Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 145 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
2 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
3 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Tolkningstvil og tillit. Stat og styring 2020 ;Volum 30.(2) s. 40-44
UiO Untitled
 
4 Ikdahl, Ingunn.
Dagsnytt 18: Navskandalen: om granskingsutvalgets rapport. NRK [TV] 2020-08-04
UiO Untitled
 
5 Ikdahl, Ingunn.
Ein mogleg skandale i skandalen. Dag og Tid [Tidsskrift] 2020-04-24
UiO Untitled
 
6 Ikdahl, Ingunn.
Innslag på Søndagsrevyen, om offentlig tjenestepensjon. NRK Dagsrevyen [TV] 2020-06-14
UiO Untitled
 
7 Ikdahl, Ingunn.
Intervju i Nyhetsettermiddag: NAV-skandalen: Om rapporten fra granskingsutvalget. NRK [Radio] 2020-08-04
UiO Untitled
 
8 Ikdahl, Ingunn.
Jussprofessor: - Nav og departementet har sovet i timen. Dagbladet [Avis] 2020-02-22
UiO Untitled
 
9 Ikdahl, Ingunn.
Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim. Adresseavisa [Avis] 2020-03-01
UiO Untitled
 
10 Ikdahl, Ingunn.
«NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV?. KAI-frokost; 2020-01-15
UiO Untitled
 
11 Ikdahl, Ingunn.
Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ;Volum 18.(1) s. 3-6
UiO Untitled
 
12 Ikdahl, Ingunn.
Thale får ikkje attlevandepensjon etter at sambuaren døydde. NRK [Internett] 2020-06-14
UiO Untitled
 
13 Ikdahl, Ingunn.
Trygderettspraksis som rettskilde. JF-student: Foredrag og arbeidsplasspresentasjon; 2020-01-23
UiO Untitled
 
14 Ikdahl, Ingunn.
"Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?. Bruker- og pensjonskonferansen 2020; 2020-01-30
UiO Untitled
 
2019
15 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
16 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
17 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Oxford University Press 2019 20 s.
UiO Untitled
 
18 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
UiO Untitled
 
19 Ikdahl, Ingunn.
Barnepensjon. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 859-881
UiO Untitled
 
20 Ikdahl, Ingunn.
EØS-retten hindrer ikke oppfølging. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
21 Ikdahl, Ingunn.
Folketrygdlovens kapittel 16 - Ytelser til tidligere familiepleier. Norsk Lovkommentar 2019
UiO Untitled
 
22 Ikdahl, Ingunn.
Folketrygdlovens kapittel 17 - Ytelser til gjenlevende ektefelle. Norsk Lovkommentar 2019
UiO Untitled
 
23 Ikdahl, Ingunn.
Folketrygdlovens kapittel 18 - Barnepensjon. Norsk Lovkommentar 2019
UiO Untitled
 
24 Ikdahl, Ingunn.
Fra arbeidsavklaring til fattigdom?. Paneldebatt; 2019-04-25
UiO Untitled
 
25 Ikdahl, Ingunn.
"Før ble de absorbert av storfamilien..." Individer og relasjoner i folketrygdlovens etterlatteytelser. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 161-181
UiO Untitled
 
26 Ikdahl, Ingunn.
Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 (3) s. 246-249
UiO Untitled
 
27 Ikdahl, Ingunn.
Intervju om trygdeskandalen. Tv2 Nyhetskanalen [TV] 2019-10-28
UiO Untitled
 
28 Ikdahl, Ingunn.
Intervju om trygdeskandalen. Tv2 Nyhetskanalen [TV] 2019-11-01
UiO Untitled
 
29 Ikdahl, Ingunn.
Intervju om trygdeskandalen. Tv2 Nyhetskanalen [TV] 2019-10-29
UiO Untitled
 
30 Ikdahl, Ingunn.
Intervju om trygdeskandalen. NRK Nyhetsmorgen [Radio] 2019-11-05
UiO Untitled
 
31 Ikdahl, Ingunn.
Norge bommer gang på gang. Rett24.no 2019
UiO Untitled
 
32 Ikdahl, Ingunn.
Om kvinnerett og kjønnsperspektiv. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 659-682
UiO Untitled
 
33 Ikdahl, Ingunn.
Renegotiating gender equality in a changing welfare state. Nordic gender equality in transition: Anti-discrimination laws, practices and scholarship revisited; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
34 Ikdahl, Ingunn.
Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område. Storsamling for NAV Klageinstans; 2019-04-03
UiO Untitled
 
35 Ikdahl, Ingunn.
Ytelser til gjenlevende ektefelle. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 827-858
UiO Untitled
 
36 Ikdahl, Ingunn.
Ytelser til tidligere familiepleier. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 812-826
UiO Untitled
 
37 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no 2019
UiO Untitled
 
38 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad; Bekkedal, Tarjei.
Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
39 Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin; Wibye, Johan Vorland.
Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. : Arbeids- og velferdsdirektoratet 2019 19 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
40 Skorgen, Torgeir; Berg-Nordlie, Mikkel; Ikdahl, Ingunn.
Rasisme. I: Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 2019
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
2018
41 Ikdahl, Ingunn.
Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. Rett24.no [Internett] 2018-10-18
UiO Untitled
 
42 Ikdahl, Ingunn.
Den delte bevisbøra. Dag og Tid [Avis] 2018-01-05
UiO Untitled
 
43 Ikdahl, Ingunn.
Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?. Kilden Kjønnsforskning.no [Internett] 2018-01-10
UiO Untitled
 
44 Ikdahl, Ingunn.
Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten. Nordisk konferens i socialrätt 2018, Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser; 2018-02-01 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
45 Ikdahl, Ingunn.
Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag. Oslo Peace Days; 2018-12-06
UiO Untitled
 
46 Ikdahl, Ingunn.
On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination. Law and society association (LSA) annual conference; 2018-06-07 - 2018-06-10
UiO Untitled
 
47 Ikdahl, Ingunn.
Researching discrimination and equality in relation to social welfare. Sino-Norwegian Symposium on Research within the Social Sciences, Humanities and Law; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiO Untitled
 
2017
48 Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter og politikk henger sammen. Forskning.no [Internett] 2017-01-17
UiO Untitled
 
49 Ikdahl, Ingunn.
Between practice and law: women's rights to land and other property. Researcher’s Forum: Investing in Tanzania – a joint opportunity for promoting gender equality and development?; 2017-05-22
UiO Untitled
 
50 Ikdahl, Ingunn.
Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer. Det årlige trygderettskurset; 2017-02-09 - 2017-02-10
UiO Untitled
 
    Vis neste liste