Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-20 of 20

2020
1 Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik.
Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging. Lillestrøm: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 2020 (ISBN 978-82-8257-059-6) 92 p.
KRUS NTNU OUS STO Untitled
 
2 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Hard cases make bad law? Preventive detention and the 22 July case. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2020 ;Volume 43.(2) p. 71-84
KRUS Untitled
 
3 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i loven om forvaring. Forskersonen.no 2020
KRUS Untitled
 
4 Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Får siktede korrekt varetektsfradrag i forbindelse med isolasjon?. Rett24.no 2020
KRUS Untitled
 
5 Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Likhet for loven? Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(6) p. 368-387
KRUS Untitled
 
2019
6 Storvik, Birgitte Langset; Halvorsen, Erik; Kawaia, Naima.
Rapportlære for kriminalomsorgen. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2528-6) 140 p.
KRUS Untitled
 
7 Søndenaa, Erik; Friestad, Christine; Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Criminal Responsibility and challenges in the criminal justice system for people with intelletucal disability in Norway. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2019 ;Volume 7.(1) p. 97-109
KRUS NTNU OUS STO Untitled
 
2017
8 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Forvaring i 22. juli-saken.
KRUS Untitled
 
9 Storvik, Birgitte Langset.
Straffegjennomføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-45649-8) 520 p.
KRUS Untitled
 
2015
10 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Horn, Thomas.
Forvaring i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå: Mellom prinsipper og pragmatisme. NSfK Research Seminar 2015; 2015-05-04 - 2015-05-06
KRUS UiO Untitled
 
2013
11 Storvik, Birgitte Langset.
Forvaringsstraff. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 9788202405649) 217 p.
KRUS Untitled
 
2011
12 Storvik, Birgitte Langset.
Straffegjennomføring : etter lov av 18. mai 2001 nr. 21. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 (ISBN 978-82-7634-936-8) 442 p.
KRUS Untitled
 
13 Storvik, Birgitte Langset; Fjøsne, Karianne Lahr.
Bosetting og tilbakeføring, inntrykk fra studietur til USA. Aktuelt for kriminalomsorgen 2011 ;Volume 21.(1) p. 17-19
KRUS Untitled
 
2007
14 Storvik, Birgitte Langset.
Straffegjennomføring og straffutmåling : rettsavgjørelser, uttalelser fra Sivilombudsmannen, kommentarer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 (ISBN 978-82-7634-758-6) 167 p.
KRUS Untitled
 
2006
15 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Forvaring og utvikling for perioden 2002-2006. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2006 ;Volume 93.(1) p. 51-67
KRUS Untitled
 
16 Storvik, Birgitte Langset.
Betjentrollen og straffegjennomføringsloven. I: Fengslet som endringsarena : bok for fengselsbetjenter : en artikkelsamling om noen sentrale emner i kriminalomsorgen. Oslo: KRUS 2006 ISBN 82-91910-66-9. p. 110-117
KRUS Untitled
 
17 Storvik, Birgitte Langset; Engh, Christine.
Løslot kvinnen. Aftenposten aften [Newspaper] 2006-12-14
KRUS Untitled
 
2005
18 Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset.
Hva er forvaring?. Dagbladet 2005
KRUS Untitled
 
2003
19 Storvik, Birgitte Langset.
Straffegjennomføring : etter lov av 18. mai 2001 nr 21. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2003 (ISBN 82-7634-511-5) 332 p.
KRUS Untitled
 
1999
20 Storvik, Birgitte Langset.
Håndbok i fangesakbehandling. Oslo: KRUS 1999 (ISBN 8291910103) 61 p. KRUS - håndbøker(1/1999)
KRUS Untitled