Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 190 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Haarberg, Jon.
Da onkel Tom kom til Norge. Oversatte romaner i den nye nasjonalstatens fem første tiår (1814-1857). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 22.(2) s. 182-201
UiO Untitled
 
2 Haarberg, Jon.
Senecas mennipéiske satire i norsk versjon. Klassisk Forum 2019
UiO Untitled
 
3 Haarberg, Jon; Sjelmo, Marit.
Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring. I: Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. : Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-414-8. s. 218-238
NTNU UiO Untitled
 
2018
4 Haarberg, Jon.
Aasmund Olavsson Vinje i 200 år. Hvor hadde vi vært uten?. Pensjonistuniversitetets foredragsserie; 2018-03-15
UiO Untitled
 
5 Haarberg, Jon.
Bukkesong.
UiO Untitled
 
6 Haarberg, Jon.
Den norske litteraturens mest nasjonale øyeblikk, 1. januar 1925. Medlemsmøte i Bibliofilklubben; 2018-09-04
UiO Untitled
 
7 Haarberg, Jon.
Dølen før Dølen. A.O. Vinje og Drammens Tidende; 2018-04-04
UiO Untitled
 
8 Haarberg, Jon.
Hjemkjøpet i 1925. Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar 24. mai 2018; 2018-05-24
UiO Untitled
 
9 Haarberg, Jon.
Litteraturen og det nasjonale samholdet. Kapittel-festivalen; 2018-09-22
UiO Untitled
 
10 Haarberg, Jon.
Litteraturen og nasjonen. Mandagsforum; 2018-11-12
UiO Untitled
 
11 Haarberg, Jon.
Om litteraturen og nasjonen. Saklig søndag; 2018-03-11
UiO Untitled
 
12 Haarberg, Jon.
Vinje og universitetet. Aasmund O. Vinje-konsert; 2018-10-28
UiO Untitled
 
13 Haarberg, Jon.
Vinje som religionskritiker. Vinje-konferansen 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
14 Haarberg, Jon.
Vinjes Rosa. Litteraturdagane i Vinje; 2018-08-26 - 2018-08-26
UiO Untitled
 
15 Haarberg, Jon; Evensen, Nina Marie.
Aasmund Olavsson Vinje: Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851-1859. Det norske språk- og litteraturselskap 2018 (ISBN 978-82-8319-402-9) 1300 s.
UiO Untitled
 
16 Haarberg, Jon; Selboe, Tone.
Johan Vibe: En Professor Innledning ved Jon Haarberg og Tone Selvboe Tekstutgivelse og kommentar ved Jon Haarberg. Det norske språk- og litteraturselskap 2018 (ISBN 978-82-8319-429-6) 170 s.
UiO Untitled
 
2017
17 Haarberg, Jon.
Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger. I: Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet 2017 ISBN 978-91-7230-187-0. s. 151-167
UiO Untitled
 
18 Haarberg, Jon.
Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02650-3) 296 s.
UiO Untitled
 
2016
19 Haarberg, Jon.
«Du vogte skall din Mund». Katekismesang og ytringsfrihet. Petter Dass-dagene; 2016-06-17 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
20 Haarberg, Jon.
Innledning til konserten "Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass". Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass; 2016-06-04 - 2016-06-04
UiO Untitled
 
21 Haarberg, Jon.
Lar det seg gjøre å undervise senmoderne norsk ungdom i 1600-tallets litteratur?. Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiO Untitled
 
2015
22 Haarberg, Jon.
Enkene og patriarkatet : 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning 2015 ;Volum 39.(1) s. 19-38
UiO Untitled
 
23 Haarberg, Jon.
Freuds Ødipus. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2015 ;Volum 27.(3) s. 20-27
UiO Untitled
 
24 Haarberg, Jon.
iDass. Petter Dass' Katekismesanger 1698 og 2013. Foredrag i anledning verdens bokdag; 2015-04-23
UiO Untitled
 
25 Haarberg, Jon.
iDass. Presentasjon av en digital klassikerutgave: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715). Litteraturvitenskap og digitale verktøy; 2015-02-24
UiO Untitled
 
26 Haarberg, Jon.
Katekismesang som genre. Petter Dass' Katekissmesanger; 2015-12-06
UiO Untitled
 
27 Haarberg, Jon.
Renessansen. Litteraturhusets lørdagsforelesningsrekke "Folkeopplysning"; 2015-02-28
UiO Untitled
 
28 Haarberg, Jon.
Tekstkritikk som analysemetode: Petter Dass' Katekismesanger. Textkritik som analysmetod; 2015-10-02 - 2015-10-04
UiO Untitled
 
29 Haarberg, Jon.
The Constitution of a National Literature in Norway. Literature and the Public Sphere; 2015-10-26 - 2015-10-27
UiO Untitled
 
30 Haarberg, Jon.
Vår egen Thue. Historien om den norske litteraturvitenskapens spede begynnelse. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 ;Volum 18.(2) s. 149-163
UiO Untitled
 
31 Haarberg, Jon; Mørch, Audun Johannes.
Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 ;Volum 18.(1) s. 4-15
UiO Untitled
 
2014
32 Haarberg, Jon.
Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). I: Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02376-2. s. 79-85
UiO Untitled
 
33 Haarberg, Jon.
Edderkoppen i nettet. Ibsen og Erasmus. Lansering av Narve Fulsås' Biografisk leksikon til Ibsens brev; 2014-02-12
UiO Untitled
 
34 Haarberg, Jon.
Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen - og omvendt. Filologien som vitenskapelig metode; 2014-03-04
UiO Untitled
 
35 Haarberg, Jon.
Lesning som litteraturhistorie. Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup og Tue Andersen Nexø (red.), Europæisk litteratur 1500-1800. Bd 1: Verden. Fra Columbus til Napoleon, Aarhus 2013. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2014 ;Volum 17.(2) s. 153-157
UiO Untitled
 
36 Haarberg, Jon.
Normandens Katechisme. Vinduet 2014 ;Volum 68.(2) s. 106-108
UiO Untitled
 
37 Haarberg, Jon.
Om Verdens kjærlighet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2014 (1) s. 48-53
UiO Untitled
 
38 Haarberg, Jon.
Petter Dass: Kva ville han med livet?. Dag og Tid 2014 ;Volum 53.(17) s. 25-
UiO Untitled
 
39 Haarberg, Jon.
På tide med en ny nasjonalsang?. Søndagsforedrag på Ringve Musikkmuseum i anledning 150-årsjubileet for "Ja, vi elsker"; 2014-05-11
UiO Untitled
 
40 Haarberg, Jon; Hovde, Kjell-Olav.
Herre Gud, ditt dyre navn og ære [artikkel i Store Norske Leksikon].
UiO Untitled
 
41 Haarberg, Jon; Hovde, Kjell-Olav.
katekismesang [artikkel i Store Norske Leksikon].
UiO Untitled
 
42 Haarberg, Jon; Hovde, Kjell-Olav.
Katekismesangene [artikkel i Store Norske Leksikon].
UiO Untitled
 
43 Haarberg, Jon; Rostad, Aslak.
Hvorfor lese klassikere? [Samtale mellom Aslak Rostad og Jon Haarberg om de nye oversettelsene av Hesiod og Lukian]. Oslo bokfestival - Bok på plassen; 2014-09-13
UiO Untitled
 
44 Haarberg, Jon; Rostad, Aslak; Thorsen, Thea Selliaas.
I krig og kjærlighet - antikken på norsk. Litteratur på Blå; 2014-11-11
NTNU UiO Untitled
 
2013
45 Haarberg, Jon.
Aasmund Olavsson Vinje. Journalistikkens norske klassikere; 2013-02-18
UiO Untitled
 
46 Haarberg, Jon.
Die Edition norwegischer Literatur im 18. und 19. Jahrhundert. I: Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter 2013 ISBN 978-3-11-031740-4. s. 289-314
UiO Untitled
 
47 Haarberg, Jon.
Hva er likheten mellom en enke og en soldat? Enkelitteraturen på 1600-tallet. Festseminar for Irene Iversen; 2013-01-25
UiO Untitled
 
48 Haarberg, Jon.
Nasjonallitteraturens vekst og fall. Ukentlig foredrag; 2013-11-21
UiO Untitled
 
49 Haarberg, Jon.
Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stows roman - i USA og Norge.
UiO Untitled
 
50 Haarberg, Jon.
Petter Dass. Katekismesanger. Historisk-kritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap 2013 (ISBN 978-82-93134-07-7) 1200 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste