Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 161 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2022
1 Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; Harrison, Sabine M.; Vang, Birthe; Brunton, Nigel P.; Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fatty acid profile of cooked leg meat and raw hepatopancreas of red king crab (Paralithodes camtschaticus) during three-month live holding without feeding at 5 and 10 °C. Journal of Food Composition and Analysis 2022 ;Volum 105. s. 1-11
NOFIMA UiT Untitled
 
2021
2 Eilertsen, Hans Christian; Elvevoll, Edel O.; Giæver, Ingeborg Hulda; Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Svalheim, Ragnhild Aven; Vang, Birthe; Siikavuopio, Sten Ivar; Dragøy, Ragnhild; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen Holst; Hustad, Anette; Eilertsen, Karl-Erik.
Inclusion of photoautotrophic cultivated diatom biomass in salmon feed can deter lice. PLOS ONE 2021 ;Volum 16.(7) s. -
NOFIMA UiT Untitled
 
3 Humborstad, Odd Børre; Eliassen, Lasse Krøger; Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Hjelset, Ann Merete.
Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea. Marine Pollution Bulletin 2021 ;Volum 173, Part A. s. 1-7
NOFIMA UiO HAVFORSK Untitled
 
4 Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Lindberg, Stein-Kato; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Comparative quality evaluation of processed clusters obtained from red king crab (Paralithodes camtschaticus) typical of spring and autumn harvests in the Barents Sea. Food Control 2021 ;Volum 123. s. 1-10
NOFIMA Untitled
 
5 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Martinsen, Gustav; Siikavuopio, Sten Ivar.
Varmebehandling av snøkrabbecluster. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2021 ;Volum 31.(1 - Spesialutg. Snøkrabbe) s. 6-12
NOFIMA Untitled
 
6 Mota, Vasco; Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip.
Physiological responses to live air transport of red king crab (Paralithodes camtschaticus). Fisheries Research 2021 ;Volum 237. s. 1-6
NOFIMA Untitled
 
7 Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten.
Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-671-9) 12 s. Nofima rapportserie(7/2021)
NOFIMA Untitled
 
8 Siikavuopio, Sten Ivar.
Enorm etterspørsel etter pukkellaks: Ser du forskjellen?. nrk.no/tromsogfinnmark [Internett] 2021-07-05
NOFIMA Untitled
 
9 Siikavuopio, Sten Ivar.
Nydelig! Her får statsråden prøvesmake den utskjelte og forhatte pukkellaksen. iFinnmark, Nordlys, Helgelendingen, Avisa Nordland [Avis] 2021-07-07
NOFIMA Untitled
 
10 Siikavuopio, Sten Ivar.
Statsråden traff blink på blindtest av laks. iTromsø, Fremtid i nord, Folkebladet, Vesterålen [Avis] 2021-07-06
NOFIMA Untitled
 
11 Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2021 ;Volum 31.(1 - Spesialutg. Snøkrabbe) s. 1-5
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
12 Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav.
Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-688-7) 11 s. Nofima rapportserie(25/2021)
NOFIMA HAVFORSK Untitled
 
13 Solstad, Runar Gjerp; Descomps, Alexandre; Siikavuopio, Sten Ivar; Karstad, Rasmus Tørnes; Vang, Birthe; Whitaker, Ragnhild Dragøy.
First observation of seasonal variations in the meat and co-products of the snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea. Scientific Reports 2021 ;Volum 11. s. -
UiT NOFIMA Untitled
 
14 Utne-Palm, Anne Christine; Siikavuopio, Sten Ivar; Jørgensen, Terje; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Thesslund, Tina; Saltskår, Jostein; Anders, Neil; Humborstad, Odd Børre.
Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021 24 s. Rapport fra havforskningen(2021 - 38)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
15 Voldnes, Gøril; Siikavuopio, Sten Ivar; Lorentzen, Grete Elisabeth; Kvalvik, Ingrid; Hogrenning, Egil; Dragøy, Ragnhild; Johansen, Anne-May.
Snøkrabbe - fortsatt et sjømateventyr?. kystogfjord.no, nofima.no [Internett] 2021-02-20
NOFIMA Untitled
 
2020
16 Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild.
Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-635-1) 21 s. Nofima rapportserie(20/2020)
NOFIMA UiT Untitled
 
17 Imsland, Albert; Roth, Bjørn; Christensen, Line Bach; Siikavuopio, Sten Ivar; Foss, Atle.
Effects of short-term starvation periods on flesh quality in Arctic charr (Salvelinus alpinus) in different seasons. Aquaculture Research 2020 ;Volum 51.(10) s. 4022-4029
NOFIMA UiB Untitled
 
18 James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Christie, Hartvig C.
Norges første oppdrettsanlegg for kråkeboller på land har åpnet. forskning.no [Internett] 2020-02-06
NIVA NOFIMA Untitled
 
19 Lorentzen, Grete Elisabeth; Hustad, Anette; Lian, Federico; Grip, Adrian Eyser; Schrødter, Espen; Medeiros, Tatiana; Siikavuopio, Sten Ivar.
Effect of freezing methods, frozen storage time, and thawing methods on the quality of mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2020 ;Volum 123. s. 1-8
NOFIMA NTNU Untitled
 
20 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar.
Live holding of snow crab (Chionoecetes opilio) at 1 and 5 °C without feeding — Quality of processed clusters. Food Control 2020 ;Volum 114. s. -
NOFIMA Untitled
 
21 Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette.
Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-660-3) 18 s. Nofima rapportserie(43/2020)
NOFIMA Untitled
 
22 Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar.
Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-634-4) 10 s. Nofima rapportserie(18/2020)
NOFIMA Untitled
 
23 Siikavuopio, Sten Ivar.
Kongekrabbe gir "gullrush" i Troms. nrk.no/tromsogfinnmark [Internett] 2020-01-18
NOFIMA Untitled
 
24 Siikavuopio, Sten Ivar.
Lovund Laks vil lokke villfisk inn i lakseanlegg. Der skal den fôres opp til topp kvalitet for markedet. intrafish.no [Internett] 2020-11-20
NOFIMA Untitled
 
25 Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle.
Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-624-5) 15 s. Nofima rapportserie(7/2020)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2019
26 Bakke, Snorre; Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou.
Thermal behaviour of edible crab Cancer pagurus Linnaeus, 1758 in coastal Norway. Fauna Norvegica 2019 ;Volum 39. s. 1-11
MF NOFIMA UiT Untitled
 
27 Foss, Atle; Siikavuopio, Sten Ivar; Imsland, Albert.
Effects of altered photoperiod regimes during winter on growth and gonadosomatic index in Arctic charr (Salvelinus alpinus) reared in freshwater. Aquaculture Research 2019 s. 1-7
NOFIMA UiB Untitled
 
28 James, Philip; Izquierdo-Gomez, David; Siikavuopio, Sten Ivar.
Use of reflex indicators for measuring vitality and mortality of the snow crab (Chionoecetes opilio) in captivity. Aquaculture Research 2019 ;Volum 50.(4) s. 1321-1328
NOFIMA Untitled
 
29 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar.
Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2019 ;Volum 108. s. 283-288
NOFIMA NTNU Untitled
 
30 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar.
Quality parameters of processed clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) - Effects of live holding at 5 and 10°C up to 92 days without feeding. Food Control 2019 ;Volum 95. s. 142-149
NOFIMA Untitled
 
31 Nilsen, Kåre Tormod; Siikavuopio, Sten Ivar; Aune, Magnus.
Kongekrabbens vandring fra øst mot vest: hva kan vi lære av fangsthistorikk?. Tromsø: Akvaplan-niva AS 2019 (ISBN 978-82-449-0072-0) 22 s. Akvaplan-niva rapport(APN-7805-2)
NOFIMA Untitled
 
32 Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica.
Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-597-2) 12 s. Nofima rapportserie(18/2019)
NOFIMA Untitled
 
33 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Siikavuopio, Sten Ivar.
Sameksistens – vi e i lag. Møte med Akvaplan-Niva; 2019-01-22
NOFIMA Untitled
 
34 Siikavuopio, Sten Ivar.
Vil fange kråkeboller med drone. forskning.no [Internett] 2019-01-02
NOFIMA Untitled
 
35 Siikavuopio, Sten Ivar; Bakke, Snorre; Sæther, Bjørn-Steinar; Thesslund, Tina; Christiansen, Jørgen Schou.
Temperature selection and the final thermal preferendum of snow crab (Chionoecetes opilio, Decapoda) from the Barents Sea. Polar Biology 2019 ;Volum 42.(10) s. 1911-1914
MF NOFIMA UiT Untitled
 
36 Siikavuopio, Sten Ivar; Haugan, Erling; Hustad, Anette.
Sammenlikning av to modeller av kommersielle kongekrabbeteiner med tanke på fangsteffektivitet og seleksjon. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-611-5) 8 s. Nofima rapportserie(32/2019)
NOFIMA Untitled
 
37 Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio. Aquaculture Research 2019 ;Volum 50.(2) s. 550-556
NOFIMA Untitled
 
38 Siikavuopio, Sten Ivar; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Verdens fremste på krabbe. Næringsnytte 2019 ;Volum 9. s. 34-35
NOFIMA Untitled
 
2018
39 Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Siikavuopio, Sten Ivar.
Center for Capture-Based Aquaculture. 48th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2018-10-15 - 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
40 James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug.
A Guide to the Sea Urchin Reprodctive Cycle and Staging Sea Urchin Gonad Samples - Second Edition. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-546-0) 23 s.
NOFIMA Untitled
 
41 Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana.
Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters. Food Control 2018 ;Volum 92. s. 255-266
NOFIMA Untitled
 
42 Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar.
Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-540-8) 12 s. Nofima rapportserie(6/2018)
NOFIMA Untitled
 
43 Siikavuopio, Sten Ivar.
Fangstforbedring for å sikre en mer bærekraftig fangst av kongekrabbe. FoU-samling 2018 Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur; 2018-11-26 - 2018-11-27
NOFIMA Untitled
 
44 Siikavuopio, Sten Ivar.
Ny kongekrabbeteine halverer fangsten av småkrabber. fiskeribladet.no/tekfisk [Internett] 2018-07-04
NOFIMA Untitled
 
45 Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina; Hustad, Anette.
Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-541-5) 13 s. Nofima rapportserie(7/2018)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
46 Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre.
Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio). Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-550-7) 12 s. Nofima rapportserie(14/2018)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2017
47 James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar.
Efficiency of trap type, soak time and bait type and quantities for harvesting the sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis (Muller) in Norway. Fisheries Research 2017 ;Volum 193. s. 15-20
NOFIMA Untitled
 
48 James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Wyatt Reguera, Tomas.
Measuring density effects on growth and survival of two size classes of juvenile sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) held in sea-based holding systems and impacts on holding system design and management. Aquaculture Research 2017 ;Volum 48.(11) s. 5541-5549
NOFIMA Untitled
 
49 Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle.
Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017. Oslo: Bellona 2017 75 s.
HAVFORSK OCEAN MF NIBIO NOFIMA NTNU VETINST Untitled
 
50 Lindberg, Diana; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Lorentzen, Grete Elisabeth; Whitaker, Ragnhild.
Evaluation the efficiency of commercial inhibitors in preventing blueing in snow crab. Bioprosp_17; 2017-03-08 - 2017-03-10
NOFIMA Untitled
 
    Vis neste liste