Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2020
1 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Dillinger, Benno Nikolaus; Venter, Alexander Samuel; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3481-8) NINA rapport(1727)
NINA Untitled
 
2 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Nowell, Megan Sara; Dillinger, Benno Nikolaus; Syverhuset, Anne Olga; Evju, Marianne.
Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3492-4) 31 s. NINA Temahefte(75)
NINA Untitled
 
3 Stange, Erik; Venter, Alexander Samuel; Dillinger, Benno Nikolaus; Sydenham, Markus A. K..
Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3456-6) 45 s. NINA rapport(1706)
NINA Untitled
 
2019
4 Jacobsen, Rannveig Margrete; Dillinger, Benno; Blumentrath, Stefan; Framstad, Erik.
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3412-2) 109 s. NINA rapport(1666)
NINA Untitled
 
5 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Dillinger, Benno.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. Trondheim, Oslo, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3439-9) 77 s. NINA rapport(1689)
NINA Untitled