Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-13 of 13

2021
1 Lona, Eivind; Mo, Brage.
Seaweed cultivation technology - challenges and innovation needs. Digital event: Seaweed production and technology development in Europe; 2021-11-24 - 2021-11-24
OCEAN Untitled
 
2 Lona, Eivind.
Nullutslipps havbruksfartøy - utredning av fartøystyper og relevant teknologi. Webinar: HyAqua - Fremtidens fiskeri og havbruksflåter; 2021-11-30 - 2021-11-30
OCEAN Untitled
 
2020
3 Lona, Eivind; Mo, Brage; Endresen, Per Christian.
Akvalab og Taredyrkingsfartøy2020 - oppsummering fra taredyrkingteknologiprosjekter i SINTEF Ocean. Verdikjede for Makroalger på Nordmøre; 2020-11-13 - 2020-11-13
OCEAN Untitled
 
4 Lona, Eivind.
Denne båten er utviklet for å høste dyrket tare. Fiskeribladet / Tekfisk [Business/trade/industry journal] 2020-07-29
OCEAN Untitled
 
5 Lona, Eivind.
Flerbruksbåter skal gjøre det lønnsomt å dyrke tare. Teknisk ukeblad [Business/trade/industry journal] 2020-01-31
OCEAN Untitled
 
6 Lona, Eivind; Mo, Brage.
Taredyrkingsfartøy2020 - Fartøyskonsept for industriell taredyrking. Havbruk 2020 Digital konferanse; 2020-05-09 - 2020-05-09
OCEAN Untitled
 
7 Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob.
AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. : SINTEF Ocean 2020 (ISBN 978-82-14-06514-5) 61 p. SINTEF Rapport(2020:00593)
OCEAN Untitled
 
8 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2. Verdikjede for makroalger på Nordmøre; 2020-11-13 - 2020-11-13
OCEAN Untitled
 
9 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal. : SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06496-4) 38 p.
OCEAN Untitled
 
2019
10 Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Lona, Eivind; Solvang, Torfinn.
Taredyrking som klimapositivt tiltak. Klimamarin - klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen; 2019-11-12 - 2019-11-13
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid Jørgine; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore.
Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 - 2019:00668 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06361-5) 31 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
12 Lona, Eivind.
Novel net cleaning technologies - concept study for industrial up-scaling - results from NOTVASK project WP3. Aquaculture Innovation Lunch; 2019-09-24 - 2019-09-24
OCEAN Untitled
 
13 Lona, Eivind; Mo, Brage.
Taredyrkingsteknologi - Utfordringer og behov - taredyrkingsanlegg. Workshop Makroalger; 2019-10-01 - 2019-10-01
OCEAN Untitled