Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 469 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next >>

2019
1 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Utdanningsvalg og fremtidig yrke. En rapport til Kompetansebehovsutvalget fra et prosjekt ved videregående skoler i Trøndelag.. : Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) NTNU 2019 (ISBN 978-82-7575-206-0) 119 p.
NTNU Untitled
 
2 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
A longitudinal study of factors predicting students’ intentions to leave upper secondary school in Norway. Social Psychology of Education 2019 ;Volume 22. p. 1259-1279
NTNU Untitled
 
3 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
A Longitudinal Study of Factors Predicting the Extent of Students` Emotional Problems in Norwegian Upper Secondary Schools. ENSEC; 2019-08-28
NTNU Untitled
 
4 Mjaavatn, Per Egil.
Barn og idrett. TV. Midtnytt [TV] 2019-03-12
NTNU Untitled
 
5 Mjaavatn, Per Egil.
Elever med lave karakterer opplever mindre støtte fra læreren. Gemini [Internet] 2019-02-08
NTNU Untitled
 
6 Mjaavatn, Per Egil.
Gutter som faller fra. "Sinte unge gutter"; 2019-03-12 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
7 Mjaavatn, Per Egil.
Psykososiale forhold i videregående skole. Fagdag; 2019-08-14 - 2019-08-14
NTNU Untitled
 
8 Mjaavatn, Per Egil.
Svikter de svake. Klassekampen [Newspaper] 2019-02-08
NTNU Untitled
 
9 Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller; Frostad, Per.
Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole. Spesialpedagogikk 2019 ;Volume 84.(1) p. 53-63
NTNU Untitled
 
10 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Elevenes opplevelse av overganger – fra ungdomsskole til læretid. Yrkesfagkonferansen 2019; 2019-01-31 - 2019-01-31
NTNU Untitled
 
11 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Future orientation: associations with student's perception of social support and resilience. European Network for Social and Emotional Competence - ENSEC 2019; 2019-08-29 - 2019-08-31
NTNU Untitled
 
12 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Grydeland, Anders.
– Yrkesfagelever opplever mer støtte i videregående skole enn på ungdomsskolen. https://ksy.oslomet.no/2019/06/19/yrkesfagelever-opplever-me [Internet] 2019-06-19
OSLOMET NTNU Untitled
 
2018
13 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Fra ungdomsskolen til videregående skole. Faktorer som predikerer elevers intensjon om å slutte på skolen. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volume 53.(2) p. 27-40
NTNU Untitled
 
14 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Factors predicting pupils` intentions to leave upper secondary school. NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
NTNU Untitled
 
15 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Factors predicting students` intentions to leave upper secondary school. ECER; 2018-09-06 - 2018-09-10
NTNU Untitled
 
16 Mjaavatn, Per Egil.
blimedno - paneldebatt. blimedno; 2018-04-18 - 2018-04-18
NTNU Untitled
 
17 Mjaavatn, Per Egil.
Den vanskelige overgangen. Om utfordringer barn og unge har ved overgang fra hjem til barnehage, fra barnehage til skole og mellom ulike trinn i skoleløpet. I: Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02944-3. p. 117-134
NTNU Untitled
 
18 Mjaavatn, Per Egil.
Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Seminar med Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen; 2018-12-10 - 2018-12-10
NTNU Untitled
 
19 Mjaavatn, Per Egil.
Derfor er det viktig for barn å være utendørs. Familieklubben.no [Internet] 2018-03-27
NTNU Untitled
 
20 Mjaavatn, Per Egil.
Frafall i idretten. Aftenposten [Newspaper] 2018-03-29
NTNU Untitled
 
21 Mjaavatn, Per Egil.
Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?. utvalgsmøte, Kompetansebehovsutvalget; 2018-05-14 - 2018-05-14
NTNU Untitled
 
22 Mjaavatn, Per Egil.
Ungdom i klemme. Rapport fra et longitudinelt prosjekt i videregående skole. Barne- og ungdomsseminaret i Trondheim, 2018; 2018-12-06 - 2018-12-06
NTNU Untitled
 
23 Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller.
Teacher support – mainly to the best students?. European Conference on Educational Research (ECER) 2018; 2018-09-04 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
24 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Classroom goal structure. European Conference on Educational Research (ECER) 2018; 2018-09-04 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
25 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
«Det er veldig sånn at det er et valg for livet». FoU i praksis 2018 ;Volume 12.(1) p. 87-106
NTNU Untitled
 
26 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Fra ungdomsskole til videregående skole - hvordan opplever elevene overgangen?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volume 102.(3) p. 282-298
NTNU Untitled
 
2017
27 Mjaavatn, Per Egil.
Elevers opplevelse av skolen. RELASJONER I ORD OG HANDLING; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
28 Mjaavatn, Per Egil.
Fra ungdomsskole til videregående skole. Konferanse for skolerådgivere i Vest Agder; 2017-04-27 - 2017-04-27
NTNU Untitled
 
29 Mjaavatn, Per Egil.
Frafall i videregående skole. Instituttseminar; 2017-03-10 - 2017-03-10
NTNU Untitled
 
30 Mjaavatn, Per Egil.
Har du deltidsjobb som privatsjåfør for barna dine?. Kvinner og Klær [Internet] 2017-06-14
NTNU Untitled
 
31 Mjaavatn, Per Egil.
Skolen påvirker minst. En tredjedel av elevene får ikke nok informasjon når de skal velge videregående. Klassekampen [Newspaper] 2017-10-18
NTNU Untitled
 
2016
32 Mjaavatn, Per Egil.
Advares mot resultatjag. Klassekampen [Newspaper] 2016-12-09
NTNU Untitled
 
33 Mjaavatn, Per Egil.
Aleinegang er roten til alt ondt. Ute eller inne?. Klassekampen [Newspaper] 2016-01-23
NTNU Untitled
 
34 Mjaavatn, Per Egil.
Barns språkutvikling. foreldre.no [Internet] 2016-01-12
NTNU Untitled
 
35 Mjaavatn, Per Egil.
Changes in children's preferences for outdoor activities: a longitudinal study. Leisure 2016 ;Volume 40.(2) p. 225-244
NTNU Untitled
 
36 Mjaavatn, Per Egil.
Det mest skremmende PISA - funnet. Aftenposten [Newspaper] 2016-12-12
NTNU Untitled
 
37 Mjaavatn, Per Egil.
Drop out i videregående skole. Møte med pralamentarikergruppe fra Nordisk Råd; 2016-08-03 - 2016-08-03
NTNU Untitled
 
38 Mjaavatn, Per Egil.
Ei av fem unge jenter slit psykisk. Framtida [Newspaper] 2016-12-01
NTNU Untitled
 
39 Mjaavatn, Per Egil.
En av fem unge jenter sliter. Telemarksavisa [Newspaper] 2016-12-02
NTNU Untitled
 
40 Mjaavatn, Per Egil.
En av fem unge jenter sliter psykisk. Opdalingen [Newspaper] 2016-12-02
NTNU Untitled
 
41 Mjaavatn, Per Egil.
Ensomhet og frafall i skolen. Ungdomshelse, ernæring og læring; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU Untitled
 
42 Mjaavatn, Per Egil.
Frafall i videregående skole. Hvem har skylda?. Ungdomskonferansen 2016; 2016-10-19 - 2016-10-19
NTNU Untitled
 
43 Mjaavatn, Per Egil.
Hva skal vi kreve av en skole for livet?. NFF BUF Årsmøteseminar; 2016-03-03 - 2016-03-03
NTNU Untitled
 
44 Mjaavatn, Per Egil.
Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?. Personalsamling; 2016-08-17 - 2016-08-17
NTNU Untitled
 
45 Mjaavatn, Per Egil.
Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?. Drop-out konferansen 2016; 2016-04-19 - 2016-04-20
NTNU Untitled
 
46 Mjaavatn, Per Egil.
Jentene minst fornøyd - guttene slutter. Gemini [Internet] 2016-12-01
NTNU Untitled
 
47 Mjaavatn, Per Egil.
Jentene minst fornøyd, guttene slutter. Utdanningsfrskning.no [Internet] 2016-12-01
NTNU Untitled
 
48 Mjaavatn, Per Egil.
Jentene sliter, men det er guttene som slutter på skolen. NRK Trøndelag [Internet] 2016-12-02
NTNU Untitled
 
49 Mjaavatn, Per Egil.
Jentene sliter mest psykisk. Klassekampen [Newspaper] 2016-12-01
NTNU Untitled
 
50 Mjaavatn, Per Egil.
Sosial deltakelse, ensomhet og klasse. Gutters skolefrafall.; 2016-11-17 - 2016-11-17
NTNU Untitled
 
    Show next list