Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Languages and Literature Studies (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 296 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2017
1 Aamotsbakken, Bente.
Läsning av skönlitterära texter kontra sakprosatexter. I: Didaktik i omvandlingens tid: text, representation, design. Liber 2017 ISBN 9789147122523. p. 74-81
USN Untitled
 
2 Aamotsbakken, Bente.
National minorities without representation in Norwegian textbooks? The case of the Romani people. I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 353-363
USN Untitled
 
3 Askeland, Norunn.
Gartnar, los og døropnar i ei komplisert verd: metaforar om ideallæraren. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 13-46
USN Untitled
 
4 Askeland, Norunn.
Text types and "othering" in Norwegian textbooks for geography and history (1860-2006). I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 332-341
USN Untitled
 
5 Askeland, Norunn; Mortensen-Buan, Anne-Beathe.
"Skolen er på god vei". Om metakognisjon og lesestrategier i et leseprosjekt i ungdomsskolen. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028668. p. 210-233
USN Untitled
 
6 Bakke, Jannike Ohrem; Kverndokken, Kåre.
Den skal tidlig krøkes - om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 47-70
USN Untitled
 
7 Bakken, Anja Synnøve; Lund, Ragnhild Elisabeth.
Why should learners of English read? Norwegian English teachers' notions of EFL reading. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 (70) p. 78-87
NORD USN NTNU Untitled
 
8 Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand.
Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2017 ;Volume 117.(1) p. 43-62
USN Untitled
 
9 Bueie, Agnete.
Å utvikle elevenes revisjonskompetanse. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 71-97
USN Untitled
 
10 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
English instruction in introductory classes in Norway. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 193-208
USN Untitled
 
11 Burner, Tony; Madsen, Janne; Zako, Nadia; Ismail, Adham.
Three secondary school teachers implementing student-centred learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research 2017 ;Volume 25.(3) p. 402-419
USN Untitled
 
12 Bøhn, Henrik; Hansen, Thomas.
Assessing Pronunciation in an EFL Context: Teachers’ Orientations towards Nativeness and Intelligibility. Language Assessment Quarterly 2017 ;Volume 14.(1) p. 54-68
HIOF USN UiO Untitled
 
13 Claudi, Mads Breckan.
Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 307-333
USN Untitled
 
14 Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne.
Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volume 63.(2) p. 6-14
USN UiO Untitled
 
15 Fjågesund, Peter.
British Perceptions of Nordic Peripheries: An Historical Survey. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2017 ;Volume 56.(1) p. 12-33
USN Untitled
 
16 Fjågesund, Peter.
Time in The Rainbow and Women in Love: From Organic Flow to Mechanical Jam. Etudes Lawrenciennes 2017 ;Volume 48. p. -
USN Untitled
 
17 Fløgstad, Guro.
Revisiting Perfect/Preterit instability across Romance. On functional motivations for diverging paths. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics 2017 ;Volume 49.(2) p. 195-211
USN UiO Untitled
 
18 Hagen, Anette; Streitlien, Åse.
Å møte voksenlivet som lærling. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 203-220
USN Untitled
 
19 Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie.
"I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 171-192
OSLOMET USN Untitled
 
20 Moe, Mette.
"En sånn metafor, eller noe" - om elevstyrte litterære samtaler i videregående skole. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 99-120
USN Untitled
 
21 Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Karlsen, Lisbet.
Leseferdighetog tekstoppgaver i matematikk. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 249-267
USN Untitled
 
22 Nordstoga, Sveinung.
Damen i dalen. Ole Paus' visjonar i viseform. Norsk Litterær Årbok 2017 p. 196-219
USN Untitled
 
23 Siljan, Henriette Hogga.
"Være stille og ikke fikle med ting, det er vel det viktigste" - Om lytting som muntlig ferdighet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 121-144
USN Untitled
 
24 Skjelbred, Dagrun; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Norsk lærebokhistorie: Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen: 1739-2013. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-01937-6) 587 p.
USN Untitled
 
25 Skovholt, Karianne.
Anatomy of a teacher-student feedback encounter. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 ;Volume 69. p. 142-153
USN Untitled
 
26 Solberg, Olav.
Balladen om Falkvor Lommannsson - Eit historisk trekantdrama frå tidleg 1300-tal. Maal og Minne 2017 (1) p. 25-46
USN Untitled
 
27 Solem, Marit Skarbø; Skovholt, Karianne.
Teacher Formulations in Classroom Interactions. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 ;Volume 63.(1) p. 69-88
USN Untitled
 
28 Veum, Aslaug; Undrum, Linda Victoria Moland.
The selfie as a global discourse. Discourse & Society 2017 ;Volume 29.(1) p. 86-103
USN Untitled
 
29 Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge.
Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-52301-5) 165 p.
USN UIS Untitled
 
2016
30 Aamotsbakken, Bente.
Approval Procedures of Textbooks in Norway. I: Schulbücher auf dem Prüfstand = Textbooks under Scrutiny. Verlag Julius Klinkhardt 2016 ISBN 978-3-7815-2132-2. p. 91-97
USN Untitled
 
31 Aamotsbakken, Bente.
Det mørke lyset : en lesning av Karin Fossums roman "Når djevelen holder lyset" (1998). Norsk Litterær Årbok 2016 p. 241-260
USN Untitled
 
32 Aamotsbakken, Bente.
Romanifolket - en uteglemt minoritet. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. p. 152-166
USN Untitled
 
33 Aamotsbakken, Bente.
The Events in 1989 – The Lack of Attention in Norwegian History Textbooks. I: "1989" und Bildungsmedien = "1989" and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt 2016 ISBN 9783781520851. p. 238-248
USN Untitled
 
34 Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva; Lie, Anne Helene Kveim.
Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness 2016 ;Volume 38.(8) p. 1379-1395
USN UiO Untitled
 
35 Aijmer Rydsjö, Celia; Jonsson, AnnKatrin.
Making It News: Money and Marketing in the Expatriate Modernist Little Magazine in Europe. Journal of European Periodical Studies 2016 ;Volume 1.(1) p. 71-90
USN Untitled
 
36 Askeland, Norunn.
Kan positiv diskursanalyse bidra til nye måtar å framstille "den globale andre" på?. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. p. 77-92
USN Untitled
 
37 Bueie, Agnete Andersen.
Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det. Nordic Journal of Literacy Research 2016 ;Volume 2. p. 1-28
USN UiO Untitled
 
38 Burner, Tony.
Ethical dimensions when intervening in classroom research. Problems of Education in the 21st Century 2016 ;Volume 73. p. 18-26
USN Untitled
 
39 Burner, Tony; Biseth, Heidi.
A Critical Analysis of an Innovative Approach: A Case of Diversity in Norwegian Education. Sage Open 2016 p. 1-11
USN Untitled
 
40 Claudi, Mads Breckan.
«et sus bak skranken / om videnskapens kongelige lund» Om vitenskap og erkjennelse i Olaf Bulls «Ignis Ardens». Sakprosa 2016 ;Volume 8.(2) p. -
USN UiO Untitled
 
41 Garbacz, Piotr.
Inskrypcja na grocie rozwadowskiej włóczni (KJ35): ik eruls czy ik erlas?. LingVaria 2016 ;Volume 21.(1) p. 13-20
USN Untitled
 
42 Johannesen, Elisabeth Hovde.
Senmoderne bildebøker i barnehagen. Barn 2016 ;Volume 34.(3) p. 39-51
USN Untitled
 
43 Jonsson, AnnKatrin; Aijmer Rydsjö, Celia.
Exiles in Print: Little Magazines in Europe, 1921–1938. Peter Lang Publishing Group 2016 (ISBN 978-3-631-65376-0) 130 p.
USN Untitled
 
44 Kverndokken, Kåre.
"Love gifts" til menneskene: Om muntlige fortellinger, muntlige fortellere og elevers muntlige fortellingsskaping. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. p. 51-69
USN Untitled
 
45 Lund, Ragnhild.
Searching for the Indigenous: Urfolk i engelskverket Searching. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. p. 15-33
USN Untitled
 
46 Lund, Ragnhild Elisabeth.
Handwriting as a tool for learning in ELT. ELT Journal 2016 ;Volume 70.(1) p. 48-56
USN Untitled
 
47 Maagerø, Eva; Hagland, Jan Ragnar; Johansen, Anders; Sejersted, Jørgen Magnus; Veum, Aslaug.
Tekst og sjanger. I: Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0. p. 511-586
USN NTNU UiB Untitled
 
48 Maagerø, Eva; Sunde, Tone.
What makes me happy, and what makes me scared? An analysis of drawings made by Norwegian and Palestinian children. European Early Childhood Education Research Journal 2016 ;Volume 24.(2) p. 287-304
USN Untitled
 
49 Maagerø, Eva; Østbye, Guri Lorentzen.
What a Girl! Fighting Gentleness in the Picture Book World: An Analysis of the Norwegian Picture Book What a Girl! by Gro Dahle and Svein Nyhus. Children's Literature in Education 2016 p. 1-22
OSLOMET USN Untitled
 
50 Mortensen-Buan, Anne-Beathe.
"Dette er en same": Visuelle framstillinger av samer i et utvalg lærebøker i samfunnsfag. I: Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941. p. 93-112
USN Untitled
 
    Show next list