Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 382 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2019
1 Amundsen, Arne Bugge.
Reformation, Manors and Nobility in Norway 1500-1821. I: Estate Landscapes in northern Europe. Aarhus Universitetsforlag 2019 ISBN 9788771845198. s. 233-270
UiO Untitled
 
2018
2 Amundsen, Arne Bugge.
Det reformerte landskapet. Det kirkelige kulturlandskapet rundt Oslofjorden etter reformasjonen. I: Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman. Aarhus Universitetsforlag 2018 ISBN 978 87 7184 570 9. s. 307-324
UiO Untitled
 
3 Amundsen, Arne Bugge.
Enighet og uenighet i 400 år. Kirkene på Langestrand. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-919-4) 155 s. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter(CLXXI)
UiO Untitled
 
2017
4 Amundsen, Arne Bugge.
Hans Nielsen Hauge. Et 1800-tallsminne mellom historisk profesjonalisering og ideologisk hegemonisering. I: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ. Åbo: Åbo Akademi 2017 ISBN 978-952-12-3562-7. s. 57-101
UiO Untitled
 
5 Amundsen, Arne Bugge.
Hauge som kirkehistorisk aktør og betrakter. I: Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56167-3. s. 56-75
UiO Untitled
 
6 Amundsen, Arne Bugge.
Reformasjonen og kulturlandskapet. I: Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53086-0. s. 165-191
UiO Untitled
 
7 Amundsen, Arne Bugge.
Reformasjonen og ritualene. I: Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53086-0. s. 139-163
UiO Untitled
 
8 Amundsen, Arne Bugge.
The Reformation and Rituals. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2017 ;Volum 73. s. 115-133
UiO Untitled
 
2016
9 Amundsen, Arne Bugge.
Religion as an Agent of Change. Concluding Remarks. I: Religion as an Agent of Change. Crusades – Reformation – Pietism. Brill Academic Publishers 2016 ISBN 978-90-04-30372-0. s. 257-270
UiO Untitled
 
2015
10 Amundsen, Arne Bugge.
Funeral Sermons and Lutheran Social Practices. An Example from 16th-century Denmark-Norway. I: Preparing for Death, Remembering the Dead. Vandenhoeck & Ruprecht 2015 ISBN 978-3-525-55082-3. s. 223-240
UiO Untitled
 
11 Amundsen, Arne Bugge; Rosie, Michael.
Religion in Scotland and Norway. I: Northern Neighbours. Scotland and Norway since 1800. Edinburgh University Press 2015 ISBN 978-0-7486-9620-8. s. 188-210
UiO Untitled
 
2014
12 Amundsen, Arne Bugge.
Erik Pontoppidan og hans danske ordspråksamling fra 1739. I: Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27-28 april 2011. Uppsala: Kgl. Gustav Adolfs Akademien 2014 ISBN 978-91-87403-06-4. s. 9-32
UiO Untitled
 
13 Amundsen, Arne Bugge.
Innledning. I: Vekkelsens møtesteder. Lund, Sverige: Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet 2014 ISBN 978-91-89515-23-9. s. 5-8
UiO Untitled
 
14 Amundsen, Arne Bugge.
Oppvekkelsens steder. En lesning av Erik Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed (1737). I: Vekkelsens møtesteder. Lund, Sverige: Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet 2014 ISBN 978-91-89515-23-9. s. 53-76
UiO Untitled
 
15 Amundsen, Arne Bugge.
Reformed Church Interiors in Southern Norway, 1537-1700. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4. s. 73-92
UiO Untitled
 
16 Amundsen, Arne Bugge.
Vekkelsens møtesteder. Lund, Sverige: Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet 2014 (ISBN 978-91-89515-23-9) 266 s. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis(57)
UiO Untitled
 
2013
17 Amundsen, Arne Bugge.
A Genre in the Making. The First Study of Charms in Norway. I: The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe. Central European University Press 2013 ISBN 978-615-5225-10-9. s. 15-26
UiO Untitled
 
18 Amundsen, Arne Bugge.
En demokratisering av kirkerommet? 1800-tallets kirker i Norge. Årbok / Fortidsminneforeningen 2013 ;Volum 167. s. 91-110
UiO Untitled
 
19 Amundsen, Arne Bugge.
Et pietistisk kirkerom? Langestrand kirke og den pietistiske billedverden. I: Historiska perspektiv på kyrka och väckelse. Festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen. Helsingfors: Finska Kyrkohistoriska Samfundet 2013 ISBN 978-952-5031-73-7. s. 55-76
UiO Untitled
 
20 Amundsen, Arne Bugge.
Institutt for folkeminnevitenskap. I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7. s. 595-621
UiO Untitled
 
21 Amundsen, Arne Bugge.
Samlere, forskere og folkeminner på 1800-tallet. I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7. s. 27-74
UiO Untitled
 
22 Amundsen, Arne Bugge.
St. Magnus 100 år 1913-2013. Fredrikstad: St. Johanneslogen St. Magnus 2013 (ISBN 978-82-303-2259-8) 232 s.
UiO Untitled
 
2012
23 Amundsen, Arne Bugge.
Between Repudiation and Empathy: Eilert Sundt, Johan Theodor Storaker and the Collection of Folk Tradition in Nineteenth-Century Norway. I: Atlantic Currents. Essays on Lore, Literature and Language. Essays in honour of Séamas Ó Catháin on the occasion of his 70th birthday, 31.12.2012. University College Dublin Press 2012 ISBN 9781906359690. s. 45-57
UiO Untitled
 
24 Amundsen, Arne Bugge.
Kulturforståelse og kulturhistorie. I: P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978 82 8265 038 0. s. 66-79
UiO Untitled
 
25 Amundsen, Arne Bugge.
Lutherske privatkirker i Norge. En studie av Langestrand kirke i Larvik. I: Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2851-9. s. 13-26
UiO Untitled
 
26 Amundsen, Arne Bugge.
The devotion of the simple and pure: devotional culture in the Haugean movement in Norway, 1796-1840. I: Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press 2012 ISBN 978-1-84682-303-9. s. 13-33
UiO Untitled
 
27 Amundsen, Arne Bugge.
The Folk in the Church. Magnus Brostrup Landstad (1812-1880) as a Clerical Folklore Collector. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2012 ;Volum 68. s. 67-90
UiO Untitled
 
28 Amundsen, Arne Bugge; Eilertsen, Lill.
Introduction. Linköping University Interdisciplinary Studies 2012 (15) s. 5-11
UiO Untitled
 
29 Eilertsen, Lill; Amundsen, Arne Bugge.
Norwegian Cultural Policy and Its Effect on National Museums. Linköping University Interdisciplinary Studies 2012 (15) s. 43-67
UiO Untitled
 
2011
30 Amundsen, Arne Bugge.
Folk Museums and Worker's Memories. The Norsk Folkemuseum and Working-Class Culture. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2011 ;Volum 67. s. 97-110
UiO Untitled
 
31 Amundsen, Arne Bugge.
Gravminne, æresminne, trosminne. I: Gloria mundi. Kirkekunsten i Vestfold. Oslo: Orfeus Publishing 2011 ISBN 978-82-93140-01-6. s. 61-65
UiO Untitled
 
32 Amundsen, Arne Bugge.
Langestrand kirke og den lutherske billedverden. I: Gloria mundi. Kirkekunsten i Vestfold. Oslo: Orfeus Publishing 2011 ISBN 978-82-93140-01-6. s. 75-83
UiO Untitled
 
33 Amundsen, Arne Bugge.
Men of Vision. Hans Aall, Moltke Moe and the Representations of the Emerging Nation-State at the Norsk Folkemuseum in Oslo. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2011 ;Volum 67. s. 37-56
UiO Untitled
 
34 Amundsen, Arne Bugge.
National Museums in Iceland. Linköping Electronic Conference Proceedings 2011 (64) s. 425-434
UiO Untitled
 
35 Amundsen, Arne Bugge.
National Museums in Norway. Linköping Electronic Conference Proceedings 2011 (64) s. 653-666
UiO Untitled
 
36 Amundsen, Arne Bugge.
National Museums in Sápmi. Linköping Electronic Conference Proceedings 2011 (64) s. 733-746
UiO Untitled
 
37 Amundsen, Arne Bugge.
Reformerte kirkerom? En studie av de lutherske kirkerommene i Østfold 1537-1700. I: Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-630-8. s. 289-309
UiO Untitled
 
38 Amundsen, Arne Bugge.
Västerhavets kulturarv - finnes den?. I: Västerhavets kulturarv. Kulturmöter i skandinavisk periferi. Unipub forlag 2011 ISBN 9788299784627. s. 11-31
UiO Untitled
 
2010
39 Amundsen, Arne Bugge.
Biografi og selvbiografi i den haugianske vekkelsen. I: Biografin i väckelseforskningen. Åbo: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi 2010 ISBN 9789521225239. s. 9-22
UiO Untitled
 
40 Amundsen, Arne Bugge.
Churches and the Culture of Memory. A Study of Lutheran Church Interiors in Østfold, 1537-1700. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2010 ;Volum 66. s. 117-142
UiO Untitled
 
41 Amundsen, Arne Bugge.
Dynamikk og dynasti. Norsk luthersk reformasjon og geistlige strategier. I: Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-998339-0-5. s. 49-72
UiO Untitled
 
42 Amundsen, Arne Bugge.
Kulturhistorie uten nasjonale perspektiver?. I: Kulturelle processer i Europa. Museum Tusculanums Forlag 2010 ISBN 978-87-635-0505-5. s. 81-90
UiO Untitled
 
43 Amundsen, Arne Bugge.
Museet i fortellingsperspektiv: Sted, rom og fortellingsunivers. I: Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-610-0. s. 111-128
UiO Untitled
 
44 Amundsen, Arne Bugge; Brenna, Brita.
Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier. I: Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-610-0. s. 9-23
UiO Untitled
 
45 Amundsen, Arne Bugge; Laugerud, Henning.
Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag 2010 (ISBN 978-82-998339-0-5) 223 s.
UiO Untitled
 
46 Knell, Simon; Aronsson, Peter; Amundsen, Arne Bugge.
National Museums. New Studies from Around the World. Routledge 2010 (ISBN 978-0-415-54774-1) 400 s.
UiO Untitled
 
47 Rogan, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge.
Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag 2010 (ISBN 978-82-7099-610-0) 367 s.
UiO Untitled
 
48 Strom, Jonathan; Amundsen, Arne Bugge.
Haugeanism between Liberalism and Traditionalism in Norway 1796-1845. Brill Academic Publishers 2010 (ISBN 9789004186361) ;Volum 45.16 s. Brill's Series in Church History(45)
UiO Untitled
 
2009
49 Amundsen, Arne Bugge.
Church status and Eidsborg. A biography. Historisk Tidsskrift 2009 ;Volum 88.(2) s. 366-369
UiO Untitled
 
50 Amundsen, Arne Bugge.
Fornuft og følelser i Fredrikstad på 1700-tallet. MindreAlv : årbok for Fredrikstad museum 2009 ;Volum 13. s. 169-182
UiO Untitled
 
    Vis neste liste