Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth.
Læreplaner: fra dokumenter til dokumentasjon. I: PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING - EN ANTOLOGI (2. utgave). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 321-345
HIM UiO Untitled
 
2019
2 Bachmann, Andreas; Bachmann, Kari Elisabeth; Hagen, Rigmor Sjaastad; Hernes, Gudmund; Bugge, Kjell; Langøy, Gerd Marit; Kristoffersen, Steinar; Skram, Mary Ellingseter; Lilleheil, Markus; Siggerud, Pia.
50 år med studentliv og røre i Molde. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-11-16
BI FAFO HIM Untitled
 
3 Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje.
Barrierer og suksessfaktorer i PPTs systemrettede arbeid med skolens læringsmiljø - En studie av implementeringen av et systemorientert læringsmiljøtiltak. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. s. -
MF Untitled
 
4 Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. s. -
HIM MF Untitled
 
5 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-254-3) 29 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:1)
HIM MF Untitled
 
2018
6 Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad; Straume, Solveig.
Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
7 Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bremnes, Helge.
Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐298‐9) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1806)
HIM MF NTNU Untitled
 
8 Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin; Straume, Solveig.
Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?. Romsdals Budstikke. 2018 s. 38-39
HIM MF Untitled
 
9 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
10 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-249-9) 31 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:7)
HIM MF Untitled
 
11 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-238-3) 33 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:2)
HIM MF Untitled
 
12 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-247-5) 23 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:3)
HIM MF Untitled
 
2017
13 Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Verdien av mestring. Romsdals Budstikke. 2017 s. 42-
MF Untitled
 
14 Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-286-6) 76 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1707)
MF Untitled
 
2016
15 Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1601)
HIM MF Untitled
 
16 Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth.
Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal 2016 ;Volum 15.(3) s. 345-365
MF UiO Untitled
 
17 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Kvalitet i alle ledd : samordning av hjelpetilbud til barn og unge. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-262-0) 94 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1606)
HVO NTNU Untitled
 
18 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Aarseth, Turid.
Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination 2016 ;Volum 19.(1-2) s. 20-28
HIM MF Untitled
 
19 Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal; Bachmann, Kari Elisabeth.
"I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐274‐3) 114 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1612)
MF Untitled
 
2015
20 Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn; Skrove, Guri Kaurstad.
Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 109-133
HIM MF Untitled
 
21 Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild.
Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-243-9) 46 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1516)
HIM MF Untitled
 
22 Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad.
Hva med gråsoneelevene?. I: Elev- og lærarrolla : vilkår for læring. Det Norske Samlaget 2015 ISBN 978-82-521-8846-2. s. 85-111
MF Untitled
 
23 Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril.
Evaluering av "Den gode skoleeier" : kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-235-4) 61 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1513)
MF Untitled
 
24 Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni.
Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid.. Volda: Møreforsking AS 2015 (ISBN 978-82-7692-349-0) 42 s.
HVO MF Untitled
 
25 Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Fremtidens eldreomsorg : kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-232-3) 55 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1512)
MF Untitled
 
26 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Bremnes, Helge; Groven, Gøril.
KS FoU-prosjekt nr. 134033 : trygg oppvekst - helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-212-5) 107 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1502)
MF Untitled
 
27 Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Sammen om rehabilitering i nærmiljøet : sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" - et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 33 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1506)
MF Untitled
 
28 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
"Sulten og tørst, men Stikk UT! først" : en brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-218-7) 40 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1505)
MF Untitled
 
2014
29 Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri.
Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2014 (Annual Conference Supplement)
MF Untitled
 
30 Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. 14th Annual International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
HIM MF Untitled
 
31 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth.
Need for change : development of integrated care pathways for vulnerable children and adolescents. 14th Annual International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
MF Untitled
 
32 Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 75 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1402)
HIM MF Untitled
 
33 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-209-5) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1417)
HIM HVO MF Untitled
 
34 Skrove, Guri Kaurstad; Witsø, Elisabet; Bachmann, Kari Elisabeth.
Livsnær livshjelp : rehabilitering i nærmiljøet. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-196-8) 35 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1403)
MF Untitled
 
2013
35 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth.
Kvalitet i alle ledd : en analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 35 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1303)
MF Untitled
 
36 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth; Oterhals, Geir.
Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv? : deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐188‐3) 55 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1308)
HIM MF Untitled
 
37 Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth.
Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4. s. 303-342
MF UiO Untitled
 
38 Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth; Afsar, Azita.
Researching curriculum specification and freedom in Norway. I: Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013. Enschede, Netherlands: CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe 2013 ISBN 978-90-329-2336-5. s. 163-188
HVO UiO Untitled
 
2012
39 Bachmann, Kari Elisabeth; Bele, Irene.
Rammer og prioriteringer i skolens kvalitetsarbeid. I: Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Det Norske Samlaget 2012 ISBN 978-82-521-8054-1. s. 33-57
HVO Untitled
 
40 Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten.
Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger. I: Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Liber 2012 ISBN 978-91-47-09985-6. s. 242-260
HVO UiO Untitled
 
2011
41 Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth.
Et felles nasjonalt tilsyn - om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn. I: Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01797-6. s. 51-73
HVO UiO Untitled
 
2010
42 Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder; Myklebust, Randi.
Med rett til å prestere. I: PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01487-6. s. 298-317
HVO Untitled
 
43 Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder; Myklebust, Randi.
With the right to perform. NERA 2010, Nordic Educational Research Association; 2010-03-11 - 2010-03-13
HVO Untitled
 
44 Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten.
Administrating Minds, Managing Hopes. The Movement toward Accountability and Individualization in Education. European Conference on Educational Research (ECER); 2010-08-25 - 2010-08-27
HVO UiO Untitled
 
2009
45 Bachmann, Kari Elisabeth.
Forskning om tilpasset opplæring. Fagseminar om tilpasset opplæring i et elevperspektiv; 2009-03-03 - 2009-03-03
HVO Untitled
 
46 Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten.
Læreplanen: en betingelse eller forventning? En sammenliknende studie av skolens respons på nye læreplaner i et styringsperspektiv. 3:e Nationella Läroplansteoretiska konferensen; 2009-10-15 - 2009-10-16
HVO UiO Untitled
 
47 Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth.
Responsibility and Accountability in Institutional Governance. The European Conference on Educational Research (ECER) 2009; 2009-09-28 - 2009-09-30
HVO UiO Untitled
 
2007
48 Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Gjesteredaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift. UKJENT 2007
HVO Untitled
 
49 Haug, Peder; Bachmann, Kari Elisabeth.
Gjesteredaktør i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 4. UKJENT 2007
HVO Untitled
 
50 Haug, Peder; Bachmann, Kari Elisabeth.
Kvalitet og tilpassing. Norsk pedagogisk tidsskrift 2007 (4) s. 265-276
HVO Untitled
 
    Vis neste liste