Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-23 of 23

2013
1 Axelsen, Eva.
Meningsskaping - en diamant i psykoterapi. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. p. 172-193
UiO Untitled
 
2 Axelsen, Eva.
Utfordrende relasjonsarbeid. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. p. 247-268
UiO Untitled
 
3 Benum, Kirsten; Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 (ISBN 978-82-530-3598-7) 358 p.
UiO Untitled
 
4 Benum, Kirsten; Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
Intrduksjon. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. p. 9-17
UiO Untitled
 
2012
5 Axelsen, Eva; Bakke, Sissel.
Den nye tilbakereisen.Om forandring gjennom terapi. Pax Forlag 2012 (ISBN 9788253032986) 350 p.
UiO Untitled
 
2010
6 Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel; Røed Hansen, Bjørg.
Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients. International SPR conference; 2010-06-23 - 2010-06-27
UiO Untitled
 
2009
7 Axelsen, Eva.
Symptomet som ressurs. Psykiske problemer og psykoterapi. : Oslo: Pax forlag 2009 240 p.
UiO Untitled
 
2008
8 Axelsen, Eva.
Klienten som ekspert på seg selv. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-28742-9) 18 p.
UiO Untitled
 
9 Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
Psykoterapi ien tid, kultur og tradisjon. revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-28742-9) 8 p.
UiO Untitled
 
10 Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
Veier til forandring: Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-28742-9) 228 p.
UiO Untitled
 
11 Hartmann, Ellen Johanne; Axelsen, Eva.
Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-28742-9) 23 p.
UiO Untitled
 
2007
12 Axelsen, Eva.
Psykoterapi og Bestialitetens Historie. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-37122-4) 239 p.
UiO Untitled
 
2006
13 Axelsen, Eva.
Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumer?. I: Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00714-4. p. 60-73
UiO Untitled
 
14 Axelsen, Eva; Wessel, Ellen Margrethe.
Den traumatiserte hukommelsen: Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumet?. I: Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00714-4. p. 60-71
UiO Untitled
 
2003
15 Axelsen, Eva.
Psykiske problemer - en kilde til utvikling. I: Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-817-1. p. 17-27
UiO Untitled
 
16 Axelsen, Eva; Sveaass, Nora.
Å bygge opp der vold har brutt ned - terapi med mennesker som har vært utsatt for politisk vold. I: Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-817-1. p. 141-154
UiO Untitled
 
17 Nielsen, Geir Høstmark; Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nordhus, Inger Hilde; Ommundsen, Reidar.
Innledning - med samtalen som verktøy. I: Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-817-1. p. 9-14
UiO Untitled
 
18 Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde; Ommundsen, Reidar.
Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-817-1) 285 p.
UiO Untitled
 
2002
19 Berge, Tone; Axelsen, Eva; Holte, Arne; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde.
Mestring av depresjon: Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser (Coping with Depression: Guidelines in understanding and treatment of mood disorders). : Tidsskrift for Norsk Psykologforening, spesialnummer. (Journal of Norwegian Psychological Association, special issue) 2002 -1 p.
UiO Untitled
 
2000
20 Axelsen, Eva.
Klienten som ekspert på seg selv. I: Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk 2000 p. 13-20
UiO Untitled
 
21 Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon. I: Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk 2000 p. 13-19
UiO Untitled
 
1997
22 Axelsen, Eva; Hjort, Haldis.
Virkningene som viser seg lenge etterpå. I E. D. Axelsen & H. Hjort (Red.).33: Ut av det tause rommet. Møter med voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1997
UiO Untitled
 
1994
23 Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne; Hartmann, T.
Perspektiver på psykoterapeutisk arbeid. I: Psykologi i forandring. : Norsk Psykologforening, Oslo 1994 p. 109-124
UiO Untitled