Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 89 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Fiksdal, Marit; Lied, Liv Ingeborg; Kartzow, Marianne Bjelland.
Books Known Only by Title: A Widespread and Misunderstood Phenomenon. Centre for Advanced Study website [Internett] 2021-06-24
MF UiO Untitled
 
2 Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Rasmussen, Alf; Lycke, Kirsten Hofgaard.
Kollegaveiledning: samspill eller motspill med institusjonelle praksiser. I: Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215048420. s. 64-80
UiO Untitled
 
3 Kartzow, Marianne Bjelland.
The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Perceptions. Routledge 2021 (ISBN 9780367637835) 227 s.
UiO Untitled
 
4 Kartzow, Marianne Bjelland; Nicolet, Valerie.
The Complexity of Conversion. Intersectional Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond. Equinox Publishing 2021 (ISBN 9781781795729) 220 s.
UiO Untitled
 
5 Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland; Hermansen, Hege.
Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. I: Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215048420. s. 81-102
UiO Untitled
 
2020
6 Bylund, Louise Heklgaard; Kartzow, Marianne Bjelland; Falkenberg, René; Larsen, Kasper Bro.
Nordic Interpretations of the New Testament, Challenging Texts and Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht 2020 (ISBN 978-3-525-55456-2) 350 s.
UiO Untitled
 
7 Lied, Liv Ingeborg; Kartzow, Marianne Bjelland.
“Books Known Only by Title: Exploring the Gendered Structures of the First Millennium Imagined Library”. Opening Ceremony of the 2020/2021 Academic year at the Centre for Advanced Study in Oslo; 2020-09-03 - 2020-09-03
MF UiO Untitled
 
8 Vidnes, Aksel Kjær; Lied, Liv Ingeborg; Kartzow, Marianne Bjelland.
Fortviler over at internasjonale forskere fortsatt nektes innreise til Norge. Forskerforum [Internett] 2020-11-03
MF UiO Untitled
 
2019
9 Falkenberg, René; Heldgaard Bylund, Louise; Kartzow, Marianne Bjelland.
Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht 2019 (ISBN 978-3525554562) 216 s. Studia Aarhusiana Neotestamentica (SANt)(5)
UiO Untitled
 
10 Haaland, Gunnar; Kartzow, Marianne Bjelland; Aadland, Ingunn; Bylund, Louise Heldgaard.
Den skandinaviske barnebibel: Barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel. Prismet 2019 ;Volum 70.(2) s. 83-86
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Kartzow, Marianne Bjelland.
'Han var tvers igjennom hel ved': Forestillinger om liv, død og verdier i nekrologer og dødsannonser. I: Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press 2019 ISBN 9788230402344. s. 173-194
UiO Untitled
 
12 Kartzow, Marianne Bjelland.
The Ambiguous Neighbour: Female Neighbourhood Networks and the Parable of the Lost Coin. Neotestamentica 2019 ;Volum 53.(2) s. 271-289
UiO Untitled
 
13 Martinsen, Anders; Kartzow, Marianne Bjelland.
Man, New Testament. I: Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Volum 17 Lotus-Masrekah. Walter de Gruyter 2019 ISBN 978-3-11-031334-5. s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
14 Røsok, Ingvild; Joachimsen, Kristin; Kartzow, Marianne Bjelland; Skarpnes, Steinar Aandahl; Solevåg, Anna Rebecca.
Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 (ISBN 9788254108734) 1288 s.
VID MF UiO Untitled
 
15 Solevåg, Anna Rebecca; Kartzow, Marianne Bjelland.
The Ideal Meal: Masculinity and Disability among Host and Guests in Luke. Society of Biblical Literature Annual Meeting; 2019-11-23 - 2019-11-27
VID UiO Untitled
 
2018
16 Kartzow, Marianne Bjelland.
"Jeg er Herrens slave" : Maria, kropp og metaforbruk i Det nye testamentet. Kirke og kultur 2018 ;Volum 123.(2) s. 103-118
UiO Untitled
 
17 Kartzow, Marianne Bjelland.
Slave Children in the first-Century Jesus movement. I: Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. Routledge 2018 ISBN 9781472468925. s. 111-126
UiO Untitled
 
18 Kartzow, Marianne Bjelland.
The Slave Metaphor and Gendered Enslavement in Early Christian Discourse. Double Trouble Embodied. Routledge 2018 (ISBN 9780815374657) 168 s.
UiO Untitled
 
19 Solevåg, Anna Rebecca; Kartzow, Marianne Bjelland.
Nordic Horizons in Feminist New Testament Scholarship. Society of Biblical Literature International Meeting; 2018-07-30 - 2018-08-03
VID UiO Untitled
 
2017
20 Kartzow, Marianne Bjelland.
Dealing With Sacred Scriptures: New Testament, Otherness and Intersectionality. I: Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 ISBN 9783374054305. s. 173-183
UiO Untitled
 
21 Kartzow, Marianne Bjelland.
Towards an Intersectional Hermeneutics: Constructing Meaning With and not of Galateans 3-4. I: Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 ISBN 9783374048427. s. 85-97
UiO Untitled
 
22 Mtata, Kenneth; Kartzow, Marianne Bjelland.
Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2017 (ISBN 9783374048427) 182 s.
UiO Untitled
 
2016
23 Kartzow, Marianne Bjelland.
Gossiping Others. I: 1-2 Timothy. Titus.. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press 2016 ISBN 9780814682036. s. 62-63
UiO Untitled
 
24 Kartzow, Marianne Bjelland.
Lukas: Undring og utfordring. Verbum Forlag 2016 (ISBN 9788254313336) 132 s.
UiO Untitled
 
25 Kartzow, Marianne Bjelland.
Lukas. Undring og utforsring. Verbum Forlag 2016 (ISBN 9788254313336) 132 s.
UiO Untitled
 
26 Kartzow, Marianne Bjelland.
Reproductive salvation and slavery: Reading 1 Timothy 2:15 with Hagar and Mary. Neotestamentica 2016 ;Volum 50.(1) s. 89-103
UiO Untitled
 
27 Kartzow, Marianne Bjelland.
Rewritten Stereotypes: Scripture and Cultural Echo in Luke's Parable of the Widow and the Judge. I: Luke's Literary Creativity. Bloomsbury Academic 2016 ISBN 9780567665829. s. 208-224
UiO Untitled
 
28 Solevåg, Anna Rebecca; Kartzow, Marianne Bjelland.
Feministteologisk hermeneutikk. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2016 (2) s. 6-13
VID UiO Untitled
 
2015
29 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca.
Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 (ISBN 9781625644046) 453 s.
VID UiO Untitled
 
30 Kartzow, Marianne Bjelland.
Reproductive Capital and Slave Surrogacy: Thinking about/with/beyond Hagar. I: Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 ISBN 9781625644046. s. 396-409
UiO Untitled
 
31 Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications 2015 (ISBN 978-1-62564-404-6) 453 s.
VID UiO Untitled
 
32 Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Introduction. I: Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications 2015 ISBN 9781625644046. s. xiii-xvii
VID UiO Untitled
 
2014
33 Kartzow, Marianne Bjelland.
Intersectionality and Biblical Studies. I: Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-020488-4.
UiO Untitled
 
34 Kartzow, Marianne Bjelland.
Interseksjonell teori og arbeid med bibeltekster. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2014 ;Volum 1. s. 23-38
UiO Untitled
 
35 Lerheim, Birgitte; Kartzow, Marianne Bjelland.
Jeg åpner min bibel, der står: Vær rosa!. Vårt land 2014
UiO Untitled
 
36 Martinsen, Anders; Kartzow, Marianne Bjelland.
Josef - en mann for vår tid?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014 s. 8-9
UiO Untitled
 
37 Solevåg, Anna Rebecca; Kartzow, Marianne Bjelland.
En evnukk til besvær. Vårt Land [Avis] 2014-01-27
UiO Untitled
 
2013
38 Buch-Hansen, Gitte; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca.
Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-42645-3) 208 s.
VID UiO Untitled
 
39 Kartzow, Marianne Bjelland.
Mangfold og kompleksitet: Perspektiver fra erindringsteori og interseksjonalitet. I: Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42645-3. s. 104-124
UiO Untitled
 
40 Kartzow, Marianne Bjelland.
On Naming and Blaming: Hagar's God-talk in Jewish and Early Christian Sources. I: In the Arms of Biblical Women. Gorgias Press 2013 ISBN 978-1-4632-0231-6. s. 97-119
UiO Untitled
 
41 Kartzow, Marianne Bjelland.
The Complexity of Pairing: Reading Acts 16 with Plutarch's Parallel Lives. I: Engaging Early Christian History: Reading Acts in the Second Century. Acumen Publishing 2013 ISBN 978-1-84465-735-3. s. 123-139
UiO Untitled
 
42 Kartzow, Marianne Bjelland; Buch-Hansen, Gitte; Solevåg, Anna Rebecca.
Innledning. I: Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42645-3. s. 11-20
VID UiO Untitled
 
43 Søvik, Atle Ottesen; Lånkan, Kjersti Blehr; Ødegaard, Knut Jørgen Røed; Kartzow, Marianne Bjelland; Kvalbein, Hans.
Mysteriet julestjernen. Dagsavisen [Avis] 2013-12-18
MF UiO Untitled
 
2012
44 Kartzow, Marianne Bjelland.
Destabilizing the Margins: An Intersectional Approach to early Christian Memory. Wipf and Stock Publishers 2012 (ISBN 978-1610976756) 204 s.
UiO Untitled
 
45 Kartzow, Marianne Bjelland.
Navigating the Womb: Surrogacy, Slavery, Fertility - and Biblical Discourse. Acta Patristica et Byzantina 2012 ;Volum 2.
UiO Untitled
 
46 Kartzow, Marianne Bjelland.
The Memory of Hagar in Jewish and Christian texts. Society of Biblical Literature (SBL); 2012-07-22
UiO Untitled
 
47 Kartzow, Marianne Bjelland; Maseno, Loreen Iminza.
Queering the Widow and the Judge in the Lukan Parable. Journal of Constructive Theology 2012 ;Volum 18.(1) s. 29-41
UiO Untitled
 
2011
48 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Heller Hagar enn Abraham?. Vårt land 2011
UiO Untitled
 
49 Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland.
Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur 2011 ;Volum 116.(3) s. 202-215
UiO Untitled
 
50 Kartzow, Marianne Bjelland.
AN INTERSECTIONAL APPROACH TO EARLY CHRISTIAN MEMORY: THE CASE OF THE PASTORAL EPISTLES. Acta Patristica et Byzantina 2011 ;Volum 2.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste