Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Church and practice

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Karen Margrete Eikenes Mestad
Bernd Krupka
Aksel Johan Lund
Stephen Sirris
Bård Eirik Hallesby Norheim
Knut Alfsvåg
Hans Austnaberg
Terese Bue Kessel
Marta Høyland Lavik
Mariella Asikanius
Dmitry Lukash
Hanne Therese Loftesnes
Bjørn Wang
Marianne Rodriguez Nygaard
Anna Dalaker
Therese Maria Ignacio Bjørnaas

Kontakt

VID vitenskapelige høgskole
post@vid.no


Forskningsgruppeleder

Hans Austnaberg

Ansvarlig enhet(er)

VID vitenskapelige høgskole
Senter for misjon og globale studier

Beskrivelse

Forskningsgruppen har som mål å utforske ulike tema innen praktisk teologi vidt forstått som overordnet fagfelt, men man arbeider tverrfaglig, både empirisk og med ulike metoder. Gruppen, som er en videreføring av forskningsgruppen Religion, kropp og helse i globale kontekster, vil fortsette å utforske sider ved skjæringsfeltet religion/helse, med utgangspunkt i en nåtidig kontekst preget av globalisering, migrasjon og et mangfold av forståelser av helse, helbredelse, sykdom og funksjonshemming. Forskningsprosjekt som belyser ulike sider ved trosopplæringsreformen hører til i gruppen, samt prosjekt som fokuserer på religionspedagogikk og didaktikk, men også prosjekt innen formidling og andre praktisk-teologiske fagfelt. Forskerne tilknyttet gruppen representerer ulike fagfelt, med vekt på teologi. Church and practice er tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag og Senter for misjon og globale studier, men har medlemmer fra flere fakultet i VID, NLA Høgskolen og andre institusjoner.

Publikasjoner

Shepherds and demons : a study of exorcism as practised and understood by shepherds in the Malagasy Lutheran Church (2008)
Austnaberg, Hans
Peter Lang Publishing Group
"Work and strengthening" : who do shepherds treat with expulsion of demons and prayer? (2008)
Austnaberg, Hans
Understanding Malagasy Christianity : the case of Nenilava (2010)
Austnaberg, Hans
Svensk Missionstidsskrift
Sjel og ånd, eller chakra og energi? Fellestrekk og mangfald i alternativterapeutisk antropologi (2008)
Kalvig, Anne
DIN - Tidsskrift for religion og kultur
Facing Suffering and Death: Alternative Therapy as Post-secular Religious Practice (2012)
Kalvig, Anne
Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar (2013)
Kalvig, Anne
Cappelen Damm Akademisk
Helse på kvar side? : Bibel, sjukdom og funksjonshemming (2013)
Solevåg, Anna Rebecca;Lavik, Marta Høyland
Kirke og kultur
Et skeivt blikk på den merkede kroppen: Perspektiver fra funksjonshemmingsstudier og skeiv teori (2013)
Solevåg, Anna Rebecca
Palliative pasientars forhold til bibeltekstar (2013)
Lavik, Marta Høyland
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Overskridande tilhøyrsle. Healing og dødekontakt via Facebook (2014)
Kalvig, Anne
Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet
""Do Not Fear for I am With You": The Use of Isaiah 41:10 in Times of Incurable Illnesss" (2014)
Lavik, Marta Høyland
Shared Facilities: the Fabric of Shamanism, Spiritualism, and Therapy in a Nordic Setting (2015)
Kalvig, Anne
The new issues in bioethics - and ethics of reproduction (2015)
Alfsvåg, Knut
European Journal of Theology
"Forsvinn i Jesu namn!"- sjukdom, bibelbruk og impulsar frå global trusteologi (2015)
Lavik, Marta Høyland
Transhumanism, Truth and Equality: Does the Transhumanist Vision Make Sense? (2015)
Alfsvåg, Knut
Theofilos
No Nuts? No Problem! : Disability, Stigma and the Baptized Eunuch in Acts 8:26-40 (2016)
Solevåg, Anna Rebecca
Biblical Interpretation
Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom. (2016)
Lavik, Marta Høyland;Braut, Geir Sverre
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
Dødekommunikasjon for helse, fred og familie på "begge sider": ei utfordring for religionsbegrepet? (2016)
Kalvig, Anne Kathrine
Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet
Lysandakt - en kilde til personsentrert åndelig omsorg? (2016)
Kessel, Terese Bue
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
The Africanisation of Diakonia: Care in Community with Femmes Pour Christ in Cameroon (2016)
Kessel, Terese Bue
Monsteret Judas : Papias' beskrivelse av Judas' død (2016)
Solevåg, Anna Rebecca
Patristica Nordica Annuaria
Hysterical Women? : Gender and Disability in Early Christian Narrative (2017)
Solevåg, Anna Rebecca
"Mitt rike er ikke av denne verden." Om forholdet mellom nåde og politikk (2018)
Alfsvåg, Knut
Kirke og kultur
Negotiating the Disabled Body : Representations of Disability in Early Christian Literature (2018)
Solevåg, Anna Rebecca
Society of Biblical Literature Press
Negotiating Church Space: The Relations between Pastors and Shepherds in the Malagasy Lutheran Church (2018)
Austnaberg, Hans
Journal of Theology for Southern Africa


Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)