Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 448 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next >>

2021
1 Kålås, John Atle; Øien, Ingar Jostein; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E. I: Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2021 ISBN 978-82-426-4750-4. p. 121-132
NINA Untitled
 
2 Kålås, John Atle; Øien, Ingar Jostein; Vang, Roald; Stokke, Bård Gunnar.
Stort sett stabile fuglebestander i skogen. Vår Fuglefauna 2021 ;Volume 44.(1) p. 10-15
NINA Untitled
 
3 Largey, Nicola; Cook, Aonghais; Thaxter, Chris B.; McCluskie, Aly; Stokke, Bård Gunnar; Wilson, Ben; Masden, Elizabeth.
Methods to quantify avian airspace use in relation to wind energy development. IBIS 2021
NINA Untitled
 
4 Pedersen, Hans Christian; Follestad, Arne; Lorentsen, Svein-Håkon; Nilsen, Erlend Birkeland; Stokke, Bård Gunnar.
Statusoversikt for jaktbart småvilt: Bestandsstatus og utviklingstrender siste 5 år. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning 2021 (ISBN 978-82-426-4692-7) 139 p. NINA rapport(1917)
NINA Untitled
 
5 Stokke, Bård Gunnar; Dale, Svein; Jacobsen, Karl-Otto; Lislevand, Terje; Solvang, Rune; Strøm, Hallvard.
Norsk rødliste for arter – revisjon av fugler 2021. Storskarv, fjellrype og lirype. Rødlista for arter – offentlig innsyn i foreløpige vurderinger åpner snart; 2021-03-25 - 2021-03-25
NINA NMBU UiB UiT Untitled
 
6 Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Kålås, John Atle.
Rovfugler. I: Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2021 ISBN 978-82-426-4750-4. p. 99-193
NINA Untitled
 
7 Stokke, Bård Gunnar; Kålås, John Atle.
Spurvefugl. I: Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2021 ISBN 978-82-426-4750-4. p. 109-120
NINA Untitled
 
8 Wilhelms, Hanne; Stokke, Bård Gunnar.
Ryper ikke lenger rødlistet – ny status påvirker ikke jakten. NRK Troms og Finnmark [Internet] 2021-03-25
NINA Untitled
 
2020
9 Eide, Nina Elisabeth; Stokke, Bård Gunnar; Framstad, Erik.
Fjell. I: Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4658-3. p. 59-67
NINA Untitled
 
10 Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar; Töpper, Joachim Paul; Økland, Tonje.
TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4649-1) 139 p. NINA rapport(1877)
NIBIO NINA UiB UiO Untitled
 
11 Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar; Økland, Tonje.
Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4586-9) 94 p. NINA rapport(1827)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
12 Hilmarsen, Kjerstin Bakken.
Body mass growth in nestlings of Svalbard snow buntings (Plectrophenax nivalis) in response to seasonal variation in arthropod biomass. Trondheim, Norway: NTNU, Dept. of Biology 2020
NINA NTNU UiB Untitled
 
13 Jackson, Craig Ryan; Maddox, Thomas M; Mbise, Franco Peniel; Stokke, Bård Gunnar; belant, Jerrold L.; Bevanger, Kjetil Modolv; Durant, Sarah M.; Fyumagwa, R.D.; Ranke, Peter Sjolte; Røskaft, Eivin; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode.
A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues. Ecology and Evolution 2020 ;Volume 10. p. 6769-6774
NINA NTNU Untitled
 
14 Kålås, John Atle; Husby, Magne; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. p. 97-108
NORD NINA Untitled
 
15 Langen, Siri Hånes; Dervo, Børre Kind; Stokke, Bård Gunnar.
Arbeidet med Rødlista for arter 2021 er i godt driv!. artsdatabanken.no [Internet] 2020-12-08
NINA Untitled
 
16 Largey, Nicola.
Investigating bird flight characteristics and habitat use to better understand ornithological impacts of wind farms. Thurso, UK: University of the Highlands and Islands 2020 195 p.
NINA Untitled
 
17 May, Roelof Frans; Middel, Heleen; Stokke, Bård Gunnar; Jackson, Craig Ryan; Verones, Francesca.
Global life-cycle impacts of onshore wind-power plants on bird richness. Environmental and Sustainability Indicators 2020 ;Volume 8. p. -
NINA NTNU Untitled
 
18 May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Falkdalen, Ulla; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Stokke, Bård Gunnar.
Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities. Ecology and Evolution 2020 ;Volume 10. p. 8927-8935
NINA Untitled
 
19 May, Roelof Frans; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar.
Grisehaler kan redde fugl. Energiteknikk [Business/trade/industry journal] 2020-05-01
NINA Untitled
 
20 Nahid, Mominul Islam; Fossøy, Frode; Stokke, Bård Gunnar; Begum, Sajeda; Røskaft, Eivin; Ranke, Peter Sjolte.
How does human disturbance affect brood parasitism and nest predation in hosts inhabiting a highly fragmented landscape?. Global Ecology and Conservation 2020 ;Volume 24. p. -
NINA NTNU Untitled
 
21 Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; Torsæter, Ellen; May, Roelof Frans.
Do birds respond to spiral diverters on a powerline? Insights from an avian radar. Oikos 2020 Conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
NINA Untitled
 
22 Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; Torsæter, Ellen; May, Roelof Frans.
Do birds respond to spiral markers on overhead wires of a high-voltage power line? Insights from a dedicated avian radar. Global Ecology and Conservation 2020
NINA Untitled
 
23 Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Stokke, Bård Gunnar; Langelo, Geir; Kristiansen, Gunnar.
Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4588-3) 84 p. NINA rapport(1829)
NINA Untitled
 
24 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 2020 ;Volume 1.(1) p. -
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
25 Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth.
Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway. Dryad Digital Repository 2020
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
26 Stokke, Bård Gunnar.
Bergand Aythya marila. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
27 Stokke, Bård Gunnar.
Brunnakke Mareca penelope. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
28 Stokke, Bård Gunnar.
Gravand Tadorna tadorna. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
29 Stokke, Bård Gunnar.
Gråhegre Ardea cinerea. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
30 Stokke, Bård Gunnar.
Horndykker Podiceps auritus. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
31 Stokke, Bård Gunnar.
Krikkand Anas crecca. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
32 Stokke, Bård Gunnar.
Kvinand Bucephala clangula. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
33 Stokke, Bård Gunnar.
Laksand Mergus merganser. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
34 Stokke, Bård Gunnar.
Stjertand Anas acuta. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
35 Stokke, Bård Gunnar.
Stokkand Anas platyrhynchos. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
36 Stokke, Bård Gunnar.
Toppand Aythya fuligula. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
37 Stokke, Bård Gunnar.
Toppdykker Podiceps cristatus. Arter på Nett. Artsdatabanken Trondheim 2020
NINA Untitled
 
38 Stokke, Bård Gunnar.
Vindkraft og naturmangfold, enten eller?. NINA Styremøte; 2020-03-02 - 2020-03-02
NINA Untitled
 
39 Stokke, Bård Gunnar; Dahl, Espen Lie; Hamre, Øyvind; Kleven, Oddmund; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pavòn-Jordàn, Diego; Roksvåg, Lars Magne; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla). Årsrapport 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4673-6) 13 p. NINA rapport(1899)
NINA Untitled
 
40 Stokke, Bård Gunnar; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering - dyreliv. Foredrag nr 4 i webinar-serien om Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder. Miljødirektoratet Trondheim 2020
NINA Untitled
 
41 Stokke, Bård Gunnar; Ferris, David.
Black turbine blades reduced bird mortality by 72%. E&E News [Internet] 2020-08-25
NINA Untitled
 
42 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Én svale gjør ingen sommer. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-06-21
NINA Untitled
 
43 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Gråhegren - en duknakka fisker. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-19
NINA Untitled
 
44 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Krykkjekolonien under Gjemnessundbrua. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-12
NINA Untitled
 
45 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Linerla tripper på tunet. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-06-28
NINA Untitled
 
46 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Trofaste traner. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-26
NINA Untitled
 
47 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Ut i vårskogen og lytt etter gjøken!. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-05-01
NINA Untitled
 
48 Stokke, Bård Gunnar; Fugelsnes, Tove.
Vipa - kjent og kjær vårfugl. NRK P1+ God helg [Radio] 2020-07-05
NINA Untitled
 
49 Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Kålås, John Atle.
Rovfugler. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. p. 76-80
NINA Untitled
 
50 Stokke, Bård Gunnar; Kålås, John Atle.
Spurvefugl. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. p. 86-96
NINA Untitled
 
    Show next list