Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
SOSPOL

Beskrivelse

Forskningsgruppe om sosialpolitikk. Formålet er å utvikle kunnskap av høy kvalitet om sentrale sosialpolitiske problemstillinger av nasjonal, internasjonal og komparativ karakter.

Publikasjoner

Calling and volunteering in modern society: How Weber's analysis of the Protestant ethic may help understand volunteering (2010)
Angell, Olav Helge
Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice
En begrepsanalyse av det politiske målet om mangfold (2012)
Christoffersen, Hanne;Engebretsen, Eivind;Heggen, Kristin
Inclusion and Universality. A Social Constructionist View of Marginalization in Norway (2015)
Aaslund, Håvard
Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway (2015)
Gjersøe, Heidi Moen
Journal of Social Policy
On the old and the new: An ethnographic study of older people’s mental health services in a changing welfare state (2017)
Briseid, Kristin Margrete

Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer - NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis (2018)
Hansen, Helle Cathrine

Dignity-based practices in Norwegian activation work (2019)
Ohls, Carolina
International Journal of Social Welfare
Patient Is the New Black: Treatmentality and Resistance Toward Patientization (2019)
Bartoszko, Aleksandra
Journal of Extreme Anthropology
Alle skal med? Om likhet, arbeidslinje og alles rett til velferd i et samfunn i endring (2019)
Sønneland, Anne Margrethe

Likhet i forandring - mot en svekkelse av et kollektivt orientert likhetsideal? (2019)
Christoffersen, Hanne
Social Work in a Changing Scandinavian Welfare State: Norway (2020)
Sønneland, Anne Margrethe
Stay safe, stay home? Social work reflections on the nature of “home” (2021)
Aaslund, Håvard
Qualitative Social Work
Egenorganisering blant husløse: Et aksjonsforskningsprosjekt om identitet og ressursmobilisering (2021)
Aaslund, Håvard;Seim, Sissel;Natland, Sidsel

The precarious inclusion of homeless EU migrants in Norwegian public social welfare: Moral bordering and social workers’ dilemmas (2021)
Misje, Turid
Critical Social Policy


Lenker