Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 59 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Askeland, Harald.
Institutional Leadership: Maintaining and Developing the ‘Good’ Organisation. I: Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-37748-9. p. 139-158
VID Untitled
 
2 Askeland, Harald.
Values: Reviewing the Construct and Drawing Implications for Values Work in Organisation and Leadership. I: Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-37748-9. p. 15-34
VID Untitled
 
3 Askeland, Harald; Espedal, Gry; Løvaas, Beate Jelstad; Sirris, Stephen.
Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership. Palgrave Macmillan 2020 (ISBN 978-3-030-37748-9) 296 p.
VID Untitled
 
4 Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone.
Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM). Oslo: VID vitenskapelige høgskole Oslo 2020 (ISBN 978-82-93490-49-4) 115 p. VID Rapport(2)
VID Untitled
 
5 Struminska-Kutra, Marta; Askeland, Harald.
Foxes and Lions: How Institutional Leaders Keep Organisational Integrity and Introduce Change. I: Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-37748-9. p. 117-138
VID Untitled
 
2019
6 Askeland, Harald; Espedal, Gry; Sirris, Stephen.
Values as Vessels of Religion? The Role of Values in Everyday Work at Faith-Based Organizations. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2019 ;Volume 10.(1) p. 27-49
VID Untitled
 
7 Askeland, Harald; Løvaas, Beate Jelstad.
Endring som utfordring og mulighet. Seminar; 2019-11-19 - 2019-11-19
VID HIOF Untitled
 
2017
8 Aadland, Einar; Askeland, Harald.
Verdibasert ledelse som ledelsesfilosofi. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777. p. 77-95
VID Untitled
 
9 Aadland, Einar; Askeland, Harald.
Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202553777) 383 p.
VID Untitled
 
10 Aadland, Einar; Askeland, Harald.
Verdibevisst ledelse i praksis. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777. p. 113-136
VID Untitled
 
11 Askeland, Harald.
Historiske linjer i utviklingen av verdibasert ledelse. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777. p. 50-76
VID Untitled
 
12 Askeland, Harald.
Hvordan bidrar ledere til institusjonell ledelse? En case-studie av lederes bidrag til institusjonalisering av formål, verdier og identitet i organisasjoner. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777. p. 156-181
VID Untitled
 
13 Askeland, Harald; Aadland, Einar.
Hva er verdier, og hva tjener de til?. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777. p. 26-49
VID Untitled
 
2016
14 Askeland, Harald.
Hverdagsledelse : diakoni, verdier og ledelse i praksis. Oslo: VID vitenskapelige høgskole / Det teologiske Menighetsfakultet 2016
VID MF Untitled
 
15 Askeland, Harald.
Ledelse og lederes roller i Den norske kirke : Lederrolleundersøkelsen 2016 i et tyveårsperspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi 2016 ;Volume 33.(2) p. 5-19
VID Untitled
 
16 Askeland, Harald.
Reforming the Pastoral Managerial Structure in Church of Norway. Exploring Whether and How the Managerial Role of the Dean Has Been Strengthened. I: Church Reform and Leadership of Change. Pickwick Publications 2016 ISBN 9781498223324. p. 94-118
VID Untitled
 
17 Askeland, Harald; Kleiven, Tormod.
Makt til å tjene - 1. Diakoni som kontekst for ledelse. Tidsskrift for praktisk teologi 2016 ;Volume 33.(2) p. 68-78
VID Untitled
 
18 Askeland, Harald; Schmidt, Ulla.
Church Reform and Leadership of Change. Pickwick Publications 2016 (ISBN 9781498223324) 200 p.
VID Untitled
 
19 Kleiven, Tormod; Askeland, Harald.
Makt til å tjene - 2. Det diakonale lederoppdrag i et maktkritisk perspektiv. Tidsskrift for praktisk teologi 2016 ;Volume 33.(2) p. 79-89
VID Untitled
 
2015
20 Askeland, Harald.
Managerial practice in faithbased welfare organizations. Nordic Journal of Religion and Society 2015 ;Volume 28:89137.
VID Untitled
 
21 Askeland, Harald; Blomander, Carina; Aasen, Arild.
Jakten på ledelse i praksis : semistrukturert følge-observasjon som metode innenfor ledelsesforskning. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volume 17.(1) p. 3-30
VID OUS SIV Untitled
 
22 Askeland, Harald; Sirris, Stephen.
Majorstua+ Kirke for unge voksne. Oslo: Diakonhjemmet høgskole 2015 (ISBN 978-82-8048-154-2) 53 p.
VID Untitled
 
23 Løvaas, Beate Jelstad; Askeland, Harald.
Are employees in private diaconal institutions more intrinsically motivated than employees in private profit institutions?. The third conference of the Nordic network for the study of professional practice and diakonia; 2015-09-17 - 2015-09-18
VID Untitled
 
2014
24 Askeland, Harald.
Leaders Should Be the Carriers of Institutional Values. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2014 ;Volume 5.(2) p. 149-177
VID Untitled
 
2013
25 Askeland, Harald.
Hvordan forstå organisasjoner og ledelse av organisasjoner? Faglige grunnlagsspørsmål av betydning for organisering og ledelse. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2013 (ISBN 978-82-8048-137-5) 23 p.
VID Untitled
 
26 Askeland, Harald.
Ledelse og verdiarbeid i praksis. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2013 (ISBN 978-82-8048-136-8) 19 p.
VID Untitled
 
27 Askeland, Harald.
Verdibasert ledelse - historiske linjer og aktuelle perspektiver. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2013 (ISBN 978-82-8048-138-2) 19 p.
VID Untitled
 
28 Stifoss-Hanssen, Hans; Angell, Olav Helge; Askeland, Harald; Schmidt, Ulla; Urstad, Sivert Skålvoll; Kinserdal, Frode.
Ny organisering av prestetjenesten («Prostereformen»)- evaluering. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2013 (ISBN 9788280481269) 87 p.
VID Untitled
 
2012
29 Askeland, Harald.
Diakoniledelse i praksis. I: Ledelse i diakonale virksomheter. Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788232101450. p. 167-190
VID Untitled
 
30 Askeland, Harald.
Endringsledelse – muligheter og utfordringer for en kirke i endring. Lederroller, ledelse og kompetansebehov. I: Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-071-9.
VID Untitled
 
31 Askeland, Harald.
Introduksjon til organisering og ledelse i diakonale organisasjoner. I: Ledelse i diakonale virksomheter. Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788232101450. p. 17-38
VID Untitled
 
32 Askeland, Harald.
Menigheten som organisasjon og trossamfunn. Organisasjonsteoretiske grunnperspektiver og forståelsen av menighet i endring. I: Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-071-9.
VID Untitled
 
33 Askeland, Harald; Stråbø, Jostein.
Kirkevergens lederrolle i praksis. Tidsskrift for praktisk teologi 2012 ;Volume 29.(2)
VID Untitled
 
2011
34 Askeland, Harald.
What do diaconal hospital managers really do? Management at Diakonhjemmet Hospital: Context, Intention and Practice. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2011 ;Volume 2.(2) p. 149-169
VID Untitled
 
35 Askeland, Harald; Hegstad, Harald.
Diakontjenesten i Den norske kirke. Luthersk Kirketidende 2011 ;Volume 146.(4) p. 92-95
VID MF Untitled
 
2009
36 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Hegstad, Harald.
Evaluering av forsøket i Byåsen prosti (2004-2009) : hovedrapport. Oslo: Kirkerådet 2009 (ISBN 9788275450867) 62 p.
VID MF Untitled
 
2008
37 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Hegstad, Harald.
Evaluering av forsøk i Byåsen prosti. Underveisrapport 3. Oslo: Arbeidsfellesskapet. Diakonhjemmet Høgskole og Menighetsfakultetet 2008 46 p.
VID MF Untitled
 
2007
38 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Hegstad, Harald.
Underveisrapport 2. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet 2007 47 p.
VID MF Untitled
 
2006
39 Aadland, Einar; Askeland, Harald; Flatebø, Elin; Stapnes, Leif M; Haugen, Heidi; Kaasa, Asbjørn.
Verdibasert ledelse i praksis. En studie av 8 medlemsvirksomheter i HSH. Oslo: Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 2006 96 p.
VID Untitled
 
40 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf.
Utvikling og utbygging av reformen. Underveisrapport 2. Oslo: Etor 2006 122 p.
VID MF Untitled
 
41 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Hegstad, Harald.
Underveisrapport 1. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet 2006 27 p.
VID MF Untitled
 
2005
42 Angell, Olav Helge; Askeland, Harald.
Evaluering av nominasjons- og utnevningsprosessen til Oslo bispesete 2004-2005. Oslo: Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for forskning og utvikling 2005 (ISBN 8280480501) 65 p. (2)
VID Untitled
 
43 Askeland, Harald.
What do congregational leaders really do?. The Second International Conference on Church Leadership : Uppsala, Sweden, September 15-16, 2005; 2005-09-15 - 2005-09-16
VID Untitled
 
44 Askeland, Harald; Hansson, Per.
The Second International Conference on Church Leadership : Uppsala, Sweden, September 15-16, 2005. Uppsala: Uppsala University, Faculty of theology 2005 76 p. (2)
VID Untitled
 
45 Askeland, Harald; Hauglin, Otto.
Sentral organisering og prosjektledelse : Delrapport 2. Oslo: Arbeidsfellesskapet 2005 49 p.
VID Untitled
 
46 Hauglin, Otto; Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf.
Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Oslo: Arbeidsfellesskapet 2005 83 p.
VID MF Untitled
 
2004
47 Askeland, Harald.
Organisering og ledelse av prestetjenesten. I: Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. Winsnes, Ole Gunnar (red). Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 9788251920100. p. 119-143
VID Untitled
 
2003
48 Askeland, Harald.
Hva betyr det om kirken forstås som organisasjon. I: Ledelse i kirken. Oslo: Kirkens arbeidsgiverforening 2003 p. 23-42
VID Untitled
 
49 Askeland, Harald.
Kirken i samfunnet - samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi 2003 (1) p. 56-66
VID Untitled
 
50 Askeland, Harald.
Ledelse i kirken. Oslo: Kirkens arbeidsgiverorganisasjon 2003 180 p.
VID Untitled
 
    Show next list