Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-38 of 38

2021
1 Røskeland, Marianne.
Humor på alvor og humor på skjemt. Om en himmel full av skyer av Arne Svingen. NBBK Nordisk barnebokkonferanse; 2021-02-01 - 2021-02-03
HVL Untitled
 
2020
2 Kallestad, Åse Høyvoll; Røskeland, Marianne.
Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215035116) 192 p.
HVL Untitled
 
3 Kallestad, Åse Høyvoll; Røskeland, Marianne.
Skjønnlitterær analyse som metode. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. p. 44-61
HVL Untitled
 
4 Røskeland, Marianne.
Bilde i ord. Litteraturlesing som visuell erfaring. I: Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035116. p. 42-56
HVL Untitled
 
5 Røskeland, Marianne; Kallestad, Åse Høyvoll.
Introduksjon. Om estetisk danning gjennom litteratur og litteraturdidaktikk. I: Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035116. p. 13-26
HVL Untitled
 
2019
6 Røskeland, Marianne.
«Jeg prøver å finne et mønster her» 15-åringar i samtale om å forstå eit figurdikt. Frå prosjektet «Matematikk og lyrikk». NNMF Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
7 Røskeland, Marianne.
Litteraturlesing som visuell erfaring. NNMF Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
8 Røskeland, Marianne.
Natur i litteraturen og berekraftig litteraturundervisning. Berekraftskonferansen ved HVL 2019 frå strategi til praksis; 2019-04-25 - 2019-04-25
HVL Untitled
 
2018
9 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Røskeland, Marianne.
Å skrive forteljande tekst. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. p. 51-67
HVL Untitled
 
10 Røskeland, Marianne.
Kreativ skriving og kreativ tekst. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. p. 89-107
HVL Untitled
 
11 Røskeland, Marianne.
Natur i bildeboka "Sånt som er". Bærekraftig utvikling ved HVL - hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
12 Røskeland, Marianne.
Natur i litteraturen. Økokritisk litteraturundervising med døme frå diktsamlinga Eg er eg er eg er. I: 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2382-4. p. 39-56
HVL Untitled
 
13 Røskeland, Marianne.
Nature and Becoming in a Picturebook about "Things That Are". I: Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-90496-2. p. 27-40
HVL Untitled
 
14 Røskeland, Marianne.
Å lese og å se. Bokomslag som inngang til leseopplevelsen. Digital samhandling i det nordiske klasserommet; 2018-11-09 - 2018-11-09
HVL Untitled
 
15 Ulland, Gro; Røskeland, Marianne.
Språk teller – om å skrive i matematikk. Seminar; 2018-10-18 - 2018-10-18
HVL Untitled
 
16 Ulland, Gro; Røskeland, Marianne; Herheim, Rune.
Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke. Nordic Journal of Literacy Research 2018 ;Volume 4.(1) p. 121-141
HVL Untitled
 
2017
17 Røskeland, Marianne.
Book report. Greg Garrard (2012). "Ecocriticism".. http://blogg.hib.no/nachilit/category/about/ 2017
HVL Untitled
 
18 Røskeland, Marianne.
Indre bilder i møte med litteraturen. Nordisk barnebokkonferanse; 2017-02-06 - 2017-02-08
HVL Untitled
 
19 Røskeland, Marianne.
Picturing Words and Pictures in Children's Books. The Child and the Book. International Conference; 2017-03-30 - 2017-04-01
HVL Untitled
 
20 Røskeland, Marianne; Ulland, Gro.
Språk teller. Skriving i matematikk i uiu. Nettverkssamling Ungdomstrinn i utvikling; 2017-04-05 - 2017-04-06
HVL Untitled
 
2016
21 Guanio-Uluru, Lykke; Røskeland, Marianne; Schwebs, Ture; Rimmereide, Hege Emma.
Panel: Environmental fears 2 - To fear and care about nature. BIN-Norden; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
22 Røskeland, Marianne.
Book report. Elizabeth Kolbert (2014) "The Sixth Extinction. An Unnatural History.". http://blogg.hib.no/nachilit/category/about/ 2016
HVL Untitled
 
23 Røskeland, Marianne.
Fearful and pleasurable things in Sånt som er (Things that are) by Svein Nyhus. BIN conference 2016. Fears and Pleasures in Nordic Childoods; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
24 Røskeland, Marianne.
Visualitet i ord og bilder og bildeboka "Sånt som er". Nordisk forskarkonferens 2016. Med bilden i fokus; 2016-08-29 - 2016-09-01
HVL Untitled
 
25 Røskeland, Marianne; Ulland, Gro.
Språk teller. Skriving i matematikk. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016-05-10 - 2016-05-13
HVL Untitled
 
2015
26 Røskeland, Marianne.
Kva treng ein norsklærar?. Fagkritisk dag på UIB; 2015-03-05 - 2015-03-05
HVL Untitled
 
27 Røskeland, Marianne.
Lesing er bra for oss. Om verdien av å lese litteratur. Bergens Tidende 2015
HVL Untitled
 
28 Røskeland, Marianne.
Litteraturlesing som visuell erfaring. Om bilde og litteraturdidaktikk. FOU-konferanse; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
29 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein.
Panorama. Norsk Vg3. Studieforberedende. Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 978-82-05-46087-4) 484 p.
HVL USN UiB Untitled
 
30 Ulland, Gro; Røskeland, Marianne.
Elevers skriftliggjøring i matematikk. Høgskolen i Bergens FoU-konferanse; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
2014
31 Røskeland, Marianne.
Litteratur i leseopplæringas teneste? Om litteraturen og litteraturfaget i skolen. Norsk Litterær Årbok 2014 p. 195-211
HVL Untitled
 
32 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein.
Panorama. Norsk Vg 2, studieforberedende. : Gyldendal Undervisning, Oslo 2014 (ISBN 9788205460157) 388 p.
HVL USN UiB Untitled
 
2013
33 Røskeland, Marianne.
"Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag". Planleggingsdag; 2013-08-14 - 2013-08-14
HVL Untitled
 
34 Røskeland, Marianne.
"Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag". Planleggingsdag; 2013-08-15 - 2013-08-15
HVL Untitled
 
35 Røskeland, Marianne.
Litteratur i leseopplæringas teneste? Om forholdet mellom leseopplæring og litteraturformidling i skolen. Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om lesing og skriving; 2013-05-06 - 2013-05-08
HVL Untitled
 
36 Røskeland, Marianne.
"Læreboka og norskfaget". Kurs for norsklærere i vgs; 2013-05-08 - 2013-05-08
HVL Untitled
 
37 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein.
Panorama : norsk vg1 : studieforberedende. Oslo: Gyldendal undervisning 2013 (ISBN 9788205432352)
HVL USN UiB Untitled
 
2012
38 Røskeland, Marianne.
Slutt på lærebøkene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
HVL Untitled