Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Danielsen, Karin Helene.
Kartlegging av ansattes implementering av fysisk aktivitet i barnehagen i 2012 og 2020.. FOU-dag for barnehageforskning; 2021-10-18
UiT Untitled
 
2 Danielsen, Karin Helene.
Å jobbe i partnerskap. Hvordan er samarbeidet planlagt og gjennomført? Hva har vi lært og kan ta med oss i utdanninga?. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling-Internseminar; 2021-10-04
UiT Untitled
 
3 Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Mathisen, Gunnar.
Seasonal variations in physical activity among Norwegian elementary school children in Arctic regions. International Journal of Circumpolar Health 2021 ;Volum 80.
UiT Untitled
 
2020
4 Danielsen, Karin Helene.
Fysisk aktivitet blant barn og unge.. Forskningsdagene 2020; 2020-09-16 - 2020-09-27
UiT Untitled
 
5 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar.
Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020
UiT Untitled
 
6 Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente.
Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting; 2020-05-26 - 2020-05-30
UiT Untitled
 
7 Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente.
Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020 ;Volum 52. Suppl. 7S s. 62-62
UiT Untitled
 
2019
8 Danielsen, Karin Helene.
Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til". Fagdag i kroppsøving:det er feige lag; 2019-11-20 - 2019-11-20
UiT Untitled
 
9 Danielsen, Karin Helene.
Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.. Fagdag for undervisere i kroppsøving.; 2019-03-20 - 2019-03-20
UiT Untitled
 
10 Danielsen, Karin Helene.
Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?. Nrk troms [Radio] 2019-02-08
UiT Untitled
 
11 Danielsen, Karin Helene.
Sitter barn seg syke?. Lørdagsuniversitetet; 2019-02-09 - 2019-02-09
UiT Untitled
 
12 Danielsen, Karin Helene.
Svømming,selvberging,livredning. NorgeNå [TV] 2019-09-11
UiT Untitled
 
13 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen.
Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. Fysioterapeuten 2019 ;Volum 86.(1) s. 22-27
UIA UiT Untitled
 
14 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne.
Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting; 2019-05-28 - 2019-06-01
UiT Untitled
 
15 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne.
Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen; 2019-06-06 - 2019-06-07
UiT Untitled
 
2018
16 Danielsen, Karin Helene.
Hva er vurdering i kroppsøving?. Nettverksdag for lærere og studenter i grunnskolen; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiT Untitled
 
17 Danielsen, Karin Helene.
Min vei til førstelektoropprykk.. Seminar om opprykk til førstelektor; 2018-06-12 - 2018-06-14
UiT Untitled
 
18 Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid.
Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF; 2018-05-15 - 2018-05-16
UiT Untitled
 
19 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik.
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiT Untitled
 
20 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne.
Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiT Untitled
 
21 Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene.
Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result; 2018-06-26 - 2018-06-26
UiT Untitled
 
2017
22 Danielsen, Karin Helene.
Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Lunsjmøte i LIFT; 2017-04-05 - 2017-04-05
UiT Untitled
 
23 Danielsen, Karin Helene.
Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?. Kurs for tillitsvalgte i utdanningsforbundet; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiT Untitled
 
24 Danielsen, Karin Helene.
Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.. Nettverkssamling/dagsseminar barnehagene i Midtrre-Hålogaland; 2017-01-17 - 2017-01-17
UiT Untitled
 
25 Danielsen, Karin Helene.
Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?. Altaposten 2017
UiT Untitled
 
26 Danielsen, Karin Helene.
Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.. Idrottshögskolans dag; 2017-05-05 - 2017-05-05
UiT Untitled
 
27 Danielsen, Karin Helene.
Vurdering i kropppsøving. Nettverkssamling for kroppsøvingslærer i Troms fylke; 2017-11-20 - 2017-11-20
UiT Untitled
 
28 Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid.
Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiT Untitled
 
29 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen.
Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting; 2017-05-30 - 2017-06-03
UIA UiT Untitled
 
2016
30 Danielsen, Karin Helene.
Barnehagebarn er for lite i aktivitet. I Tromsø [Avis] 2016-09-08
UiT Untitled
 
31 Danielsen, Karin Helene.
En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Fakultetsseminar IRS; 2016-11-15 - 2016-11-17
UiT Untitled
 
32 Danielsen, Karin Helene.
Er ditt barn aktivt nok?. I tromsø [Internett] 2016-11-01
UiT Untitled
 
33 Danielsen, Karin Helene.
Er ditt barn aktivt nok?. I Tromsø [Avis] 2016-11-03
UiT Untitled
 
34 Danielsen, Karin Helene.
Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag for Sør Tromsøya barnehager; 2016-11-21 - 2016-11-21
UiT Untitled
 
35 Danielsen, Karin Helene.
Hva lærte du i "gymmen" i dag?. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
36 Danielsen, Karin Helene.
Hvem har ansvar for aktivitet i barnehagen?. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
37 Danielsen, Karin Helene.
Hvem har ansvar for fysisk aktivitet i barnehagen?. Aktiv barnehage; 2016-04-06 - 2016-04-06
UiT Untitled
 
38 Danielsen, Karin Helene.
Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Barnehagefolk 2016
UiT Untitled
 
39 Danielsen, Karin Helene.
Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Utdanning.no 2016
UiT Untitled
 
40 Danielsen, Karin Helene.
Ledermøte for enhetsledere i Barnehagene i Tromsø kommune, Tema forskning. Ledermøte; 2016-05-20 - 2016-05-20
UiT Untitled
 
41 Danielsen, Karin Helene.
Læringstrykk i kroppsøving -hvordan få dette til?. Fagdag; 2016-11-18 - 2016-11-18
UiT Untitled
 
42 Danielsen, Karin Helene.
Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Foreldremøte for Fjellveien og Tromstun barnehage; 2016-10-04 - 2016-10-04
UiT Untitled
 
43 Danielsen, Karin Helene.
Sprekere og sunnere unger. Nordlys [Avis] 2016-10-15
UiT Untitled
 
44 Danielsen, Karin Helene.
Trener Yngvars beste mageøvelser. NRK Livsstil [Internett] 2016-08-03
UiT Untitled
 
45 Danielsen, Karin Helene.
Tromsø -barnehagen gjord store endringer. Nå skal andre barnehager lære av dem.. Nordlys [Internett] 2016-10-17
UiT Untitled
 
46 Danielsen, Karin Helene.
Vil ha mer aktive barnehager. Itromsø [Internett] 2016-09-08
UiT Untitled
 
47 Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar.
Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen; 2016-06-09 - 2016-06-10
UiT Untitled
 
48 Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid.
Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen; 2016-11-01 - 2016-11-01
UiT Untitled
 
49 Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin.
En utforskende student i kroppsøvingsfaget. I: Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451. s. 47-63
UiT Untitled
 
2015
50 Danielsen, Karin Helene.
Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Konferanse om FOU i barnehagelærerutdanningen; 2015-03-24 - 2015-03-25
UiT Untitled
 
    Vis neste liste