Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Hilde Eide

Department of Nursing and Health Sciences (Professor) - University of South-Eastern Norway

Eide-bilde

Contact information


Universitetet i Sørøst-Norge

E-mail

Other

Street address
Science Centre Health and Technology, Faculty of Health and Social Sciences, University of Sout-Eastern Norway, Hilde.Eide@usn.no

Private e-mail

Website
Personal website

Academic disciplines

Subjects


Projects

Trust-based service innovation in municipal home care

Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback 182014 /NFR

Personorientert kommunikasjon med eldre personer med behov for helsetjenester hjemme - Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform (COMHOME)

Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organization

Researching clinical competence in nursing education

Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education

Written online situational feedback via mobile phone to support self-management - Exploring mechanisms

Development and testing of a web-based decision support tool for patients with hip osteoarthritis

Empowering EU health policy and Task shifting - TaSHI

Simulering i utdanning av helsepersonell

Positive emotions in clinical communication

Ethical leadership

Arbeidsplassen som arena for helse- og mestringsforståelse i forhold til psykisk helse og lettere psykiske plager.

Klinisk vurderingskompetanse – Overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis

Dream - et Lean- og etikkbasert utviklingsprosjekt for kommunenes helse- og omsorgstjenester

RCT-Studie: Effekt av elektrisk tannbørste hos eldre i institusjon

Communication and decision making in optometry

AI ethics - a systematic review

Older persons’ worries expressed during home care and supportive communication – analysing audio-recorded visits

Endringsledelse og samskaping

An investigation how the elderly person´s physical and mental wellbeing can be supported by a humanoid robot

Kommunikasjon og digital helse

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

Innovativ rehabilitering i Indre Østfold. Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering. Følgeevaluering

Co-creating digital transformation in care of older persons. A longitudinal mixed-methods study

Evaluering av Tillitsmodellen i Oslo kommune

Learning of systematic health assessment and clinical reasoning skills in nursing education supported by a digital evaluation and feedback system

INNNSIKT - INNSIKT: Inkluderende brukermedvirkning for samskaping av trygge, fremtidsrettede, kunnskapsbaserte, og interaktive digitale innbyggertjenester.

Person centered communication with older persons in need of health care. Development of a research based education platform

A case study of radiological services in a rural area of Norway. A mixed method study

Eldre og tannhelse i hjemmetjenesten. Hvordan er status for eldres tannhelse og tannhygiene

KIDSCREEN- en studie av livskvalitet blant barn og ungdom

Kommunikasjon mellom pasienter med kroniske smerter og sykepleiere

Learning and mastery for patients with chronic disease

Situasjonsspesifikk feedback for å forbedre egenmestring hos kvinner med langvarige muskel- og skjelettsmerter, en randomisert kontrollert studie (Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback)