Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 309 << Previous 1 2 3 4 5 6 7    Next >>

2019
1 Hemstad, Ruth; Michalsen, Dag.
Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 (ISBN 9788253041179) 492 p.
UiO Untitled
 
2 Michalsen, Dag.
Den unge Marx og tysk rettsvitenskap. I: Den unge Marx. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. p. 53-89
UiO Untitled
 
3 Michalsen, Dag.
Fra Roma over Konstantinopel til Brussel. Fagseminar; 2019-03-03
UiO Untitled
 
4 Michalsen, Dag.
Jussen og ytringsmuligheter - rettshistoriske perspektiver. Ytringer og offentlighet i 1800-tallets Norge; 2019-09-23
UiO Untitled
 
5 Michalsen, Dag.
Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger. I: Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. p. 105-122
UiO Untitled
 
6 Michalsen, Dag.
Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach. I: Comparative Legal History. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781781955215. p. 96-109
UiO Untitled
 
7 Michalsen, Dag.
Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar. Boklansering; 2019-05-27
UiO Untitled
 
8 Michalsen, Dag.
Professor-Politicians and International law. Nordic Narratives of International Law; 2019-06-06
UiO Untitled
 
9 Michalsen, Dag.
Tale ved graven Christian Magnus Falsen. 17.Mai arrangement; 2019-05-17
UiO Untitled
 
10 Michalsen, Dag.
Textual identities of constitutions. ATTR Summer School 2019; 2019-06-03
UiO Untitled
 
11 Michalsen, Dag.
Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære. Statsrett og mellomkrigstid; 2019-08-15
UiO Untitled
 
12 Michalsen, Dag; Hemstad, Ruth.
Frie ord i Norden?. I: Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179.
UiO Untitled
 
2018
13 Michalsen, Dag.
Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. p. 256-270
UiO Untitled
 
14 Michalsen, Dag.
Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview. Gjesteforelening; 2018-11-02 - 2018-11-02
UiO Untitled
 
15 Michalsen, Dag.
The Constitution as Information System. The Public Sphere and Freedom of Expression, Britain and the Nordic Countries 1815-1900; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
2017
16 Michalsen, Dag.
Constitutional Law and methodologies in legal history. Legal History: Reflecting the past and the present; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiO Untitled
 
17 Michalsen, Dag.
Constitutions and codifications 1667-2017. Forelesning som Hedersdoktor 2017; 2017-06-01
UiO Untitled
 
18 Michalsen, Dag.
Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver. Norske rettshistorikermøte; 2017-05-19
UiO Untitled
 
19 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden. Det tredje nordiske rettshistorikermøte; 2017-04-24 - 2017-04-26
UiO Untitled
 
20 Michalsen, Dag.
Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat. Reformasjonen 1517-2017: Rett og religion; 2017-02-04
UiO Untitled
 
21 Michalsen, Dag.
Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering 2017 (ISBN 9788281520486) 264 p.
UiO Untitled
 
22 Michalsen, Dag.
The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined. Dual Statehood in Modern Europe; 2017-09-13 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
23 Michalsen, Dag.
The Temporalities of Constitutions. The Lund Faculty of Law 350th Anniversary Symposium; 2017-12-07
UiO Untitled
 
2016
24 Michalsen, Dag.
Benådning og strafferett. NRK 2 Ekko [Radio] 2016-11-08
UiO Untitled
 
25 Michalsen, Dag.
Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet. Brexit - en forelesningsrekke; 2016-09-08
UiO Untitled
 
26 Michalsen, Dag.
Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet. Konstitusjonelt lunsjseminar; 2016-11-07
UiO Untitled
 
27 Michalsen, Dag.
Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818. I: Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien. Uppsala: Iustus förlag AB 2016 ISBN 9789176789674. p. 191-201
UiO Untitled
 
28 Michalsen, Dag.
Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og Rett 2016 p. 591-592
UiO Untitled
 
29 Michalsen, Dag.
Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid. Avskjedseminar for Mats Kumlien; 2016-05-10 - 2016-05-10
UiO Untitled
 
30 Michalsen, Dag.
Finnes det en norsk lovgivningstradisjon?. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. p. 341-351
UiO Untitled
 
31 Michalsen, Dag.
Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816. Historisk seminar «1828»; 2016-05-28
UiO Untitled
 
32 Michalsen, Dag.
Magna Carta 800 år: 1215-2015. Foredrag; 2016-02-04
UiO Untitled
 
33 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.. UiO:Nordens oppstartsseminar 2016; 2016-02-05
UiO Untitled
 
34 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden. Seminar; 2016-02-11
UiO Untitled
 
35 Michalsen, Dag.
Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse. Kickstart seminar; 2016-08-11
UiO Untitled
 
36 Michalsen, Dag.
Perspectives on comparative constitutional history. Annual Semiar on Comparative Constitutionalism; 2016-11-22
UiO Untitled
 
37 Michalsen, Dag.
Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014. I: European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2016 ISBN 9783830537182. p. 83-96
UiO Untitled
 
38 Michalsen, Dag.
Rett og tid. PhD-seminarrekke; 2016-09-13
UiO Untitled
 
39 Michalsen, Dag.
The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900. Rule of Law, Governance and Open Society: China-Nordic Dialogue; 2016-10-12
UiO Untitled
 
40 Michalsen, Dag.
Ørsted and Handbook on Danish and Norwegian Law. I: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45564-8. p. 342-345
UiO Untitled
 
2015
41 Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag; Mestad, Ola.
Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag 2015 (ISBN 9788253037929) 476 p.
UiB UiO Untitled
 
42 Michalsen, Dag.
Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 p. 487-503
UiO Untitled
 
43 Michalsen, Dag.
Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014. I: Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred. Stockholm: AB Stjärntryck 2015 ISBN 9789163766336. p. 19-31
UiO Untitled
 
44 Michalsen, Dag.
Den nye paragraf 2 i Grunnloven: ”Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv". Rett og religion; 2015-05-11
UiO Untitled
 
45 Michalsen, Dag.
Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv". I: Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. Oslo: St. Olav forlag 2015 ISBN 9788270243068. p. 81-93
UiO Untitled
 
46 Michalsen, Dag.
Frede Castberg and the invention of constitutional state of emergency 1935-1964: A political interpretation. Continuities and discontinuities in law and oppression in twentieth century Europe: The cases of Italy, Germany and Norway; 2015-12-03
UiO Untitled
 
47 Michalsen, Dag.
Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner. I: Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49927-3. p. 17-35
UiO Untitled
 
48 Michalsen, Dag.
Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon. I: Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245018097. p. 177-190
UiO Untitled
 
49 Michalsen, Dag.
Høyesterett 1815 – 2015. Akademimøte; 2015-06-11
UiO Untitled
 
50 Michalsen, Dag.
Høyesterett 1815-2015. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 p. 362-371
UiO Untitled
 
    Show next list