Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-23 of 23

2019
1 Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service. EAWOP congress 2019; 2019-05-29 - 2019-06-01
PHS OSLOMET UiB Untitled
 
2 Bjørkelo, Brita; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Kulturelt mangfold i et kapasitets- og kompetanseperspektiv – Erfaringer fra politiet. Forsvarets likestillings- og mangfoldskonferanse; 2019-09-25 - 2019-09-25
PHS OSLOMET Untitled
 
3 Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Contradictory policing in a multi-ethnic society – ideals and practices. 19th Annual Conference of the European Society of Criminology; 2019-09-18 - 2019-09-21
PHS OSLOMET Untitled
 
4 Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Problematisk at politiets toppledelse ikke tar til motmæle. Politiforum 2019
OSLOMET PHS Untitled
 
5 Gubrium, Erika; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Using biographical reference points to understand the labor integration experience of non-western immigrants. ESPAnet 2019 conference; 2019-09-05 - 2019-09-07
OSLOMET Untitled
 
6 Leirvik, Mariann Stærkebye.
An Englishman in New York? Experiences of being an ethnic minority within the Police force. Forskergruppe Politihøgskolen; 2019-04-25 - 2019-04-25
OSLOMET Untitled
 
7 Leirvik, Mariann Stærkebye.
Etniske minoriteter i patruljetjeneste - inkludering og ekskludering. Foredrag for praksisansvarlige; 2019-10-17 - 2019-10-17
OSLOMET Untitled
 
8 Leirvik, Mariann Stærkebye; Egge, Marit.
Rekruttering av etniske minoriteter. Foredrag; 2019-11-19 - 2019-11-19
OSLOMET PHS Untitled
 
9 Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke.
Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige - hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. Fagseminar IMDi; 2019-05-07 - 2019-05-07
OSLOMET Untitled
 
10 Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke.
Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige - hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. Internseminar; 2019-02-12
OSLOMET Untitled
 
11 Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke.
Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige - hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. Foredrag; 2019-09-26 - 2019-09-26
OSLOMET Untitled
 
12 Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke.
Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8309-264-6) ;Volume 2019.103 p. NIBR-rapport(2)
OSLOMET Untitled
 
13 Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke.
Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?. IMDi Fagdag; 2019-05-06 - 2019-05-07
OSLOMET Untitled
 
14 Staver, Anne Balke; Liodden, Tone; Berg Johnsen, Solveig; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8309-292-9) ;Volume 2019.108 p. NIBR-rapport(12)
OSLOMET Untitled
 
2018
15 Leirvik, Mariann Stærkebye.
Hvordan forstå utdanningsvalg blant norskfødte barn av innvandrerforeldre?. Senter for profesjonsstudier, årskonferanse 2018; 2018-12-06 - 2018-12-06
OSLOMET Untitled
 
16 Leirvik, Mariann Stærkebye; Bjørkelo, Brita; Abraham, Sarah; Ganapathy, Jaishankar.
Profesjonelt politiarbeid ved bruk av "Stopp og sjekk": Hva er det og hva krever det?. Politiforum 2018 (4) p. 36-37
PHS Untitled
 
2016
17 Leirvik, Mariann Stærkebye.
«Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volume 56.(2) p. 167-198
PHS Untitled
 
2014
18 Leirvik, Mariann Stærkebye.
Mer enn klasse: Betydningen av "etnisk kapital" og "subkulturell kapital" for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(440)
PHS UiO Untitled
 
2013
19 Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Leirvik, Mariann Stærkebye; Sørli, Vanja Lundgren.
Spørsmålet er ikke om, men hvordan. Politiforum 2013 (5) p. -
PHS UiO Untitled
 
2012
20 Leirvik, Mariann Stærkebye.
"Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg" : kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volume 53.(2) p. 189-216
PHS UiO Untitled
 
2011
21 Fekjær, Silje Bringsrud; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies 2011 ;Volume 37.(1) p. 117-134
PHS UiO Untitled
 
2010
22 Leirvik, Mariann Stærkebye.
"For mors skyld" utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning 2010 ;Volume 10.(1) p. 23-47
UiO Untitled
 
2008
23 Fekjær, Silje Noack; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Silent Gratitude: Education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates; 2008-11-12
UiO Untitled