Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge; Eeg, Thomas.
Digitale testamenter? Nei takk!. Dagens næringsliv 2019 ;Volum 130.(191) s. 27-27
BI UiB UiO Untitled
 
2014
2 Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit; Kløvstad, Finn.
Ny arvelov. Oslo: Norges offentlige utredninger 2014 (ISBN 978-82-583-1190-1) ;Volum 2014.232 s. NOU - Norges offentlige utredninger(1)
BI UiB UiO Untitled
 
3 Asland, John; Hambro, Peter.
Nytt i familie- og arveretten. Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett; 2014-10-16
UiO Untitled
 
4 Asland, John; Hambro, Peter.
Særeieklausuler. Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett; 2014-10-16
UiO Untitled
 
2013
5 Hambro, Peter.
Arveplanlegging og særkullsbarn. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(1) s. 4-6
UiO Untitled
 
6 Hambro, Peter.
Forhåndssamtykke til et pliktdelskrenkende teastament. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(4) s. 275-317
UiO Untitled
 
7 Hambro, Peter.
Fremtidsfullmakter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(3/2013) s. 160-218
UiO Untitled
 
8 Hambro, Peter.
Future Powers of Attorney. I: The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited 2013 ISBN 9781846617263. s. 305-319
UiO Untitled
 
9 Hambro, Peter.
Muntlige avtaler av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og samlivsbrudd. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(3) s. 8-9
UiO Untitled
 
10 Hambro, Peter.
The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited 2013 (ISBN 9781846617263) 412 s.
UiO Untitled
 
11 Hambro, Peter.
Tolking av en ektepakt og avtale og grensen livsdiposisjon. Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 20113. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 11-12
UiO Untitled
 
2012
12 Asland, John; Hambro, Peter.
Når kan et uskiftet bo anses skiftet ved utdelinger til arvingene?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 ;Volum 10.(2) s. 95-122
UiO Untitled
 
13 Hambro, Peter.
Arverett. Spørsmål om fradømmelse av arv og rett til forsikring. Al. § 73. Agder lagmannsretts dom av 18. oktober 2011 (LA-2011-14211). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 7-7
UiO Untitled
 
14 Hambro, Peter.
Familierett. Litteratur. Örjan Teleman "Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 13-14
UiO Untitled
 
15 Hambro, Peter.
Familierett. Tolking av ektepakt og vederlag etter el. § 46 andre ledd - Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2011 (LB-2011-3079). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 14-15
UiO Untitled
 
16 Hambro, Peter.
Fast eiendom. Litteratur. Thor Falkanger "Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave", Universitetsforlaget, Oslo 2011, 404 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 16-16
UiO Untitled
 
17 Hambro, Peter.
Kontraktrett. Litteratur. Trygve Bergsåker "Pengekravsrett", 2. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 397 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 24-24
UiO Untitled
 
18 Hambro, Peter.
Kontraktsrett. Litteratur. Geir Woxholth "Avtalerett", 8. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012, 448 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 24-24
UiO Untitled
 
19 Hambro, Peter.
Litteratur. Aslak Syse, Moren Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad, "Pasientskaderett". Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 597 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 11-11
UiO Untitled
 
20 Kjelland, Morten; Hambro, Peter.
NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 ;Volum 2012.(2) s. 11-13
UiO Untitled
 
2011
21 Asland, John; Hambro, Peter.
Når er et uskiftet bo skiftet? Forholdet til reglene om arveforskudd og gaver. Seminar i familie- og arverett; 2011-03-03
UiO Untitled
 
22 Hambro, Peter.
Arverett. Al. § 49 - formkravene for testamenter. Borgarting lagmannsretts dom 4. februar 2011 (LB-2010-55667) og Eidsivating lagmannsrett 16. desember 2010 (LB-2010-72632). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 8-9
UiO Untitled
 
23 Hambro, Peter.
Arverett. Bortfall av testament annet ledd annet punktum. Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2011 (LB-2010-79362). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 7-8
UiO Untitled
 
24 Hambro, Peter.
Arverett. Grensen livs- dødsdisposisjon. Opprettelse av ektepakt om særeie og overføringer som gave til ektefellen. Ektepakten ansett som en dødsdisposisjon. Samme dom som ovenfor av Eidsivating lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 9-10
UiO Untitled
 
25 Hambro, Peter.
Arverett. Naturalutlegg etter skifteloven § 63 annet ledd - Høyesteretts dom 22. desember 2010 (HR-2010-2199-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 5-6
UiO Untitled
 
26 Hambro, Peter.
Arverett. Ny arvelov - forberedelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) s. 6-6
UiO Untitled
 
27 Hambro, Peter.
Familierett. Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2011 (LB-2010-1077921). Ektepakt med "avtrappingsklausul" mm. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) s. 13-14
UiO Untitled
 
28 Hambro, Peter.
Familierett. Vederlagskrav etter endt samboerforhold - Agder lagmannsrett 28. oktober 2010 og Borgarting lagmannsrett 7. desember 2010. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 16-17
UiO Untitled
 
29 Hambro, Peter.
Familierett. Vederlagskrav mellom samboere. Hålogaland lagmannsretts dom 1. februar 2011 (LH-2011-157967). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 15-
UiO Untitled
 
30 Hambro, Peter.
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner : en oppdatering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 ;Volum 9.(2) s. 127-167
UiO Untitled
 
31 Hambro, Peter.
Litteratur. Bokomtale. Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 5-
UiO Untitled
 
32 Hambro, Peter.
Litteratur. Bokomtale. Äktenskapsbalken. En kommentar. Laars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen. Norstedts blå bibliotek 2010, 536 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 15-16
UiO Untitled
 
33 Hambro, Peter.
Litteratur. Ola Rygg, Oluf Skarpnes og Thor Falkanger: Odelsloven. Kommentarutgave, 5. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 380 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) s. 17-17
UiO Untitled
 
2010
34 Hambro, Peter.
Arverett. Inhabile vitner, al. §61 - Høyesteretts dom 4.juni 2010 (HR-2010-959-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 8-9
UiO Untitled
 
35 Hambro, Peter.
Arverett. Naturalutlegg ved skifte. Skiftelovens § 61 annet ledd andre punktum - Høyesteretts dom 26. november 2009 (HR-2009-2232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (1) s. 8-9
UiO Untitled
 
36 Hambro, Peter.
Familierett. Ekteskapsloven §48 - Agder lagmannsretts dom 25. mars 2010 (LA-2009-176105). Overdragelse av fast eiendom. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 9-10
UiO Untitled
 
37 Hambro, Peter.
Innfortolkning av fraskrivelse av skjevdelingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010 ;Volum 3-4. s. 194-210
UiO Untitled
 
38 Hambro, Peter.
Litteratur. Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010. 483 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 14-14
UiO Untitled
 
39 Hambro, Peter.
Tilbakekall av testamenter. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205398207) 285 s.
UiO Untitled
 
2009
40 Asland, John; Hambro, Peter.
New Developments and Expansion of Relationships Covered by Norwegian Law?. I: The International Survey of Family Law 2009 Edition. Bristol: Jordan Publishing Limited 2009 ISBN 978-1-84661-182-7. s. 375-384
UiO Untitled
 
41 Hambro, Peter.
Arbeidsrett. Al § 19 - gavesalg/omstøtelse. Tre dommer fra Agder lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (2) s. 10-11
UiO Untitled
 
42 Hambro, Peter.
Arverett. Arveloven § 61 - Eidsivating lagmannsretts dom 23. september 2009 (LE-2009-35784). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (4) s. 7-8
UiO Untitled
 
43 Hambro, Peter.
Arverett. Avkortning. § 38 og § 40 Borgarting lagmannsretts dom 11. mai 2009 (LB-2008-117674). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 12-13
UiO Untitled
 
44 Hambro, Peter.
Arverett. Bortfall av testament - Hålogaland lagmannsrett 3. mars 2009 (LH-2009-172266). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (2) s. 9-9
UiO Untitled
 
45 Hambro, Peter.
Arverett. Muntlig nødtestament -al. § 51 første ledd. Gulating lagmannsrett 23. desember 2008 (LG-2009-123005). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (2) s. 9-10
UiO Untitled
 
46 Hambro, Peter.
Arverett. Overdragelse av leilighet fra mor til sønn vurderes som en dødsdisposisjon - Høyesteretts dom 25. november 2008 (HR-2008-2039-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 16-17
UiO Untitled
 
47 Hambro, Peter.
Arverett. Pliktdel. Al. § 30 - fordeling av gjenstander i testament. Avkortning - §§ 38 og 40 - Agder lagmannsretts dom 16. mars 2009 (LA-2008-130879). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 10-11
UiO Untitled
 
48 Hambro, Peter.
Arverett. Uskifte Al. § 19 - flere gaver fra uskiftebo til samme arving. Vederlagskrav etter § 27 - Hålogaland lagmannsretts dom 22. april 2009 (LH-2008-180463). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 9-10
UiO Untitled
 
49 Hambro, Peter.
Familierett. Gaver fra hustru til ektefelle kjent ugyldig på grunn av bristende forutsetninger - Gulating lagmannsretts dom 12. juni 2009 2009 (LG-2008-176996). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 15-16
UiO Untitled
 
50 Hambro, Peter.
Litteratur. Anne Louise Bormann Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 13-14
UiO Untitled
 
    Vis neste liste