Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 96 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Bjørnå, Hilde.
Competitive advantages in the political game. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2020-01-06 - 2020-01-08
UiT Untitled
 
2 Bjørnå, Hilde.
Digital Democracy - Dangerous E-voting vs. Powerful Innovation to collaborate. Insomnia festival; 2020-10-26 - 2020-10-26
UiT Untitled
 
2019
3 Bjørnå, Hilde.
Brexit. Quiz, faglig foredrag; 2019-10-18 - 2019-10-18
UiT Untitled
 
4 Bjørnå, Hilde.
Formannskapsmodellen i Tromsø. Fagdag for kommunestyret i Tromsø; 2019-04-09 - 2019-04-09
UiT Untitled
 
5 Bjørnå, Hilde.
parlamentarisme i Tromsø- en snarvisitt. Foredrag på Litteraturhuset i Trondheim; 2019-06-03 - 2019-06-03
UiT Untitled
 
6 Bjørnå, Hilde.
Politisk innovasjon som løsning på demokratiske utfordringer. Fagdag statsvitenskap; 2019-10-01 - 2019-10-01
UiT Untitled
 
7 Bjørnå, Hilde.
Territorial Identities and Local Government Developmental Policies. Norkom; 2019-11-29 - 2019-12-01
UiT Untitled
 
8 Bjørnå, Hilde.
Trademarks in LG. Kommunikasjon i offentlig sektor /arrangør; 2019-08-13 - 2019-08-14
UiT Untitled
 
9 Hansen, Sigrid Agnethe; Bjørnå, Hilde.
Litt klokere. Valglister. Distriktsprogram - Troms [Radio] 2019-04-12
UiT Untitled
 
10 Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Haugen, Kristian H.; Heidi Houlberg, Salomonsen.
Reputation reform strategies in local government: investigating Denmark and Norway. Local Government Studies 2019 p. 1-22
UiT Untitled
 
11 Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund.
Policy Transfer of Branding and Reputation Management: Motivations, Challenges, and Opportunities for a Small Rural Municipality. Public Performance & Management Review 2019
UiT Untitled
 
12 Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde.
The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. Territory, Politics, Governance 2019
UiT Untitled
 
2018
13 Bjørnå, Hilde.
Kommentarer til valgbarometer. Nordlys [Newspaper] 2018-06-16
UiT Untitled
 
14 Bjørnå, Hilde.
Nordnytt. Intervjuet om/kommentarer til at lokalpolitikere i Tromsø mener debattklimaet til tider blir for tøft. tromsø [Radio] 2018-06-13
UiT Untitled
 
15 Bjørnå, Hilde.
The role of extraordinary deeds, performance, symbolic and moral behaviour in great mayor's reputations. NORKOM 2018; 2018-11-30 - 2018-12-02
UiT Untitled
 
16 Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora.
Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volume 2018.(2) p. 180-200
UiT Untitled
 
17 Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils.
Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin innflytelse. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018 ;Volume 95.(1) p. 37-50
UiT Untitled
 
2017
18 Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde.
Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6. p. 156-176
UiT Untitled
 
19 Bjørnå, Hilde.
Joined-up local government?. Fagdag statsvitenskap; 2017-08-01 - 2017-08-01
UiT Untitled
 
20 Bjørnå, Hilde.
Kan avfolkning bekjempes?. PLanlegging til Tusen! Fagdag samfunnsplanlegging og kulturforståelse; 2017-09-29 - 2017-09-29
UiT Untitled
 
21 Bjørnå, Hilde.
Organising services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. I: Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. Wien: Facultas 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2. p. 167-187
UiT Untitled
 
22 Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan; Polzer, Tobias.
Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. Wien: Facultas 2017 (ISBN 978-3-7089-1374-2)
UiT Untitled
 
23 Bjørnå, Hilde; Polzer, Tobias.
Presentation of book project. COST WG II; 2017-03-09 - 2017-03-10
UiT Untitled
 
24 Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund.
The transfer of branding and reputation management policies. Network for reseach in Public sector communication; 2017-08-17 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
25 Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde.
Presentation of selected outcomes of the COST action. i. Joined-Up Local Governments. Concluding conference: European Local Government: Challenges, reforms, and Futures; 2017-03-09 - 2017-03-10
UiT Untitled
 
26 Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan.
Conclusion: Joined-up Government in the European local government sector. Variations on a theme.. I: Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. Wien: Facultas 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2. p. 213-230
UiT Untitled
 
27 Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan.
Introduction: Understanding Joined-up Government in the European local government sector. I: Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. Wien: Facultas 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2. p. 21-48
UiT Untitled
 
28 Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils.
Ti tusen tommeltotter? Representatntenes opplevelse av sin innflytelse. NOPSA; 2017-08-08 - 2017-08-11
UiT Untitled
 
2016
29 Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde.
"Enstemmig vedtatt" - et kritisk blikk på hva som ligger bak kommunenes enighet.. Fagbladet samfunn og økonomi 2016 (1) p. 30-43
UiT Untitled
 
30 Bjørnå, Hilde.
Forholdet mellom politick og administrasjon - idealer og virkelighet. Fagdag om overgang fra parlamentarisme til formannskap; 2016-02-23 - 2016-02-23
UiT Untitled
 
31 Bjørnå, Hilde.
Norwegian Municipalities and Reputation Building. Scandinavian Journal of Public Administration 2016 ;Volume 20.(2) p. 39-58
UiT Untitled
 
32 Bjørnå, Hilde.
Organizing services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. Norkom- nordisk kommuneforkserkonferanse; 2016-11-24 - 2016-11-26
UiT Untitled
 
33 Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H.
Working for development in the High North: Mayoral strategies and leadership styles. Barents Studies 2016 ;Volume 3.(1)
UiT Untitled
 
34 Bjørnå, Hilde; Røiseland, Asbjørn.
Demokrati og politisk deltakelse. Funn fra forskningen 2011-2015. Norges forskningsråd 2016 20 p.
NORD UiT Untitled
 
35 Bjørnå, Hilde; Salomonsen, Heidi Houlberg.
Reputation and Brand Management in Scandinavian Municipalities. Scandinavian Journal of Public Administration 2016 ;Volume 20.(2) p. 2-5
UiT Untitled
 
36 Lockert, Åshild Skjegstad; Krane, Martin Sollund; Bjørnå, Hilde.
The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government. Nordic Ruralities; 2016-05-22 - 2016-05-24
UiT Untitled
 
37 Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo Ettore; Reichard, Christoph; Bjørnå, Hilde; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaité-Grigaliuniene, Sabina.
Design, Trajectories of Reform, and Implementation of performance Budgeting in Local Governments: A comparative study of Germany, Italy, Lithuania, and Norway. I: Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137525475. p. 101-121
UiT Untitled
 
2015
38 Bjørnå, Hilde.
Dealing with Stakeholders in Local Government: Three Norwegian Cases of Municipal Reputation management. I: Organizational Reputation in the Public Sector. Routledge 2015 ISBN 9780415729772. p. 185-202
UiT Untitled
 
39 Bjørnå, Hilde.
Presentasjon av egne bidrag i Demosreg-prosjektet om omdømmebygging i kommunene. avslutningskonferanse; 2015-11-20
UiT Untitled
 
40 Bjørnå, Hilde.
Rådmannsmodellen- roller, ansvar og samarbeid i kommunen. Plankonferansen; 2015-12-09 - 2015-12-10
UiT Untitled
 
41 Bjørnå, Hilde.
Tjenesteyting, styring og demokrati - Mulige løsninger for Finnmark?. Kommuneproposisjonen og kommunereformen i Finnmark; 2015-05-19
UiT Untitled
 
42 Bjørnå, Hilde.
Working for development in the North - Mayors strategies in Northern Norway. Foreningen for kommunalvetenskap (Finsk kommunekonferanse jubileum); 2015-10-01 - 2015-10-02
UiT Untitled
 
43 Bjørnå, Hilde.
Økonomi og kontroll - noen av kommunelovutvalgets forslag og diskusjoner. Økonomifourm Troms; 2015-09-07 - 2015-09-08
UiT Untitled
 
44 Bjørnå, Hilde; Hajnal, Gyrgy; Casale, Donatella; Polzer, Tobias; Meyer, renate; Robbins, Geraldine; Leixnering, Stephan; Schwab, Christian.
Joined up local governments - Restructuring and reorganizing internal management. COST Locref; 2015-05-05 - 2015-05-07
UiT Untitled
 
45 Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H.
Facilitative Leadership Revisited - The Case of Norway. Lex Localis 2015 ;Volume 13.(4) p. 953-972
UiT Untitled
 
46 Bjørnå, Hilde; Robbins, Geraldine.
Restructuring and reorganizing internal management. 2015 EGPA Annual conference; 2015-08-24 - 2015-08-29
UiT Untitled
 
47 Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde.
Den norske ordføreren: Begrenset myndighet, mye makt?. I: Lokalpolitisk lederskap i Norden. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394. p. 169-195
UiT Untitled
 
48 Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde.
Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015
UiT Untitled
 
49 Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid.
Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding. Public Management Review 2015 ;Volume 17.(9) p. 1282-1304
UiT NMBU Untitled
 
2014
50 Bjørnå, Hilde.
Changes in Norwegian local governments: from input to output legitimacy?. NOPSA; 2014-08-12 - 2014-08-15
UiT Untitled
 
    Show next list