Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2020
1 Burton, Rob J.F.; Farstad, Maja.
Cultural Lock‐in and Mitigating Greenhouse Gas Emissions: The Case of Dairy/Beef Farmers in Norway. Sociologia Ruralis 2020 ;Volum 60.(1) s. 20-39
BYGDEFORSK Untitled
 
2 Farstad, Maja; Otte, Pia; Thorseth, May Britt.
Bioøkonomien i møte med samfunnet - Empiriske funn og etiske refleksjoner. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. s. 71-86
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
3 Farstad, Maja; Vinge, Heidi; Stræte, Egil Petter.
Locked-in or ready for climate change mitigation? Agri-food networks as structures for dairy-beef farming. Agriculture and Human Values 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
4 Farstad, Maja.
The moral dilemma of second home owners’ position in the host community. I: The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities. Routledge 2018 ISBN 9781138678316. s. 258-266
BYGDEFORSK Untitled
 
2017
5 Frisvoll, Svein; Farstad, Maja; Sivertsvik, Rita Moseng.
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?. : Ruralis 2017 79 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/17)
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Frisvoll, Svein; Gjertsen, Arild; Farstad, Maja.
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2017 79 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/2017)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
7 Logstein, Brit; Haugen, Marit S.; Farstad, Maja.
Farm based day care activities for people with dementia, in Norway. Opportunities and challenges for farmers as service providers. European Society for Rural Sociology Congress; 2017-07-25 - 2017-07-27
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
8 Thanem, Alexander; Farstad, Maja; Haugen, Marit S..
Innvandrere og integrering i bygd og by. Komparative analyser mellom rurale og urbane kommuner.. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2017 10 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
2016
9 Farstad, Maja.
Relasjonelle kvaliteter i bygd og by: Stereotypiene møter innbyggernes erfaringer. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. s. 260-282
BYGDEFORSK Untitled
 
10 Farstad, Maja.
Worthy of recognition? How second home owners understand their own group's moral worth in rural host communities. Sociologia Ruralis 2016 ;Volum 56.(3) s. 408-426
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2015
11 Farstad, Maja; Gjertsen, Arild.
Bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen. Følgeevalueringens sluttrapport.. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2015 55 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/2015)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
2014
12 Frisvoll, Svein; Farstad, Maja; Flø, Bjørn Egil; Vik, Jostein.
Kommunefloka-skjer det noe uten tvang.. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (2) s. 10-15
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Heggem, Reidun; Farstad, Maja; Flø, Bjørn Egil.
Når postnummeret har betydning for overvekt :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(16) s. 1585-1586
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2013
14 Farstad, Maja.
Local Residents' Valuation of Second Home Owners' Presence in a Sparsely Inhabited Area. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2013 ;Volum 13.(4) s. 317-331
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
15 Farstad, Maja; Rye, Johan Fredrik.
Second home owners, locals and their perspectives on rural development. Journal of Rural Studies 2013 ;Volum 30. s. 41-51
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
16 Farstad, Maja.
Local residents' valuation of second home owners' presence in a sparsely inhabited area.. XIII World Congress of Rural Sociology; 2012-07-29 - 2012-08-04
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Vik, Jostein; Farstad, Maja.
Hest, hestehold og fôring: Status for hesteholdet i Norge. Kommentert frekvensrapport. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2012 57 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/12)
BYGDEFORSK Untitled
 
2011
18 Farstad, Maja.
La hyttefolket betale. Nationen 2011
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Farstad, Maja.
Rural residents' opinions about second home owners' pursuit of own interests in the host community. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volum 65.(3) s. 165-174
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Rye, Johan Fredrik; Farstad, Maja.
Idyll i hyttebygda? Lokalbefolkningens perspektiver. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. s. 141-160
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
21 Villa, Mariann; Farstad, Maja.
Hytteliv og lokalsamfunn. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2011 (ISBN 978-82-991199-3-1) 5 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Villa, Mariann; Farstad, Maja.
Hytteprosjekter ved Bygdeforskning. Bygdeforskningsdagen; 2011-03-31 - 2011-03-31
BYGDEFORSK Untitled
 
2010
23 Farstad, Maja.
Kommunenes suksessfaktorer for etablering av Inn på Tunet-tjenester - erfaringer fra en kartlegging i Trondheim kommune. Informasjonsmøte om Inn på Tunet-løftet i Sør-Trøndelag; 2010-03-16 - 2010-03-16
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Farstad, Maja.
Regard versus demand: second home owners' opinions about their own position in the host community. The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research; 2010-09-22 - 2010-09-25
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Rye, Johan Fredrik; Farstad, Maja.
Bygdefolks syn på hytte-boomen. Delresultater fra undersøkelsen By, bygd og fritidsboliger 2008. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2010 7 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(4/10)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
26 Rye, Johan Fredrik; Farstad, Maja.
Sosiale hyttefolk. Delresultater fra undersøkelsen By, bygd og fritidsboliger 2008. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2010 7 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(3/10)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2009
27 Farstad, Maja.
Happy toghether or better apart? Different valuations of second home-tourists' social involvement in the host community. XXIII European Society for Rural Sociology Congress; 2009-08-17 - 2009-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Farstad, Maja; Almås, Reidar.
Fra økt konfliktpotensial til vinn/vinn: Hvordan kan bygdefolk flest tjene på fritidsboligbrukernes tilstedeværelse i bostedskommunen?. Tidsskriftet UTMARK 2009 (01/09)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
29 Farstad, Maja; Rye, Johan Fredrik; Almås, Reidar.
By, bygd og fritidsboliger 2008. Kommentert frekvensrapport. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2009 79 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(10/09)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
30 Farstad, Maja; Vik, Jostein.
Trondheimsmodellen for Inn på tunet. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2009 23 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(3/09)
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Vik, Jostein; Farstad, Maja.
Green care governance: between market, policy and intersecting social worlds. Journal of Health Organisation and Management 2009 ;Volum 23.(5) s. 539-553
BYGDEFORSK Untitled
 
2008
32 Farstad, Maja.
Med bygda i bytte: forholdet mellom urbane andrehjemseiere og fastboende i rurale områder, belyst ved hjelp av sosial bytteteori. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2008 22 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(10/08)
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Farstad, Maja; Heggem, Reidun.
Like barn leker best? Om mannlige bønders holdninger til kvinner i landbruket. I: Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2280-7. s. 85-102
BYGDEFORSK Untitled
 
34 Farstad, Maja; Rye, Johan Fredrik; Almås, Reidar.
Fritidsboligfenomenet i Norge. Fagnotat om utvikling i bruk av fritidsboliger, utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2008 40 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(11/08)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2006
35 Farstad, Maja.
Opplevelsesbasert næringsvirksomhet og forbruk - en begrepsliggjøring. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2006 15 s. Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(10/06)
BYGDEFORSK Untitled
 
36 Farstad, Maja.
Stolthet tross fordom - en studie av bønders yrkesstolthet. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2006 108 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(05/06)
BYGDEFORSK Untitled