on Public Economics; 2009-11-13 - 2009-11-14
NTNU Untitled
 
2008
34 Opstad, Leiv.
Om studentinnsats og resultat. utenTitteltekst; 2008-05-21 - 2008-05-21
NTNU Untitled
 
35 Opstad, Leiv; Fallan, Lars.
Do gender and personality type affect study effort response to harder grading practice in economic courses?. The 2nd International Colloquium on Business & Management (ICBM 2008) in conjunction with the International Conference on Business and Management Education (ICBME 2008); 2008-11-17 - 2008-11-20
NTNU Untitled
 
2007
36 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Exploring Student Self-efficacy in Economics : The Importance of Gender and Personality Type. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. Trondheim økonomiske høgskole 2007 (ISBN 9788278771686) 20 p. (6)
NTNU Untitled
 
37 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
The Effect of Gender on Student Performance in Principles of Economics in a Business School : The Importance of Personality Type. Trondheim: Trondheim økonomiske høgskole 2007 (ISBN 9788278771655) 19 p. (3)
NTNU Untitled
 
2006
38 Opstad, Leiv.
Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 8205358605) 400 p.
NTNU Untitled
 
2005
39 Opstad, Leiv.
Globale penger. Økonomisk forum 2005 ;Volume 59.(1) p. 40-41
NTNU Untitled
 
40 Opstad, Leiv; Rolfsen, Hans Ole.
KOSTRA som styringsverktøy. I: Modernisering av offentlig sektor : utfordringer, metoder og dilemmaer. Universitetsforlaget 2005 ISBN 8215006655. p. 190-206
NTNU Untitled
 
2004
41 Opstad, Leiv.
Helseøkonomi. utenTitteltekst; 2004-03-17 - 2004-03-17
NTNU Untitled
 
42 Opstad, Leiv.
Resultatmålinger i eldreomsorgen-IPLOS. Fagmøte, Trondheim kommune; 2004-02-16 - 2004-02-16
NTNU Untitled
 
43 Opstad, Leiv; Fallan, Lars.
Studentprestasjoner i makroøkonomi : hva bestemmer arbeidsinnsatsen?. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 2004 (ISBN 8278770956) 11 p. (2)
NTNU Untitled
 
2003
44 Fallan, Lars; Opstad, Leiv.
Studentprestasjoner i makroøkonomi: betydningen av kjønn, bakgrunn, arbeidsvaner og oppgavespesifikk mestring. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for økonomisk-administrativ utd. 2003 (ISBN 8278770840) 15 p. (7)
NTNU Untitled
 
45 Opstad, Leiv.
Challenges for the public sector in Europe. utenTitteltekst; 2003-04-24 - 2003-04-24
NTNU Untitled
 
46 Opstad, Leiv.
Hva skjer når vi tar i bruk kriteriebaserte styringssystemer. Som å skvette vatn på gåsa. Arr. Handelshøgskolen BI, Trondheim.; 2003-11-17 - 2003-11-18
NTNU Untitled
 
47 Opstad, Leiv.
Offentlig økonomi. utenTitteltekst; 2003-09-20 - 2003-11-21
NTNU Untitled
 
48 Opstad, Leiv.
Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering. utenTitteltekst; 2003-09-08 - 2003-11-18
NTNU Untitled
 
49 Opstad, Leiv.
The Norwegian Economy. utenTitteltekst; 2003-04-24 - 2003-04-24
NTNU Untitled
 
50 Opstad, Leiv.
Økonomisk styring i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Akademisk 2003 (ISBN 8205311242) 352 p.
NTNU Untitled
 
    Show next list