Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 246 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Cretois, Benjamin; Linnell, John Durrus; Grainger, Matthew; Nilsen, Erlend Birkeland; Rød, Jan Ketil.
Hunters as citizen scientists: Contributions to biodiversity monitoring in Europe. Global Ecology and Conservation 2020
NINA NTNU Untitled
 
2 Dobson, A.D.M.; Milner-Gulland, E.J.; Aebischer, Nicholas J.; Beale, Colin M.; Brozovic, Robert; Coals, Peter; Critchlow, Rob; Dancer, Anthony; Greve, Michelle; Hinsley, Amy; Ibbett, Harriet; Johnston, Alison; Kuiper, Timothy; Le Comber, Steven; Mahood, Simon P.; Moore, Jennifer F.; Nilsen, Erlend Birkeland; Pocock, Michael J.O.; Quinn, Anthony; Travers, Henry; Wilfred, Paulo; Wright, Joss; Keane, Aidan.
Making Messy Data Work for Conservation. One Earth 2020 ;Volume 2.
NINA Untitled
 
3 Eriksen, Lasse Frost; Nilsen, Erlend Birkeland; Andersen, Oddgeir.
Grouse monitoring in Norway. Trolltunga black grouse workshop; 2020-01-28 - 2020-01-28
NINA Untitled
 
4 Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård Gunnar; Økland, Tonje.
Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4586-9) 94 p. NINA rapport(1827)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
5 Grainger, Matthew; Bolam, Friederike C.; Stewart, Gavin B.; Nilsen, Erlend Birkeland.
Evidence synthesis for tackling research waste. Nature Ecology and Evolution 2020 ;Volume 4.(4) p. 495-497
NINA Untitled
 
6 Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Nina Johanna; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nielsen, Anders; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Velle, Gaute.
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES). Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2020 (ISBN 978-82-8259-334-2) 157 p. VKM Report(2020:01)
MET NIBIO NINA NORCE UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
7 Linnell, John Durrus; Cretois, Benjamin; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Kaczensky, Petra; Van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Kaltenborn, Bjørn Petter.
The challenges and opportunities of coexisting with wild ungulates in the human-dominated landscapes of Europe's Anthropocene. Biological Conservation 2020 ;Volume 244:108500. p. 1-12
NINA NTNU Untitled
 
8 Mattisson, Jenny; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4612-5) 23 p. NINA rapport(1846)
NINA Untitled
 
9 Nilsen, Erlend Birkeland.
Hønsefugler. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. p. 81-85
NINA Untitled
 
10 Nilsen, Erlend Birkeland; Bowler, Diana Elizabeth; Linnell, John Durrus.
Exploratory and confirmatory research in the open science era. Journal of Applied Ecology 2020
NINA Untitled
 
11 Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans Christian; Hagen, Bjørn-Roar.
Survival and Migration of Rock Ptarmigan in Central Scandinavia. Frontiers in Ecology and Evolution 2020 ;Volume 8. p. -
NORD NINA Untitled
 
12 Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hole, Lars Robert; Hindar, Kjetil; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Nielsen, Anders; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute.
A CITES Risk assessment for polar bear (Ursus maritimus). Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 2020 (ISBN 978-82-8259-344-1) 85 p. VKM Report(06)
FHI MET NINA UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
2019
13 Andrén, Henrik; Hobbs, N. Thompson; Aronsson, Malin; Brøseth, Henrik; Chapron, Guillaume; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, Jens; Nilsen, Erlend Birkeland.
Harvest models of small populations of a large carnivore using Bayesian forecasting. Ecological Applications 2019
NINA Untitled
 
14 Bowler, Diana Elizabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Bischof, Richard; OHara, Robert Brian; Yu, Thin Thin; Oo, Tun; Aung, Myint; Linnell, John Durrus.
Integrating data from different survey types for population monitoring of an endangered species: the case of the Eld’s deer. Scientific Reports 2019 ;Volume 9. p. -
NINA NTNU NMBU Untitled
 
15 Eriksen, Lasse Frost; Ringsby, Thor Harald; Pedersen, Hans Christian; Nilsen, Erlend Birkeland.
Optimal clutch size in willow ptarmigan (Lagopus lagopus). 4th Conference of the Norwegian Ecological Society; 2019-02-11 - 2019-02-13
NORD NINA NTNU Untitled
 
16 Fuglei, Eva; Henden, John-André; Callahan, Chris T.; Gilg, Olivier; Hansen, Jannik; Ims, Rolf Anker; Isaev, Arkady P.; Lang, Johannes; McIntyre, Carol L.; Merizon, Richard A.; Mineev, Oleg Y.; Mineev, Yuri N.; Mossop, Dave; Nielsen, Olafur K.; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Åshild Ønvik; Schmidt, Niels Martin; Sittler, Benoit; Willebrand, Maria Hörnell; Martin, Kathy.
Circumpolar status of Arctic ptarmigan: Population dynamics and trends. Ambio 2019 p. 1-13
HINN NINA NPI UiT Untitled
 
17 Grainger, Matthew; Nilsen, Erlend Birkeland.
Need for transparent and repeatable conservation frameworks: reply to Child et al. 2019. Conservation Biology 2019
NINA Untitled
 
18 Hayward, M.W.; Edwards, S.; Fancourt, B.A.; Linnell, John Durrus; Nilsen, Erlend Birkeland.
Top-down control of ecosystems and the case for rewilding: does it all add up?. I: Rewilding. Cambridge University Press 2019 ISBN 978-1-10847267-8. p. 325-354
NINA Untitled
 
19 Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Pedersen, Hans Christian; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse Frost; Bowler, Diana Elizabeth; Andersen, Oddgeir; Berge, Siw Elisabeth; Hagen, Bjørn-Roar; Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland.
Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3410-8) 47 p. NINA rapport(1664)
NORD HINN NINA Untitled
 
20 Moa, Pål Fossland; Andersen, Oddgeir; Grande, Jorunn; Åberg, Tord; Nilsen, Erlend Birkeland.
Spørreundersøkelse blant rypejegere i Lierne 2018. : Nord universitet 2019 (ISBN 978-82-7456-797-9) 49 p. Nord universitet / FoU-rapport(36)
NORD NINA Untitled
 
21 Nielsen, Anders; Dolmen, Dag; Höglund, Jacob; Kausrud, Kyrre; Malmstrøm, Martin; Taugbøl, Annette; Vrålstad, Trude; Ytrehus, Bjørnar; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Velle, Gaute.
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the pathogenic fungi Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-320-5) 165 p. VKM Report(2019:4)
NINA NORCE NTNU UiB UiO VETINST Untitled
 
22 Nilsen, Erlend Birkeland.
Evidence Synthesis and FAIR Data Management. Evidence Synthesis Workshop at NINA; 2019-03-20 - 2019-03-20
NINA Untitled
 
23 Nilsen, Erlend Birkeland.
FAIR dataforvaltning: Hva er det, og hva betyr det i praksis?. Framtidas miljødtaløsninger; 2019-09-26
NINA Untitled
 
24 Nilsen, Erlend Birkeland.
Grouse management in Norway. Besøk fra Skottland (John Muir stiftelsen); 2019-05-28
NINA Untitled
 
25 Nilsen, Erlend Birkeland.
Hønsefugl. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. p. 83-87
NINA Untitled
 
26 Nilsen, Erlend Birkeland.
Hønsefugler. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. p. 150-154
NINA Untitled
 
27 Nilsen, Erlend Birkeland.
Kommunisering av usikkerhet fra forskning og kunnskapssynteser. Møte i Vitenskapskomiteen for mat og miljø; 2019-12-02
NINA Untitled
 
28 Nilsen, Erlend Birkeland.
Lirypeforskning på NINA: Hva har vi lært – og hva mer bør vi lære?. Avdelingsmøte, viltseksjonen, Miljødirektoratet; 2019-02-11 - 2019-02-11
NINA Untitled
 
29 Nilsen, Erlend Birkeland.
Lirypenes bestandssituasjon og økologi: Hva vet vi – og hva vet vi ikke?. Årsmøte, Inntrøndelag fuglehundklubb; 2019-11-27
NINA Untitled
 
30 Nilsen, Erlend Birkeland.
Oppsummering av resultater fra prosjektet "Bærekraftig høsting av småvilt som grunnlag for lokal verdiskapning". Avslutningskonferanse; 2019-01-31 - 2019-01-31
NINA Untitled
 
31 Nilsen, Erlend Birkeland.
Research in at science-policy interface: REFLECTOINS AT THE END OF THE SEMINAR. Seminar - NINA; 2019-04-11 - 2019-04-12
NINA Untitled
 
32 Nilsen, Erlend Birkeland.
Towards FAIR management of Norwegian ecological data?. Living Norway seminar 2019: FAIR DATA MANAGEMENT AND OPEN SCIENCE IN ECOLOGY, WILDLIFE MANAGEMENT AND CONSERVATION; 2019-06-11 - 2019-06-12
NINA Untitled
 
33 Nilsen, Erlend Birkeland.
Using harvest bag data to tackle wildlife crime. Workshop on "Using opbservational data to tackle wildlife crime", University of Oxford; 2019-03-25 - 2019-03-25
NINA Untitled
 
34 Nilsen, Erlend Birkeland.
Willow ptarmigan demography, population dynamics and management challenges in a shifting climate. Gjesteforelesning i forbindelse med PhD disuptas; 2019-02-27 - 2019-02-27
NINA Untitled
 
35 Nilsen, Erlend Birkeland; Finstad, Anders Gravbrøt; Dag, Endresen.
Biodiversity informatics in ecological sciences. Norwegian Oikos conference; 2019-02-11 - 2019-02-12
NINA NTNU Untitled
 
36 Nilsen, Erlend Birkeland; Grainger, Matthew.
Gaupebestanden i Norge – Bestandsmodellering og høstingsstrategier. Fagdag for rovviltforltningen; 2019-10-30
NINA Untitled
 
37 Nilsen, Erlend Birkeland; Kvasnes, Mikkel Andreas; Mattisson, Jenny; Bevanger, Kjetil Modolv; Staverløkk, Arnstein.
Spurvefugl - Modellbaserte indikatorverdier og ny referansetilstand. Fagdag - Naturindeks for Norge; 2019-02-15
NINA Untitled
 
38 Nilsen, Erlend Birkeland; Mattisson, Jenny.
Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 18 p. NINA rapport(1655)
NINA Untitled
 
39 Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Bowler, Diana Elizabeth; Eriksen, Lasse Frost.
DATA SHOULD BE UNITED! Integrating data from various sources. Annual Meeting of the British Ecological Society 2019; 2019-12-13
NINA NORD NTNU Untitled
 
40 Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Kausrud, Kyrre; Nilsen, Erlend Birkeland; Øien, Nils Inge; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars R; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nielsen, Anders; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute.
A CITES risk assessment for the common minke whale (Balaneoptera acutorostrata). Scientific opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-326-7) 57 p. VKM Report(2019:10)
HAVFORSK MET NINA UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
41 Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Rimstad, Espen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders; Velle, Gaute.
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-330-4) 111 p. VKM Report(2019:15)
HAVFORSK MET NINA NORCE UIA UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
42 Solberg, Erling Johan; Rivrud, Inger Maren; Nilsen, Erlend Birkeland; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle.
Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3413-9) 98 p. NINA rapport(1667)
NIBIO NINA UiO Untitled
 
43 Tovmo, Mari; Odden, John; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend Birkeland.
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3427-6) 24 p. NINA rapport(1679)
NINA Untitled
 
2018
44 Breisjøberget, Jo Inge; Odden, Morten; Storaas, Torstein; Nilsen, Erlend Birkeland; Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn.
Harvesting a red-listed species: determinant factors for willow ptarmigan harvest rates, bag sizes, and hunting efforts in Norway. European Journal of Wildlife Research 2018 ;Volume 64.(5)
HINN NINA Untitled
 
45 Duthie, A. Bradley; Cusack, Jeremy J.; Jones, Isabel L.; Minderman, Jeroen; Nilsen, Erlend Birkeland; Pozo, Rocio A.; Rakotonarivo, O. Sarobidy; Van Moorter, Bram; Bunnefeld, Nils.
GMSE: An r package for generalised management strategy evaluation. Methods in Ecology and Evolution 2018 ;Volume 9.(12) p. 2396-2401
NINA Untitled
 
46 Endresen, Dag Terje Filip; Finstad, Anders Gravbrøt; Skyttner, Markus; Nilsen, Erlend Birkeland.
Scientific reuse of openly published biodiversity information: Programmatic access to and analysis of primary biodiversity information using R. Nordic Oikos 2018, pre-conference R workshop; 2018-02-18 - 2018-02-19
NINA NTNU UiO Untitled
 
47 Eriksen, Lasse Frost; Grande, Jorunn; Moa, Pål Fossland; Rohde, Thomas; Nilsen, Erlend Birkeland.
Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3099-5) ;Volume 1375.41 p. NINA rapport(1375)
NORD NINA Untitled
 
48 Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland.
Quantifying risk of overharvest when implementation is uncertain. Journal of Applied Ecology 2018 ;Volume 55.(2) p. 482-493
NORD HINN NINA Untitled
 
49 Follestad, Arne; Nilsen, Erlend Birkeland; Eide, Nina Elisabeth.
Kunnskapsmangler for jaktbart småvilt. Workshop om kunnskapsbasert forvaltning av småvilt; 2018-06-11
NINA Untitled
 
50 Heier, Simon.
Forholdet mellom utvalgte klimavariabler og hekkebiologien hos liryper Lagopus lagopus i Midt-Norge. Norges miljø- og biotenskapelig universitet (NMBU): Norges miljø- og biotenskapelig universitet (NMBU) 2018 36 p.
NINA NMBU Untitled
 
    Show next list