Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-46 of 46

2021
1 Brask, Ole David.
Finnes det en bærekraftig profesjonell hjelperrolle?. Fjordkonferansen 2021; 2021-06-16 - 2021-06-17
HIM Untitled
 
2 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget 2021 (ISBN 9788245024395)
HIM HIOF Untitled
 
2020
3 Ødegård, Atle; Østby, May; Brask, Ole David.
Kjerneroller. Evalueringsprosjektet VHM 2020; 2020-09-22
HIM Untitled
 
2019
4 Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice 2019 ;Volume 36. p. 64-70
HIM Untitled
 
5 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volume 33.(1) p. 23-39
HIM Untitled
 
2018
6 Brask, Ole David.
Min modus, vårt samarbeidsklima. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021103. p. 201-215
HIM Untitled
 
7 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
HIM HIOF UIS Untitled
 
8 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke. 2018 p. 23-
HIM HIOF Untitled
 
9 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad 2018
HIM HIOF Untitled
 
10 Ødegård, Atle; Brask, Ole David.
Møter. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021103. p. 143-156
HIM UIS Untitled
 
2017
11 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
12 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Om boka Vernepleierens kjerneroller. Vernepleierkonferansen 2017; 2017-02-16 - 2017-02-17
HIM Untitled
 
13 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
2016
14 Brask, Ole David; Hauge, Kari Johanne Westad.
Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke. 2016 p. 47-
HIM Untitled
 
15 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1671-0) 296 p.
HIM UIS Untitled
 
16 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Vernepleierutdanningens 20-års jubileum; 2016-11-04
HIM NTNU Untitled
 
17 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle; Waagbø, Arild Johan.
Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie. Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde [Newspaper] 2016-09-05
HIM Untitled
 
18 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volume 12.(1) p. 19-33
HIM Untitled
 
19 Østby, May; Ødegård, Atle; Brask, Ole David.
Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
HIM Untitled
 
2015
20 Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning. Fjordkonferansen 2015, Loen 18. og 19. juni; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM NTNU Untitled
 
21 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-205-5) 43 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:5)
HIM NTNU UIS Untitled
 
2014
22 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke. 2014 ;Volume 172.(221) p. 39-
HIM Untitled
 
23 Molka-Danielsen, Judith; Brask, Ole David.
Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration. I: Nordic Contributions in IS Research : 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014, Ringsted, Denmark, August 10-13, 2014 : Proceedings. Springer 2014 ISBN 978-3-319-09545-5. p. 74-89
HIM Untitled
 
24 Molka-Danielsen, Judith; Brask, Ole David.
Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration. 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014; 2014-08-10 - 2014-08-13
HIM Untitled
 
2013
25 Brask, Ole David; Østby, May.
Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED 2013 ;Volume 36.(1) p. 4-25
HIM Untitled
 
2012
26 Brask, Ole David; Molka-Danielsen, Judith.
Virtuelt gruppearbeid for deltids vernepleier-studenter. Jubileumskonferanse for vernepleiere desember 2012; 2012-12-05 - 2012-12-06
HIM Untitled
 
2011
27 Brask, Ole David.
Collaborative writing in a virtual world: Second Life as a social and communicative framework for learning. Innovative Research in Virtual Worlds; 2011-11-03 - 2011-11-04
HIM Untitled
 
28 Brask, Ole David; Østby, May.
Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper. Introduksjon av ambisjonsgrupper for studenter og lærere; 2011-08-26
HIM Untitled
 
29 Brask, Ole David; Østby, May.
Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper. Gjesteforelesning; 2011-08-26
HIM Untitled
 
30 Iversen, Hans Petter; Østby, May; Brask, Ole David.
Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?. Temadag/samarbeidsmøte med praksis; 2011-05-26
HIM Untitled
 
31 Molka-Danielsen, Judith; Brask, Ole David.
Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT. Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi - NOKOBIT 2011; 2011-11-21 - 2011-11-23
HIM Untitled
 
32 Molka-Danielsen, Judith; Brask, Ole David.
Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT. I: Proceeding from Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2845-8. p. 91-104
HIM Untitled
 
2010
33 Brask, Ole David.
Kognitiv psykologi, selvledelse & flyt-teori. Seminar Junior Chambers Molde; 2010-06-03
HIM Untitled
 
34 Brask, Ole David; Østby, May.
Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper. Vernepleierkonferansen 2010; 2010-10-25 - 2010-10-26
HIM Untitled
 
2009
35 Brask, Ole David.
Like barn lærer best?. Romsdals Budstikke. 2009 ;Volume 167.(2009-09-24) p. 35-35
HIM Untitled
 
36 Brask, Ole David.
Stressmestring. Fylkessamling for eksamensledere i videregående skoler; 2009-12-09
HIM Untitled
 
2008
37 Østby, May; Brask, Ole David.
Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen : en utprøving av gruppeinndeling etter ambisjonsnivå. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 (ISBN 978-82-7830-125-8) 77 p. Rapport (Møreforsking Molde)(0802)
HIM MF Untitled
 
2007
38 Brask, Ole David.
Ambisjonsnivå og gruppefungering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 ;Volume 44.(11) p. 1350-1357
HIM Untitled
 
2006
39 Brask, Ole David.
Praksislæring og taus kunnskap. Gjesteforelesning - Helseregion ØST og SØR; 2006-09-20
HIM Untitled
 
40 Brask, Ole David.
Selvregulert læring i praksisfellesskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volume 43.(1) p. 3-11
HIM Untitled
 
41 Brask, Ole David.
Validering som nøkkelbegrep i kunnskapsutvikling : et vitenskapsteoretisk essay med utgangspunkt i en profesjonsutdanning. Vest-norsk nettverk; 2006-12-08
HIM Untitled
 
2005
42 Brask, Ole David; Østby, May.
Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanninga i Molde. Konferanse for Vernepleierutdanningene; 2005-09-26 - 2005-09-27
HIM Untitled
 
43 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Jakten på vernepleieren. Høgskolen i Molde Molde 2005
HIM Untitled
 
44 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-055-9) 102 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:1)
HIM Untitled
 
2004
45 Ødegård, Atle; Brask, Ole David.
Skrivekurs/foredrag ved utdanningen Videreutdanning i familieterapi. Gjesteforelesninger ved Regionssenter for barne- og ungdomspsykiatri, NTNU; 2004-02-10 - 2004-05-04
HIM Untitled
 
1994
46 Brask, Ole David.
Relasjonsskapende arbeid i en akuttavdeling : individtilpasset behandling av førstegangsinnlagte med schizofreni Building of therapeutic alliances in an acute ward. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1994 ;Volume 31.(12) p. 1069-1083
HIM Untitled