Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-6 of 6

2020
1 Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein; Vatne, Torun.
Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies 2020 ;Volume 29. p. -
FRAMBU UiO Untitled
 
2019
2 Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Vatne, Torun.
Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal 2019 p. 1-10
FRAMBU UiO Untitled
 
3 Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister.
The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien 2019 ;Volume 47.(1) p. 20-35
FRAMBU UiO Untitled
 
2015
4 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology 2015 ;Volume 40.(7) p. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
2014
5 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology 2014 ;Volume 40.(7) p. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
2011
6 Oppedal, Brit; Jensen, Laila; Seglem, Karoline Brobakke; Haukeland, Yngvild B..
Etter bosettingen: Psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt 2011 (ISBN 978-82-8082-482-0) 50 p. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt(2011:8)
FHI Untitled