Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Økonomi og økologiske fotavtrykk. Luthersk Kirketidende 2020 ;Volum 155.(6) s. 184-185
MF Untitled
 
2019
2 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
What Happens to People in a Competitive Society : an Anthropological Investigation of Competition. Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 978-3-030-22132-4)
MF Untitled
 
2018
3 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Supphellen, Magne.
Ethics from Pulpits of the Church of Norway: A Self-Report Survey of Social-Ethical Issues. Journal of empirical theology 2018 ;Volum 31.(2) s. 167-193
MF NHH Untitled
 
2017
4 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Skaperverket ikke til salgs, bare til låns - hva kan kirken bidra med?. Luthersk Kirketidende 2017 ;Volum 152.(12) s. 276-279
MF Untitled
 
5 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Supphellen, Magne.
Sosialetiske tema på norske prekestoler?. Tidsskrift for praktisk teologi 2017 ;Volum 34.(2) s. 26-38
MF NHH Untitled
 
2016
6 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Teokratitankens betydning for gammeltestamentlig bibelbruk i kristen etikk. Teologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 5.(1) s. 23-44
MF Untitled
 
7 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Thank God it's Friday - eller? : et kristent syn på arbeid. Dignitas 2016 ;Volum 1.(Okt.) s. 4-11
MF Untitled
 
8 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Heiene, Gunnar Harald.
Språkbruk og dødshjelp. Vårt land 2016 s. 23-23
MF Untitled
 
2015
9 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Bjørg Seland (red.): Gud og mammon: religion og næringsliv. Teologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 4.(2) s. 200-203
MF Untitled
 
2014
10 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Bibel, fornuft og erfaring på MF. Inter Medicos 2014 ;Volum 57.(4) s. 3-3
MF Untitled
 
11 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Bjørn Holgernes: Mot til å leve. Et møte med Paul Tillichs tanker og tro. Teologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 3.(1) s. 88-90
MF Untitled
 
12 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Er det som var et sosialt, kulturelt og økologisk eksperiment i 2007, blitt stuerent i 2013 : to uttalelser fra Bispemøtet om ekteskapet. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(6) s. 133-140
MF Untitled
 
13 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Skaperordning - ikke på skraphaugen. Vårt land 2014 s. 15-15
MF Untitled
 
2013
14 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Paul Tillich. I: Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate 2013 ISBN 978-1-4094-3763-5. s. 101-111
MF Untitled
 
15 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Samlivsutvalgets innstilling - noen merknader og nyanseringer I. Luthersk Kirketidende 2013 ;Volum 148.(12) s. 332-336
MF Untitled
 
16 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Samlivsutvalgets innstilling - noen merknader og nyanseringer II. Luthersk Kirketidende 2013 ;Volum 148.(13) s. 361-366
MF Untitled
 
17 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Skriften i historisk og allment lys. Dagen : kristelig dagblad 2013 s. 23-23
MF Untitled
 
18 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Skriften og livet - sluttreplikk. Vårt land 2013 s. 14-14
MF Untitled
 
19 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Skriften og livet - sluttreplikk. Dagen : kristelig dagblad 2013 s. 30-30
MF Untitled
 
20 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Tar ikke opp vårt hovedpoeng. Vårt land 2013 s. 20-20
MF Untitled
 
21 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Uten tillit til Bibelen?. Dagen : kristelig dagblad 2013 s. 3-3
MF Untitled
 
22 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Uten tillit til Bibelen?. Vårt land 2013 s. 25-25
MF Untitled
 
2012
23 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
En sunn sjel i et sunt legeme?. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen 2012 (4) s. 26--
MF Untitled
 
2011
24 Heiene, Gunnar Harald; Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Kristen etikk : en innføring. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01803-4) 257 s.
MF Untitled
 
25 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Død på et kors - for vår skyld. Nordberg menighetsblad : Nordberg, Korsvoll, Maridalen 2011 (2) s. 4-5
MF Untitled
 
26 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
En plass på pallen : konkurransen, idretten og mennesket. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-910-8) 342 s.
MF Untitled
 
27 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Nødvendig med kommers toppidrett?. Forskning.no 2011
MF Untitled
 
28 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Svart arbeid - justert samvittighet. Vårt land 2011 s. 41-41
MF Untitled
 
29 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Toppidrett og kommersialisering. Lys og Liv 2011 ;Volum 77.(4) s. 16-17
MF Untitled
 
2010
30 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Bekken, Harald (red.): Fengselsliv og menneskeverd: tekster om skyld og sorg, soning og forsoning. Tidsskrift for teologi og kirke 2010 ;Volum 81.(4) s. 315-316
MF Untitled
 
2009
31 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Norheim, Bård E[i]rik Hallesby: Kan tru praktiserast?: teologi for kristent ungdomsarbeid. Halvårsskrift for praktisk teologi 2009 ;Volum 26.(1) s. 70-73
MF Untitled
 
32 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Ord og makt, lære og liv : retorikk, etikk og arbeidsliv; Nordhaug, O. og Hans-Ivar Kristiansen (red.): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Luthersk Kirketidende 2009 ;Volum 144.(6) s. 135-137
MF Untitled
 
33 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Isaksen, Sjur E..
Tap som svir. Sjelesorg og konkurranse. Tidsskrift for sjelesorg 2009 ;Volum 29.(4) s. 250-267
MF Untitled
 
2008
34 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Kristent miljøansvar - med Arne Garborgs Kolbotnbrev som bakteppe. Garborgdagane; 2008-08-30 - 2008-08-30
MF Untitled
 
35 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Luthersk kallsetikk relevant for en moderne forvaltningsetikk?. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 2008 ;Volum 11.(2) s. 49-67
MF Untitled
 
36 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Mills utforsker glemt terreng. Strek : sentralstimulerende magasin 2008 (3) s. 16-17
MF Untitled
 
37 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Paul Tillich. I: Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 s. 111-122
MF Untitled
 
38 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Perfektum eller presens i dåpsliturgien?. Luthersk Kirketidende 2008 ;Volum 143.(9) s. 235-237
MF Untitled
 
39 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Vinn eller forsvinn! : mennesket i konkurransesamfunnet. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 9788245006889) 358 s.
MF Untitled
 
40 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Husøy, Ole Andreas.
Går konkurransesamfunnet etter i sømmene. Kristelig Pressekontor (hjemmeside) [Avis] 2008-06-09
MF Untitled
 
41 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Nordhaug, Halvor.
Gudstjeneste og frelse. Vårt land 2008 s. 3-
MF Untitled
 
2007
42 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Teknologi og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2007 ;Volum 19.(3) s. 4-10
MF Untitled
 
43 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Verdier fungerer samlende. Menighetssøsteren : organ for Menighetssøsterhjemmets diakonifellesskap og Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet 2007 ;Volum 88.(2) s. 6-7
MF Untitled
 
2006
44 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Etiske utfordringer i tverrkulturell kommunikasjon. Innsyn 2006 (2) s. 10-15
MF Untitled
 
45 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
To nye håndbøker i etikk : Hauerwas, Stanley og Samuel Wells (red.): The Blackwell companion to Christian ethics ; Schweiker, William (red.): The Blackwell companion to religious ethics. Tidsskrift for teologi og kirke 2006 ;Volum 77.(2) s. 143-151
MF Untitled
 
2005
46 Fretheim, Kjetil; Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. I: Det Umulige nåløyet. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 978-82-05-34344-3. s. 159-171
MF Untitled
 
47 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Vulgær religionskritikk : kommentar til innspill fra Ronnie Johanson. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2005 ;Volum 17.(3) s. 49-51
MF Untitled
 
48 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Vulgær religionskritikk i Norge : noen synspunkter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2005 ;Volum 17.(1) s. 19-26
MF Untitled
 
2004
49 Sannes, Kjell Olav; Hegstad, Harald; Heiene, Gunnar; Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Etikk, tro og pluralisme : festskrift til Lars Østnor. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 8245002224) 328 s.
MF Untitled
 
50 Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Konkurransesamfunnet : noen antropologiske og etiske perspektiver. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2004 ;Volum 16.(4) s. 21-28
MF Untitled
 
    Vis neste liste