Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 206 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 s. 25-25
UiO Untitled
 
2019
2 Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun.
Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-62335-7) 452 s.
NTNU UIA UiB UiO Untitled
 
3 Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter. ESERA 2019 Conference; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO NTNU Untitled
 
4 Henriksen, Ellen Karoline.
Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics. General Relativity as a Challenge for Physics Education; 2019-02-10 - 2019-02-15
UiO Untitled
 
5 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl.
Hva er energi, og hva tenker elever?. Naturfag 2019 ;Volum 2019.(1) s. 20-23
UiO Untitled
 
6 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics. CERN physics education seminar; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
7 Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F; Bøe, Maria Vetleseter.
Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school. European Quantum Technology Conference (EQTC19); 2019-02-18 - 2019-02-22
UiO Untitled
 
8 Lauvland, Anders; Odden, Tor Ole; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Learning assistants' transformed views on teaching and the teacher role after a training program. ESERA Conference 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
9 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
2018
10 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 856-877
NTNU UiO Untitled
 
11 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions. XVIII Ioste Symposium: Future Educational Challenges From Science & Technology Perspectives; 2018-08-13 - 2018-08-17
NTNU UiO Untitled
 
12 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. I: Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. Malmö: Malmö University 2018 ISBN 978-91-7104-971-1. s. 48-54
NTNU UiO Untitled
 
13 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl.
Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 649-667
UiO Untitled
 
14 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit.
What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education 2018 ;Volum 27.(1-2) s. 81-111
NTNU UiO Untitled
 
15 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
16 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars.
Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volum 14.(1) s. 3-21
UiO Untitled
 
17 Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl.
General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research 2018 ;Volum 14.(1) s. -
UiO Untitled
 
2017
18 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag 2017 ;Volum 2017.(2) s. 50-53
NTNU UiO Untitled
 
19 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics. ESERA conference; 2017-08-21 - 2017-08-25
NTNU UiO Untitled
 
20 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
21 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective. Physics teacher competence and the culture for teaching and learning in physics departments (with transferability to other science subjects!); 2017-10-25 - 2017-10-25
UiO Untitled
 
22 Henriksen, Ellen Karoline; Borgersen, Vibeke.
Hva skal du bli når du blir stor?. Aftenposten [Avis] 2017-03-02
UiO Untitled
 
23 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas.
Fysikkforlystelser. UiOs Faglig-pedagogiske dag 2017; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
24 Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter; Grimenes, Arne Auen.
Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden 2017 ;Volum 2017.(1) s. 26-27
UiO NMBU Untitled
 
25 Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl.
Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment. JURE 2017; 2017-08-27 - 2017-08-28
UiO Untitled
 
26 Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education 2017 ;Volum 1.(1) s. 236-241
UiO Untitled
 
27 Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline.
Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene. Nordic Symposium on Science Education 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
2016
28 Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden 2016 (1) s. 21-25
NTNU UiO Untitled
 
29 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Fysikkforlystelser. Faglig-pedagogisk dag 2016; 2016-11-03
UiO Untitled
 
30 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
Kvantefysikk. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2016
NTNU UiO Untitled
 
31 Blair, David; Henriksen, Ellen Karoline; Hendry, Martin.
Why don’t we teach Einstein’s theories in school?. The Conversation 2016
UiO Untitled
 
32 Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline.
Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. I: Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. ESERA 2016 ISBN 978-951-51-1541-6. s. 11-19
NTNU UiO Untitled
 
33 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas; Kersting, Magdalena.
ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori. Fagseminar i anledning Carl Angells 70-årsdag; 2016-11-18 - 2016-11-18
NTNU UiO Untitled
 
34 Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
35 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Pre-service science teachers’ views on professional knowledge. Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiO Untitled
 
36 Henriksen, Ellen Karoline.
Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter. "Fra forskning til fysikkundervisning"; 2016-03-14 - 2016-03-15
UiO Untitled
 
37 Henriksen, Ellen Karoline.
Kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg. NRK P3 (radio), "Hallo P3" [Radio] 2016-01-25
UiO Untitled
 
38 Henriksen, Ellen Karoline.
Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization. FUTURE SCIENCE conference; 2016-12-02 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
39 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter.
Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik 2016 ;Volum 1.(1) s. 53-64
NTNU UiO Untitled
 
40 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Kersting, Magdalena.
ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk. Landskonferansen om fysikkundervisning; 2016-08-07 - 2016-08-10
NTNU UiO Untitled
 
41 Henriksen, Ellen Karoline; Blair, David.
Einsteinian Physics; no longer optional. FUTURE SCIENCE conference; 2016-12-02 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
42 Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk". Naturfagkonferansen; 2016-10-20 - 2016-10-20
NTNU UiO Untitled
 
43 Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics. International Workshop on the Teaching and Learning of Einsteinian Physics in the Era of Gravitational Astronomy; 2016-11-28 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
44 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students. International workshop on the teaching and learning of Einsteinian Physics; 2016-11-28 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
45 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline.
For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere. Titan (MN-fak. UiO - nettavis) [Internett] 2016-12-27
UiO Untitled
 
2015
46 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag 2015 (2) s. 10-13
UiO Untitled
 
47 Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie.
REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2015 102 s.
UIA UiB UiO UIS Untitled
 
48 Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline.
Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics. ESERA Conference 2015; 2015-08-31 - 2015-09-04
NTNU UiO Untitled
 
49 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(2) s. 153-168
NTNU UiO Untitled
 
50 Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms. ESERA 2015; 2015-08-31 - 2015-09-04
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste