Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2014
1 Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette; Reitan, Gaute.
Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 277-308
UiO Untitled
 
2 Melvold, Stine Annette.
Innledning. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter undersøkt i regi av Vestfoldbaneprosjektet. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 105-109
UiO Untitled
 
3 Melvold, Stine Annette.
Vestfoldbaneprosjektets bakgrunn og administrative forhold. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 10-23
UiO Untitled
 
4 Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute; Eigeland, Lotte Christin.
Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 60-71
UiO Untitled
 
5 Melvold, Stine Annette; Eigeland, Lotte Christin.
Langangen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-009-5. s. 239-276
UiO Untitled
 
6 Melvold, Stine Annette; Persson, Per.
Sundsaasen 2. En boplats från tidigneolitikum. I: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-011-8. s. 116-130
UiO Untitled
 
7 Melvold, Stine Annette; Persson, Per.
Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag 2014 (ISBN 978-82-8314-009-5) 319 s.
UiO Untitled
 
2013
8 Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin; Eggen, Inger Margrete.
Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2013 (120) s. 23-34
UiO Untitled
 
9 Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena; Melvold, Stine Annette; Eriksen, Berit Valentin; Glørstad, Håkon.
The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia: Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC. Norwegian Archaeological Review 2013 ;Volum 46.(1) s. 19-56
UiO Untitled
 
2012
10 Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Fossum, Guro.
Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) s. 67-82
UiO Untitled
 
11 Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete.
Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) s. 67-81
UiO Untitled
 
2011
12 Melvold, Stine Annette.
Råstoff og kommunikasjon i pionerfasen ved Rena elv. Primitive tider 2011 (13) s. 47-59
UiO Untitled
 
13 Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Kristensen, Steinar.
Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet. Oslo: Kultuhistorisk museum 2011 74 s.
UiO Untitled
 
14 Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro; Eggen, Inger Margrete.
Stedfast i mesolitikum?. Det norske arkeologmøtet (NAM) 2011; 2011-11-03 - 2011-11-05
UiO Untitled
 
15 Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete.
I Egil Mikkelsens fotspor - steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2011 (114) s. 21-32
UiO Untitled
 
2010
16 Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette; Persson, Per.
Utgravningsmetode. I: Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2010 ISBN 978-82-8084-052-3. s. 67-75
UiO Untitled
 
17 Melvold, Stine Annette.
Raw material and communication in the pioneer phase by the Rena River, Southeastern Norway. MESO2010: The 8th. International Conference on the Mesolithic in Europe; 2010-09-13 - 2010-09-17
UiO Untitled
 
18 Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette.
Steinbrukende tid ved Rena elv. I: Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2010 ISBN 978-82-8084-052-3. s. 457-520
UiO Untitled
 
2009
19 Melvold, Stine Annette.
E6 Dal-Minnesund. Undersøkelse av steinalderlokalitet ved Andelva, Eidsvoll kommune, Akershus. Arkeologi i Norge.; 2009-11-05 - 2009-11-07
UiO Untitled
 
20 Melvold, Stine Annette.
Steinalderlokaliteten på Finstad i Råde - et lite bidrag til mesolittisk fase 4 i Oslofjordsområdet. I: Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Oslo: Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen 2009 s. 167-178
UiO Untitled
 
21 Simonsen, Margrete Figenschou; Melvold, Stine Annette.
Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus. Resultatbørs: Norsk arkeologmøte 2009; 2009-11-05 - 2009-11-07
UiO Untitled
 
2008
22 Melvold, Stine Annette.
Presentasjon av undersøkelsene ved Rena elv i 2007. Steinalderseminar; 2008-03-26
UiO Untitled
 
2007
23 Melvold, Stine Annette; Damlien, Hege.
Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser. Arkeologi i Norge.; 2007-11-08 - 2007-11-10
UiO Untitled
 
2006
24 Melvold, Stine Annette.
Lokalitet 3, Haldenprosjektet - en casestudie : en senmesolittisk boplass vurdert ut fra tidligere forskning og sosiale aspekter. : Universitetet i Oslo IAKH 2006 143 s.
UiO Untitled
 
2004
25 Melvold, Stine Annette; Årskog, Hanne Bente.
Identitet og materiell kultur. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2004 (92) s. 7-13
UiO Untitled